15 czerwca 2018r.
Członkowie Szkolnegoe...
13 czerwca 2018r.
Wybrani uczniowie...
12 czerwca 2018r.
ks. Adam Podbiera...
11 czerwca 2018r.
Szkolny zespół...
7 czerwca 2018r.
Odbył się...
7 czerwca 2018r.
W ramach obchodów...
6 czerwca 2018r.
Odbyły się coroczne...
3 czerwca 2018r.
Podczas Zjazdu...
30 maja 2018r.
Ogłoszono wyniki...
29 maja 2018r.
Na Kopcu...
28 maja 2018r.
Prezes Automobilklubu...
24 maja 2018r.
Kl. I SSP...

Godziny pracy
sekretariatu


WAŻNY KOMUNIKAT

NABÓR UCZNIÓW

Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego jest przejście w szkolnym gabinecie psychologiczno-pedagogicznym z pozytywnym wynikiem badania określającego dojrzałość szkolną przed klasą I lub przed rozpoczęciem nauki w klasie, do której uczeń stara się o przyjęcie. Podczas spotkania w szkolnym gabinecie rodzice czy opiekunowie prawni dziecka są zapoznawani z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole. Muszą je zaakceptować, jeżeli podtrzymują wolę posyłania dziecka do SSP nr 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły, po czym następuje podpisanie umowy o przyjęciu ucznia do szkoły przez przedstawicieli organu prowadzącego i rodziców.

Zapisy do klasy I prowadzone są z rocznym wyprzedzeniem zaś badania rozpoczynają się po okresie ferii zimowych (o terminie badań rodzice są powiadamiani).

Podczas spotkania w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym dziecko poddawane jest specjalistycznym badaniom określających jego dojrzałość szkolną. Badanie wykonuje psycholog szkolny Ewa Piórkowska.

W czasie badania dziecka rodzice uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem szkolnym Iwoną Abramczyk-Kocembą, osobą zawiadującą sprawami związanymi z naborem. Rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami, programem dydaktyczno-wychowawczym, uzyskują informację w zakresie spraw finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.

Nabór do pozostałych klas szkoły podstawowej prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w jakiejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły, a także przejść zwyczajową procedurę w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta pierwszeństwo mają uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, a rekrutacja prowadzona jest już od stycznia każdego roku szkolnego. Wygląda ona podobnie jak w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej.

Zapisy kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzi sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zapisu można dokonać osobiście lub telefonicznie (262 20 94), a także przez internet.

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko ucznia
Datę i miejsce urodzenia ucznia
Tel. i adres zamieszkania rodziców
Imię i nazwisko zgłaszającego


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03