10-12 kwietnia 2019 r. Gimnazjaliści pisali egzaminy.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03