15-17 kwietnia 2019 r. Uczniowie klas VIII A i VIII B pisali egzaminy ósmoklasisty.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03