W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


18 września 2022r. Nadeszła informacja, że Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w dwóch ważnych spotkaniach w Bibliotece Narodowej w Warszawie (cyklicznym - posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej i okazjonalnym - posiedzenie Fundacji Rozwoju Czytelnictwa). Szefowa szkolnej biblioteki otrzymała do jej zbiorów książkę pt. „Świat jest piękny. Książka przeciw wojnie”.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03