ARCHIWUM 2021/2022

30 października 2021r. Uczniowie klasy VIII (Wojciech Bieda, Piotr Bojko, Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Jan Michaldo, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch, Filip Piekło, Jakub Saltarski, Zofia Sepielak, Julian Smulski, Jan Wodecki), zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Szkoły, kwestowali, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, na Cmentarzu Rakowickim na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Danuta Kocoń, Agnieszka Miśkiewicz, Maciej Biel, Piotr Majewski. Do kwesty dołączyły także Małgorzata Kowalska oraz Paulina Jaworska-Gąsiorek.
27 października 2021r. Tradycyjnie posprzątano teren wokół grobu siostry Patrona Szkoły, Marii Piłsudskiej - Juchniewiczowej. W imieniu społeczności szkolnej kwiaty złożyli i zapalili znicze przedstawiciele Dyrekcji Szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik.
22 października 2021r. Z okazji 200. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców, Cypriana Kamila Norwida, ukazała się płyta zawierająca nagranie wybranych wierszy poety recytowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Prace nad projektem trwały od połowy września. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była nauczycielka języka polskiego, Anna Zientała, nad nagraniem i oprawą muzyczną czuwała Małgorzata Bajur, a projekt okładki wykonała Lidia Grabowska. W nagraniu wzięli udział uczniowie z klas V-VIII: Julia Wysocka (kl. V), Bartosz Łach (kl. VI), Helena Sieńko (kl. VII), Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska (klasa VIII) oraz pedagodzy: Małgorzata Bajur i Grzegorz Gazurek.


13 października 2021r. Uczniowie klas I-III oraz IV-V na zaproszenie nauczyciela kultury teatralnej, Piotra Majewskiego, uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych spektaklach "O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka" w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy tytułowego Fipcia Patałaszka, który podróżując, nie tylko zdobywał nowe umiejętności i doświadczenie życiowe, ale także pomagał wszystkim napotkanym bohaterom. Historia opowiedziana przez czwórkę aktorów oparta została na tekście Anny Świrszczyńskiej.
Scenariusz i reżyseria - Ziuta Zającówna
Muzyka - Monika Bylica
Współpraca scenograficzna - Ryszard Hodur
Wystąpili- Paulina Dziuba, Ziuta Zającówna, Piotr Majewski, Roman Słomka
Akompaniament- Monika Bylica.


12 października 2021r. Odbyła się dogrywka w wyborach do SU pomiędzy Hanną Kolczyńską a Jakubem Mastelą. W dogrywce obydwoje uzyskali ponownie tę samą ilość punktów. GW tej sytuacji głos dodatkowy oddał opiekun Samorządu Uczniowskiego, decydując, że przewodniczącą SU została Hanna Kolczyńska, a wiceprzewodniczącym Jakub Mastela.

9 października 2021r. Odbyła się VII Wielka Akcja Adopcyjna Stowarzyszenia "Dog Rescue" na krakowskich Błoniach. W kweście na rzecz bezdomnych zwierząt pomagali uczniowie kl.VIII (Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch, Jakub Saltarski, Zofia Sepielak, Julian Smulski) pod opiekę dr Anny Zientały oraz Pauliny Jaworskiej-Gąsiorek. Wsparcia podczas akcji udzielił również wychowawca kl. VIII Maciej Biel, zastępca dyrektora Sabina Koryga oraz uczniowie z młodszych klas: Laura Kurek z kl. V, Jan Wyroba z kl. II, Aleksander Wyroba z kl. IV b oraz Roksana Smulska z kl. IV b wraz z Rodzicami.7 października 2021r. Uczniowie kl. IV uczestniczyli w akcji sadzenia drzew w powstającym ogrodzie "Klinówka". Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Paulina Jaworska-Gąsiorek i Mateusz Szczygieł.6 października 2021 r. Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosować mogły osoby z klas IV -VIII. Zgłosiło się 8 kandydatów. Najwięcej głosów (taką samą ilość) uzyskali Hanna Kolczyńska z kl. VIII i Jakub Mastela z kl. V.

