ARCHIWUM 2018/201931 stycznia 2019 r. Dzień Babci i Dziadka świętowała kl. I B. Uczniowie przygotowali występ, prezentując swoje zdolności wokalne, instrumentalne i recytatorskie. Po uroczystości dzieci rozdawały zrobione własnoręcznie prezenty. Uczniów przygotowała Małgorzata Bajur i Anna Siembak-Stawowiak.

30 stycznia 2019 r. W holu szkoły odbyło się spotkanie kolędowe uczniów kl. II okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie przebrani za kolędników recytowali wiersze, śpiewali i grali. Wręczyli Dziadkom własnoręcznie namalowane na szkle obrazki. Uczniów przygotowały Małgorzata Bajur i Małgorzata Leśniowska.

29 stycznia 2019 r. Odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w kl. III. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe „Jasełka”. Pomysłodawczynią spektaklu, twórcą kukiełek, scenografii i oprawy muzycznej była Małgorzata Bajur. Dziadkowie otrzymali od wnuków życzenia i własnoręcznie wykonane prezenty, zapakowane misternie przez wychowawcę, Sabinę Rawicz-Mikułowską.

28 stycznia 2019 r. Rozpoczął się II semestr roku szkolnego 2018/2019.

26 stycznia 2019 r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego High Flier. Filip Kucharski (8 miejsce w województwie małopolskim w kategorii klas VI), Adriana Ślusarz (9 miejsce w kategorii klas VII), Karolina Mocie (3 miejsce), Barbara Ortyńska (10 miejsce) i Kacper Jakubiak (17 miejsce w województwie w kategorii klas VIII). Uczniów przygotowały Barbara Pastuszczak i Anna Płonka.

25 stycznia 2019 r. Przekazano wyniki konkursu Alfik Matematyczny. Michał Jakubiak z klasy IV uzyskał 8 miejsce w Małopolsce, Filip Kucharski z klasy VI 46. Uczniów przygotowała Lidia Grabowska.

21 stycznia 2019 r. Dotarły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. W kl. II wynik bardzo dobry uzyskali: Zofia Figura (4 miejsce w województwie małopolskim), Zuzanna Krawczyk-Wiatrak (14 miejsce), Hanna Mocie (31 miejsce), Michalina Wróbel i Bartosz Ślusarz (38 miejsce). Wynik dobry uzyskali: Helena Kolczyńska (52 miejsce), Aleksander Graca i Julia Wysocka (60 miejsce). W klasie III bardzo dobry wynik osiągnął Mateusz Drożdż (18 miejsce w województwie). Uczniów przygotowywały Małgorzata Leśniowska i Sabina Rawicz-Mikułowska.

12 stycznia 2019 r. Rozpoczęły ferie zimowe.

11 stycznia 2019 r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

10 stycznia 2019 r. Odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I–III pod auspicjami SU i jego opiekuna Agnieszki Miśkiewicz. Organizatorami byli Marek Olchawa, Katarzyna Giza-Szpakowicz z uczennicami klasy VII i wychowawcy klas I–III.

21 grudnia 2018 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił nabożeństwo w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich, a następnie odbyła się szkolna wigilia. Składano sobie życzenia, śpiewano kolędy. Tradycyjnie wręczono wszystkim uczniom i pracownikom szkoły „Sprawozdania Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie za rok szkolny 2017/2018”.

19 grudnia 2018 r. Ukazało się „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie za rok szkolny 2017/2018”.

15 grudnia 2018 r. W koszarach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (historycznych koszarach 1 pułku strzelców podhalańskich) odbyło się spotkanie autorskie z okazji wydania nowej książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914–1918”. Na samym początku spotkania Komendant KOSG, płk Stanisław Laciuga wręczył dyr. J. Gizie „w uznaniu szczególnych zasług” Odznakę Honorową Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

14 grudnia 2018 r. Podczas Międzyszkolnego Konkursu Talentów uczennice ZSS nr 1 osiągnęły znaczące sukcesy: Amelia Berendt zdobyła I miejsce w kategorii tańca, a Martyna Fajfer II miejsce w kategorii muzyka (wygrały też dla szkoły bon o wartości 300 zł). Opiekunowie artystek: Małgorzata Bajur i Katarzyna Giza-Szpakowicz.

12 grudnia 2018 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. z okazji święta Matki Bożej Loretańskiej, Patronki szkoły.

9 grudnia 2018 r. W królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. z okazji 151 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, Patrona Szkoły, po której w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów złożono kwiaty u sarkofagu Pierwszego Marszałka Polski.

7 grudnia 2018 r. dr Anna Zientała wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim i wygłosiła referat pt. „Rzecz o rzeczach strasznych”.

