17 kwietnia 2024r. Ukazał się drukiem IV tom (w dwóch woluminach) monografii autorstwa dyr. Jerzego Gizy pt. "Sądecki Garnizon i jego Żołnierze...". Tom ten obejmuje lata 1933-1939. Jego wydawcą i redaktorem (jak i poprzednich tomów) był dr inż. Mariusz Sierpień, a Patronem Honorowym starosta nowosądecki, Marek Kwiatkowski.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03