5 kwietnia 2019 r. Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (część wojskowa) pochowany został płk Stanisław Dąbrowa-Kostka, nad którego grobem chór szkolny Małgorzaty Bajur odśpiewał Hymn Armii Krajowej. Cześć Kawalerowi Orderu Virtuti Militari oddał również poczet sztandarowy SSP nr 1. W delegacji szkolnej byli: wicedyrektor Lucjan Michalik, Katarzyna Giza-Szpakowicz i Mateusz Szczygieł.RELACJA Z POGRZEBU
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03