3 kwietnia 2019 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich zakończyły się Mszą św., celebrowaną przez ks. kanonika Adama Podbierę, szkolne rekolekcje.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03