16 września 2020 r. Ukazał się drukiem drugi tom książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze…” z przedmową dowódcy elitarnego 1 batalionu strzelców podhalańskich, ppłk Rafała Iwanka. Tom ten, kontynuujący cykl historyczny dotyczący dziejów nowosądeckiego garnizonu w latach II RP (1918–1939), liczy 900 stron, opisując codzienną służbę stacjonujących w Nowym Sączu oddziałów wojskowych, a to 1 pułku strzelców podhalańskich, 1 pułku artylerii górskiej, Powiatowej Komendy Uzupełnień czy Rejonowego Szpitala Wojskowego.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03