12 czerwca 2021 r. Joanna Słoboda-Bujwid ukończyła teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03