24 czerwca 2015 r.
ks. kanonik Adam ...
23 czerwca 2015 r.
W sali widowiskowej ...
22 czerwca 2015 r.
Nadeszło pismo ...
20 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja ...
19 czerwca 2015 r.
Okręgowa Komisja ...
18 czerwca 2015 r.
Odbyła się ...
17 czerwca 2015 r.
Odbyły się ...
16 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja ...
12 czerwca 2015 r.
Odbyła się ...
11 czerwca 2015 r.
Odbyły się ...
10 czerwca 2015 r.
W Filharmonii ...
8 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2015 r.
ks. kanonik Adam...


STOŁÓWKA SZKOLNA

Wznowienie wydawania posiłków w roku szkolnym 2014/2015 rozpocznie się od dnia 2 września 2013 roku.

Cena obiadów małe dzieci kl. I, II SP: (1dzień)
Zestaw obiadowy 10,50 zł
Zupa 3 zł
II danie 7,50 zł

Cena obiadów duże dzieci kl. III-VI SP, I-III SG: (1dzień)
Zestaw obiadowy 11,50 zł
Zupa 3 zł
II danie + kompot 8,50 zł

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkół.
2. Stołówka zapewnia i wydaje posiłki przygotowywane przez firmę cateringową.
3. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 do 14.25.
4. Zapisu na obiady dokonać należy w sekretariacie.
5. Miesięczną, naliczaną z „góry” opłatę za obiady należy uiszczać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc wpłacając w sekretariacie lub na konto Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie

PKO BP O/Kraków 97 1020 2892 0000 5902 0158 9456

6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
7. Nieobecność powinna być zgłoszona w sekretariacie osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.
8. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w systemie rocznym w miesiącu czerwcu.
9. W stołówce i na stronie internetowej wywieszony jest jadłospis na cały miesiąc.
10. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
11. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
12. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.
13. Regulamin stołówki szkolnej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej.

JADŁOSPIS CZERWIEC 2015 - do pobrania pdf
JADŁOSPIS CZERWIEC 2015 - do pobrania doc


Załącznik nr 2

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności


  • ul. Forteczna 54
    30-437 Kraków
    tel.(012) 262-20-94
    fax.(012) 262-01-03