1 października 2019 r. dyr. Jerzy Giza wziął udział w promocji III tomu „Encyklopedii Solidarności”, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym Oddziału IPN w Krakowie „Przystanek Historia”. W tomie tym – pośród innych – znalazł się biogram śp. Piotra M. Boronia, wieloletniego prezesa Towarzystwa Oświaty i Wychowania (Organu prowadzącego szkołę), a także biogram dyrektora szkoły.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03