17 stycznia 2018r.
W ramach..
16 stycznia 2018r.
Odbyło się...
14 stycznia 2018r.
W „Gościu Niedzielnym”...
12 stycznia 2018r.
Dotarła informacja...
11 stycznia 2018r.
Nadeszły wyniki...
9 stycznia 2018r.
Ukazał się...
8 stycznia 2018r.
W kolegiacie...
29 grudnia 2017r.
...
27 grudnia 2017r.
Odbyło się...
22 grudnia 2017r.
Odbyła się...
20 grudnia 2017r.
Do etapu...
18 grudnia 2017r.
W 150 rocznicę...
16 grudnia 2017r.
Po raz trzynasty...
15 grudnia 2017r.
Ogłoszono, że...
14 grudnia 2017r.
Nauczyciel bibliotekarz...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

NABÓR UCZNIÓW

Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego jest przejście w szkolnym gabinecie psychologiczno-pedagogicznym z pozytywnym wynikiem badania określającego dojrzałość szkolną przed klasą I lub przed rozpoczęciem nauki w klasie, do której uczeń stara się o przyjęcie. Podczas spotkania w szkolnym gabinecie rodzice czy opiekunowie prawni dziecka są zapoznawani z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole. Muszą je zaakceptować, jeżeli podtrzymują wolę posyłania dziecka do SSP nr 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły, po czym następuje podpisanie umowy o przyjęciu ucznia do szkoły przez przedstawicieli organu prowadzącego i rodziców.

Zapisy do klasy I prowadzone są z rocznym wyprzedzeniem zaś badania rozpoczynają się po okresie ferii zimowych (o terminie badań rodzice są powiadamiani).

Podczas spotkania w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym dziecko poddawane jest specjalistycznym badaniom określających jego dojrzałość szkolną. Badanie wykonuje psycholog szkolny Ewa Piórkowska.

W czasie badania dziecka rodzice uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem szkolnym Iwoną Abramczyk-Kocembą, osobą zawiadującą sprawami związanymi z naborem. Rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami, programem dydaktyczno-wychowawczym, uzyskują informację w zakresie spraw finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.

Nabór do pozostałych klas szkoły podstawowej prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w jakiejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły, a także przejść zwyczajową procedurę w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta pierwszeństwo mają uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, a rekrutacja prowadzona jest już od stycznia każdego roku szkolnego. Wygląda ona podobnie jak w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej.

Zapisy kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzi sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zapisu można dokonać osobiście lub telefonicznie (262 20 94), a także przez internet.

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko ucznia
Datę i miejsce urodzenia ucznia
Tel. i adres zamieszkania rodziców
Imię i nazwisko zgłaszającego
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03