15-17 kwietnia 2019r.
Uczniowie klas...
13 kwietnia 2019r.
ks. kard. Stanisław Dziwisz...
10-12 kwietnia 2019r.
Gimnazjaliści...
9 kwietnia 2019r.
Odbył się...
8 kwietnia 2019r.
Małopolski Kurator...
5 kwietnia 2019r.
Na cmentarzu...
4 kwietnia 2019r.
Dotarła informacja...
3 kwietnia 2019r.
W kościele...
1 kwietnia 2019r.
Katarzyna Giza...
27 marca 2019r.
Zmarł płk...
25 marca 2019r.
Dotarła informacja...

DYREKCJA SZKOŁY

mgr Jerzy Giza - Dyrektor


mgr Teresa Pietruska-Mrożek - wicedyrektor   

mgr Lucjan Michalik - wicedyrektor


INSTRUKTORZY

Katarzyna Giza-Szpakowicz - choreograf
Łukasz Kindlik - trener piłki nożnej
Kamil Makówka - trener szachów


NAUCZYCIELE

mgr Anna Krzeszowiak - pedagog szkolny

mgr Małgorzata Bajur - nauczycielka muzyki, dyrygentka chóru

mgr Anna Biel - nauczycielka biologii i przyrody

mgr Maciej Biel - nauczyciel języka niemieckiego

dr Paweł Broś - nauczyciel chemii

mgr Tobiasz Cieślak - katecheta

mgr Justyna Domagalska - opiekunka świetlicy i nauczycielka języka hiszpańskiego

mgr Grzegorz Gazurek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Lidia Grabowska - nauczycielka matematyki i plastyki

mgr Paulina Jaworska-Gąsiorek - nauczycielka języka angielskiego

mgr Danuta Kocoń - nauczycielka matematyki, fizyki

mgr Marcin Kordaszewski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Leśniowska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Izabela Łoboz - kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Miśkiewicz - kierownik biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Marek Olchawa - instruktor pływania

mgr Barbara Pastuszczak - nauczycielka języka angielskiego

mgr Anna Płonka - nauczycielka języka angielskiego

ks. Adam Podbiera - kapelan Szkoły

mgr Sabina Rawicz-Mikułowska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Andrzej Salawa - nauczyciel kultury teatralnej

mgr Anna Siembak - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Joanna Słoboda-Żaba - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Katarzyna Sułkowska - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Mateusz Szczygieł - nauczyciel informatyki i techniki

mgr Joanna Ślesieńska-Golonek - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Lech Włodarz - nauczyciel geografii

dr Anna Zientała - nauczycielka języka polskiego

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Iwona Urban - sekretarz szkoły
Justyna Jedynak - sekretarka
Beata Malikiewicz - woźna
Zuzanna Kurtyka - lekarka szkolna
Bernadeta Kieliś - księgowa
Zofia Placha - pracownik obsługi
Iwona Słupek - pielęgniarka
Marek Szczepanek - konserwator szkoły
Zofia Trela - sprzątaczka
Alicja Szuba - sprzątaczka
Ilona Szuba - sprzątaczka
Grażyna Karamara - sprzątaczka


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03