21 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza uczestniczył w uroczystości w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Krzysztofory”, podczas której kapucyn o. Józef Mońko, wielki dobrodziej szkoły, związany z nią od początku jej istnienia, został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03