13 kwietnia 2019 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz nadesłał list z życzeniami dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie z okazji jej trzydziestolecia.

TREŚĆ LISTU Z ŻYCZENIAMI
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03