6 grudnia 2018 r. Uczniowie kl. V pod opieką Anny Biel i Barbary Pastuszczak odwiedziły Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ. Uczestniczyli w warsztatach naukowych prowadzonych przez dr. Piotra Rozpądka. W ramach prowadzonych zajęć dzieci przeszczepiały grzyby endofityczne roślin na pożywki hodowlane i uczyły się podstaw obsługi banku mikroorganizmów. Przygotowywały również preparaty mikroskopowe do obserwacji.


6 grudnia 2018 r. Odbyło się w szkole spotkanie ze św. Mikołajem klas młodszych. Uczniowie wysłuchali bajki ks. Mieczysława Malińskiego. Została przybliżona postać św. Mikołaja. Uczniowie zaśpiewali piosenkę, dziękując za prezenty. Przygotowanie: Joanna Ślesieńska-Golonek, Małgorzata Leśniowska, Sabina Rawicz-Mikułowska, Anna Siembak-Stawowiak, Małgorzata Bajur, Tobiasz Cieślak, Mateusz Szczygieł.


` ODWIEDŹ GALERIĘ

5 grudnia 2018 r. Tadeusz Żaba wygłosił wykład pt. „Losy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Łobzowie”.

29 listopada 2018 r. dyr. Jerzy Giza wygłosił wykład w koszarach 1 batalionu strzelców podhalańskich w Rzeszowie z okazji stulecia powstania 1 pułku strzelców podhalańskich z Nowego Sącz, którego tradycje rzeszowski batalion kultywuje. Dowódca batalionu ppłk Rafał Iwanek w obecności dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszarda Pietrasa wręczył dyr. J. Gizie kapelusz strzelców podhalańskich wraz z dyplomem i medalem okolicznościowym.

21 listopada 2018 r. W ramach cyklu związanego ze stuleciem odzyskanej niepodległości odbyło się spotkanie patriotyczne pn. „Lwów 1918 – obrona i odsiecz”, zorganizowany przez Teresę Pietruską-Mrożek.

20 listopada 2018 r. Odbył się kiermasz na rzecz bezdomnych kotów i psów zorganizowany przy współpracy stowarzyszenia „Dog Rescue” i Samorządu Uczniowskiego. Zebrano na rzecz bezdomnych zwierząt 3.600 zł, 128,9 kg suchej karmy dla psów, 27,83 kg mokrej karmy dla psów, 17,7 kg suchej karmy dla kotów i 11 kg mokrej karmy dla kotów.

19 listopada 2018 r. Miały miejsce zebrania klasowe w szkole i gimnazjum.

16 listopada 2018 r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.

11 listopada 2018 r. Delegacja szkolno-gimnazjalna wraz z pocztami sztandarowymi – na zaproszenie ks. kanonika Bogdana Leśniaka – wzięła udział w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich.

8 listopada 2018 r. O godzinie 10.00 odbyła się w szkole uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, którą przygotowała i prowadziła Joanna Słoboda-Żaba. W dzwon uderzył trzykrotnie wicedyrektor Lucjan Michalik. Tablicę odsłonili: uczeń klasy IV, Marcin Respondek oraz nauczycielki: Paulina Jaworska-Gąsiorek i Katarzyna Giza-Szpakowicz. Tablicę poświęcił ks. kanonik Adam Podbiera, kapelan szkoły i gimnazjum. Uczniowie klas I A i I B złożyli przyrzeczenie podług słów wykutych na tablicy:

„…W OBLICZU BOGA ŚLUBUJEMY, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ
Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ
WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ
A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ
W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA JAKIM JEST
PAŃSTWO POLSKIE…”.


Tegoż samego dnia o godzinie 18.00 w auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się Gala Niepodległości pt. „Okruchy Polski” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz, prezentacja medialna: Mateusz Szczygieł, oprawa plastyczna: Lidia Grabowska). Gościnnie wystąpił również Zespół Regionalny „Wilkowicanie”. W Gali Niepodległości uczestniczyli m.in.: Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie), ks. prałat Franciszek Ślusarczyk (kustosz SBM), Marcin Tatara (pełnomocnik wojewody małopolskiego), kapucyni: o. Józef Mońko i o. Jerzy Pająk, , a także dyrektorzy szkół, przedszkoli i centrów kultury. Podczas uroczystości Medalami „PRO PATRIA” zostały uhonorowane nauczycielki: Danuta Kocoń, Sabina Rawicz-Mikułowska i Katarzyna Sułkowska. Uczniowie SSP nr 1 obdarowali uczniów z innych szkół biało-czerwonymi kotami, a pani Konsul Węgier otrzymała kota w węgierskich barwach narodowych z kotylionem biało-czerwonym przypiętym w miejscu serca.7 listopada 2018 r. Z okazji 200-lecia I Gimnazjum/Liceum w Nowym Sączu ukazała się książka dyr. Jerzego Gizy pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918”.

