25 sierpnia 2016 r.
Nauczycielka biologii....
24 sierpnia 2016 r.
W okresie....
19 sierpnia 2016 r.
Dotarła informacja....
5 sierpnia 2016 r.
W królewskiej....
3 sierpnia 2016 r.
Na łamach....
2 sierpnia 2016 r.
Zmarł w wieku....
1 sierpnia 2016 r.
Opuścili szkołę....
31 lipca 2016 r.
Opuścili szkołę....
27 lipca 2016 r.
Małopolski Kurator....
25 lipca 2016 r.
W szkole....
5 lipca 2016 r.
Obradowała Komisja....
30 czerwca 2016 r.
Obradowała Komisja....


STOŁÓWKA SZKOLNA

Wznowienie wydawania posiłków w roku szkolnym 2015/2016 rozpocznie się od dnia 2 września 2015 roku

Cena obiadów małe dzieci kl. I, II SP: (1dzień)
Zestaw obiadowy 10,50 zł
Zupa 3 zł
II danie 7,50 zł

Cena obiadów duże dzieci kl. III-VI SP, I-III SG: (1dzień)
Zestaw obiadowy 11,50 zł
Zupa 3 zł
II danie + kompot 8,50 zł

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkół.
2. Stołówka zapewnia i wydaje posiłki przygotowywane przez firmę cateringową.
3. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 do 14.25.
4. Zapisu na obiady dokonać należy w sekretariacie.
5. Miesięczną, naliczaną z „góry” opłatę za obiady należy uiszczać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc wpłacając w sekretariacie lub na konto Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie

PKO BP O/Kraków 97 1020 2892 0000 5902 0158 9456

6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
7. Nieobecność powinna być zgłoszona w sekretariacie osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.
8. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w systemie rocznym w miesiącu czerwcu.
9. W stołówce i na stronie internetowej wywieszony jest jadłospis na cały miesiąc.
10. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
11. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
12. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.
13. Regulamin stołówki szkolnej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej.

JADŁOSPIS CZERWIEC 2016 - do pobrania pdf
JADŁOSPIS CZERWIEC 2016 - do pobrania doc


Załącznik nr 2

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności


  • ul. Forteczna 54
    30-437 Kraków
    tel.(012) 262-20-94
    fax.(012) 262-01-03