4 maja 2021 r. Kl. I–III uczciły krótkimi apelami klasowymi 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03