6 listopada 2018 r. Na frontonie szkoły wmurowano tablicę rozpoczynającą się od słów:

„NA PAMIĄTKĘ SETNEJ ROCZNICY
ZRZUCENIA ZABORCZEGO JARZMA NIEWOLI
31 X 1918 R. W MAŁOPOLSCE
A WKRÓTCE I W CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ…”.


31 października 2018 r. Odbyło się w szkole spotkanie z cyklu szkolnych obchodów STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI, którego gościem był kustosz Piotr Wilkosz.Po południu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Podgórzu delegacja szkoły i gimnazjum z pocztami sztandarowymi wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Wolność przyszła z Podgórza”. Na ręce wicedyrektora Lucjana Michalika biblioteka szkolna otrzymała książkę od jej autora, st. kustosza Janusza T. Nowaka, pt. „Wieża Wolności 1918 r.”.Tego samego dnia dyr. Jerzy Giza przemawiał w Nowym Sączu podczas uroczystości przywrócenia na Baszcie Kowalskiej zamku królewskiego tablic poświęconych poległym w latach 1918-1920 żołnierzom 1 pułku strzelców podhalańskich, a po południu wziął udział w seminarium historycznym pt. „Nowy Sącz – galicyjski Piemont”, które odbyło się w nowosądeckim ratuszu.30 października 2018 r. Odbyła się „Herbertiada”, zorganizowana przez kl. III gimnazjum pod kierownictwem Teresy Pietruskiej-Mrożek.29 października 2018 r. Dotarła informacja, że Bartosz Łach zakończył sezon biegowy w Rabce (cykl „Perły Małopolski”). Zajął 2 miejsce w biegu na 600 m (rocznik 2008-2010). 28 października 2018 r. W kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie wzięli udział, jak co roku, nauczyciele i uczniowie. Kwestowały klasa VIII B, VIII a (11.30-14.00) oraz III gimnazjum (14.00-16.00). Opiekowali się nimi nauczyciele: Teresa Pietruska-Mrożek, Mateusz Szczygieł, Maciej Biel, Danuta Kocoń, Anna Siembak-Stawowiak, Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Joanna Słoboda-Żaba, Agnieszka Miśkiewicz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Lech Włodarz. 28 października 2018 r. W kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie wzięli udział, jak co roku, nauczyciele i uczniowie. Kwestowały klasa VIII B, VIII a (11.30-14.00) oraz III gimnazjum (14.00-16.00). Opiekowali się nimi nauczyciele: Teresa Pietruska-Mrożek, Mateusz Szczygieł, Maciej Biel, Danuta Kocoń, Anna Siembak-Stawowiak, Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Joanna Słoboda-Żaba, Agnieszka Miśkiewicz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Lech Włodarz. 26 października 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w 22 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. 25 października 2018 r. Rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Rok 1918 w poezji”. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Maria Dworak, 2. miejsce zajęła Aleksandra Dworak, a 3. miejsce Aleksandra Dudek ze SP nr 134. W kategorii klas VII-VIII zwyciężyła Maja Piwowarczyk, 2 miejsce zajęła Anna Gądek ze SP nr 134, 3 miejsce ex aequo zajęli Piotr Kozdra i Mikołaj Nadczuk. Konkurs prowadziła Anna Zientała. Jury obradowało w składzie: Andrzej Salawa, Iwona Gizicka-Jarek i Katarzyna Giza-Szpakowicz.22 października 2018 r. Na zaproszenie Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie) dyr. Jerzy Giza uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Narodowego Węgier.

18 października 2018 r. Delegacja szkoły uczestniczyła w pogrzebie Krystyny Król w Sieprawiu.

16 października 2018 r. Wszystkie klasy nauczania początkowego wzięły udział w modlitwie pod szkolnym Głazem Papieskim w 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Uroczystość prowadził szkolny katecheta, Tobiasz Cieślak.

15 października 2018 r. W wieku 81 lat zmarła w Krakowie Krystyna Król. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 pracowała z pełnym poświęceniem w latach 1990–2016. Przez dwadzieścia sześć lat każdego ranka witała uczniów u wejścia, dbała o nich, miała dla nich i nauczycieli zawsze dobre słowo, gdy trzeba było pocieszenie. W ciągu dnia spragnionym uczniom dawała wodę, robiła herbatę do śniadań, nauczycieli wzmacniała kawą. Była zawsze na posterunku. Większość szkolnych roczników przeszła przez jej opiekuńcze ręce. Pozostanie w naszej pamięci. Niech spoczywa w pokoju!14 października 2018 r. dyr. Jerzy Giza przemawiał podczas uroczystości odsłonięcia tablicy w Nowym Sączu z okazji stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości (w ramach trzeciego pogrzebu śp. min. Bronisława Pierackiego).

