Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maja 2017