29 października 2014 r.
W 90-tą rocznicę...
23 października 2014 r.
Na zaproszenie...
21 października 2014 r.
Przeprowadzono ćwiczenia...
20 października 2014 r.
Metropolita Krakowski...
18 października 2014 r.
Zakończył się...
16 października 2014 r.
W rocznicę...
14 października 2014 r.
Nauczyciele wychowania...
12 października 2014 r.
Delegacja gimnazjum...
7 października 2014 r.
Odcyfrowano wpisy...
6 października 2014 r.
Dotarło do...
4 października 2014 r.
Na terenie...
3 października 2014 r.
Odbyła się...
1 października 2014 r.
Nadszedł list...
29 września 2014 r.
Kapituła Medalu...
25 września 2014 r.
o. prof. Eustachy...
24 września 2014 r.
W związku...
23 września 2014 r.
W dwumiesięczniku...
22 września 2014 r.
Nadszedł list...


STOŁÓWKA SZKOLNA

Wznowienie wydawania posiłków w roku szkolnym 2014/2015 rozpocznie się od dnia 2 września 2013 roku.

Cena obiadów małe dzieci kl. I, II SP: (1dzień)
Zestaw obiadowy 10,50 zł
Zupa 3 zł
II danie 7,50 zł

Cena obiadów duże dzieci kl. III-VI SP, I-III SG: (1dzień)
Zestaw obiadowy 11,50 zł
Zupa 3 zł
II danie + kompot 8,50 zł

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkół.
2. Stołówka zapewnia i wydaje posiłki przygotowywane przez firmę cateringową.
3. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 do 14.25.
4. Zapisu na obiady dokonać należy w sekretariacie.
5. Miesięczną, naliczaną z „góry” opłatę za obiady należy uiszczać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc wpłacając w sekretariacie lub na konto Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie

PKO BP O/Kraków 97 1020 2892 0000 5902 0158 9456

6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
7. Nieobecność powinna być zgłoszona w sekretariacie osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.
8. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w systemie rocznym w miesiącu czerwcu.
9. W stołówce i na stronie internetowej wywieszony jest jadłospis na cały miesiąc.
10. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
11. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
12. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.
13. Regulamin stołówki szkolnej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej.

JADŁOSPIS LISTOPAD 2014 - do pobrania pdf
JADŁOSPIS LISTOPAD 2014 - do pobrania doc


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03