12 maja 2021 r. Zmarł w Warszawie Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski – „była godzina 8.45 wieczorem”. Dzień później opublikowano orędzie Prezydenta RP, w którym można było przeczytać m.in.: „MARSZAŁEK PIŁSUDSKI życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił....”. Sześć dni później odbył się w Krakowie uroczysty pogrzeb Józefa Piłsudskiego, który został pochowany w królewskiej katedrze na Wawelu. Nieprzebrane i niezliczone tłumy żałobników wysłuchały słów Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, który powiedział m.in.: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek...”.

W 86 rocznicę śmierci Patrona Szkoły wychowawcy wszystkich klas przypomnieli swoim uczniom postać Józefa Piłsudskiego, a kl. I–III spotkały się na krótkim wspomnieniu przed tablicą Patrona Szkoły w jej holu.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03