12 października 2018 r. Odbyły się coroczne zabawy sportowe na sali gimnastycznej organizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11 października 2018 r. W Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie dyr. Jerzy Giza otrzymał z rąk min. Anny Zalewskiej tytuł profesora oświaty.

10 października 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w konferencji metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy szkół krakowskich w Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie, podczas której wygłosiła referat.

8 października 2018 r. Podano do wiadomości wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się pod nadzorem opiekuna SU, Agnieszki Miśkiewicz. Komisja w składzie: Justyna Jodłowska, Małgorzata Mastela i Julia Stopa podliczyła głosy. N 8 kandydatów, oddano 97 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został Dawid Żak, a jego zastępcą, Jagoda Zawisz.

6 października 2018 r. Odbył się na terenie ogrodu szkolnego piknik pn. „W samo południe”. Przy wspaniałej pogodzie było moc dobrej wspólnej zabawy.

5 października 2018 r. dyr. Jerzy Giza wygłosił wykład na temat organizacji "Wolność" 1918 podczas "Kromerowskich Spotkaniach z Historią" w Gorlicach z okazji setnej rocznicy nadania imienia Marcina Kromera miejscowemu Liceum.

4 października 2018 r. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny dla uczniów klas młodszych „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Krakowie”. Wyniki: 1/ Artur Toporowski kl. II, 2/ (ex aequo) Zofia Nowak kl. I B i Lena Pernal kl. I A, 3/ Zofia Figura kl. II. Wyróżnienia otrzymali: Klara Michno i Aleksandra Wyroba z kl. I B, Helena Kolczyńska, Zuzanna Krawczyk-Wiatrak i Jakub Oramus z kl. II, Małgorzata Kopiec z kl. III. Jury obradowało w składzie: Małgorzata Bajur, Lidia Grabowska, Paulina Jaworska-Gąsiorek.

30 września 2018 r. Uczennica kl. III Laura Zaczyńska wraz ze swoim partnerem zajęła IV miejsce w turnieju Tańca Towarzyskiego „Karkonosze Open” w kategorii wiekowej 8-9 lat (juveniles).

24-25 września 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

21 września 2018 r. dr Paweł Broś, nauczyciel chemii, został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne Medalem im. Zofii Matysikowej „za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się”.

18 września 2018 r. Odbyło się spotkanie, którego bohaterem był Roman Heil, syn Edwarda komendanta krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w ramach całorocznego cyklu związanego ze STULECIEM ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI (przygotowanie: Sabina Rawicz-Mikułowska, Joanna Słoboda-Żaba, Małgorzata Bajur, Mateusz Szczygieł). Po wykładzie przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w wykonaniu wspólnego dzieła plastycznego, ilustrującego uczniowskie wyobrażenie niepodległości Polski (przygotowanie: Teresa Pietruska-Mrożek, Agnieszka Miśkiewicz).

15 września 2018 r. Na boiskach piłkarskich w Krakowie rozgrywany był turniej „Młode Talenty” im. Lucjana Franczaka. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, której jednym z zawodników był uczeń klasy VI Mateusz Tabisz.

12 września 2018 r. Szkolny Klub Górski „Świstaki” zdobył kolejny szczyt w Beskidach. Uczniowie wraz z nauczycielami (Paulina Jaworska-Gasiorek i Anna Biel) przeszli ze Stryszawy Roztoki na Jałowiec (1111 n.p.m.), a następnie odwiedzili schronisko Opaczne z piękną panoramą na Babią Górę. Na trasie wycieczka zmieniła się w grzybobranie (rzadko uczęszczany szlak obfitował w borowiki, kozaki i maślaki)!

4 września 2018 r. Uczniowie klasy VII A wzięli udział w akcji „Kartka dla Bohatera”.

2 września 2018 r. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. kanonik Adam Podbiera celebrował Mszę św. w intencji społeczności szkolnej, a następnie w auli odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Przemówił dyr. Jerzy Giza. Powitano nowych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, którzy otrzymali „koty biało-czerwone”. Powitano również nowych nauczycieli (Anna Krzeszowiak i Mateusz Gadomski). Ogłoszono, iż stypendium naukowe uzyskali gimnazjaliści: Piotr Kozdra i Dawid Żak. Kanclerz Kapituły Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” Lucjan Michalik odznaczył srebrnym Medalem Justynę Domagalską i Mateusza Szczygła, a złotym Medalem Grzegorza Gazurka, Danutę Kocoń i Joannę Ślesieńską-Golonek. Sekretarz Szkoły, Iwona Urban i Andrzej Salawa zostali odznaczeni Medalem PRO PATRIA.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03