5 października 2021 r. Z okazji obchodów Roku Norwidowskiego odbyły się apele okolicznościowe poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Dyr. Jerzy Giza, zaproszony na apel kl. III A (wychowawca: Joanna Cybin) i kl. II (wychowawca: Sabina Koryga), uczcił pamięć wielkiego artysty krótkim wspomnieniem, ale przede wszystkim pogratulował uczniom trudu włożonego w pamięciowe opanowanie (ze zrozumieniem!) trudnych tekstów „wędrownego sztukmistrza o niebieskim oku”. Wzruszającą deklamację wykonali następujący uczniowie: Wiktoria Łukasik, Tymoteusz Kowalczyk i Tymoteusz Soja z kl. III A, Maria Lewko, Antoni Bukowiec, Igor Maliszewski i Jan Wyroba z kl. II oraz Helena Świetlik z kl. III B, która zakończyła apel słowami „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida, inspirując dyrektora szkoły do opowiedzenia, związanej z tym wierszem, szkolnej anegdoty sprzed 30 lat – o wybitnie wychowawczym charakterze, wszak:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba,
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba,
tęskno mi Panie..!”.


2 października 2021r. Zakończył się szkolny obóz żeglarsko-kajakowy dla klas V-VIII (m. Stodoły k. Rybnika), zorganizowany przez Lucjana Michalika.

Wyniki regat kajakowych o Mistrzostwo Szkoły:WYNIKI REGAT25 września 2021r. Zakończył się szkolny obóz żeglarsko-kajakowy dla klas I-IV (Stodoły k. Rybnika), zorganizowany przez Lucjana Michalika.

Wyniki regat kajakowych o Mistrzostwo Szkoły:WYNIKI REGAT

16 września 2021r. Przed szkołą odbyła się uroczystość złożenia przyrzeczenia przez uczniów kl. I. Po odśpiewaniu Hymnu szkoły najmłodszych uczniów i ich rodziców powitała Sabina Koryga, zastępca dyrektora szkoły ds. nauczania wczesnoszkolnego. Rotę odczytała wychowawczyni kl. I Anna Siembak-Stawowiak. Brzmiała ona następująco:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE;

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Podczas uroczystości śpiewał chór szkolny Małgorzaty Bajur. Uczniom kl. I towarzyszyli jako opiekunowie uczniowie kl. VI oraz poczet sztandarowy szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego najmłodszych uczniów powitała również uczennica kl. VIII, Hanna Kolczyńska. Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. I otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli im zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik, a w sali czekał na uczniów kl. I słodki poczęstunek.


LINK DO GALERII


15 września 2021r. Dyrektor szkoły, prof. Jerzy Giza, wziął udział w sesji naukowej w Nowym Sączu pt. „Dzień pamięci sądeckich strzelców i legionistów”, prezentując drugie wydanie swojej książki pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918”.

12 września 2021r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, opublikowano film z uczniowskimi przemyśleniami na temat wybranych cytatów pochodzących z pism Prymasa Tysiąclecia, pokazując tym samym, że jego myśli nadal pozostają aktualne. Pomysł filmu i realizacja: Joanna Słoboda-Bujwid.8 września 2021r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nauczycielka matematyki i plastyki, Lidia Grabowska, podarowała szkole namalowany przez siebie jego olejny obraz, który zawisł w sekretariacie szkoły.2 września 2021r. W wieku 67 lat zmarł proboszcz Królewskiej Katedry na Wawelu, ks. prałat Zdzisław Sochacki, który zawsze – począwszy od 2007 r. – podczas uroczystości religijnych związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim witał serdecznie od ołtarza delegację uczniowską szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

1 września 2021r. Rozpoczął się nowy rok szkolny (trzydziesty trzeci w historii pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce po przełomie politycznym 1989 roku). Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w swoich macierzystych salach lekcyjnych. Przyjęto do społeczności szkolnej nowych uczniów zarówno do kl. I, jak i do klas starszych (kl. III – Zofia Młynarczyk, kl. IV – Jadwiga Szumilas, kl. VI – Magdalena Fryc, kl. VII – Maciej Fryc, kl. VIII – Wojciech Bieda). Po południu odbyły się w systemie zdalnym zebrania klasowe rodziców z wychowawcami.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03