21 maja 2016 r.
Dotarła informacja...
19 maja 2016 r.
Zakończyły się...
18 maja 2016 r.
Ogłoszono wyniki...
17 maja 2016 r.
Ogłoszono wyniki...
16 maja 2016 r.
W konkursie...
15 maja 2016 r.
W 81. rocznicę...
14 maja 2016 r.
Podczas finału...
13 maja 2016 r.
W Szkolnym...
12 maja 2016 r.
Odbyły się...
11 maja 2016 r.
Szkolny zespół...
10 maja 2016 r.
Dotarła informacja...
9 maja 2016 r.
Odbyły się ...
6 maja 2016 r.
Odbyła się...
5 maja 2016 r.
Dotarła informacja...


STOŁÓWKA SZKOLNA

Wznowienie wydawania posiłków w roku szkolnym 2015/2016 rozpocznie się od dnia 2 września 2015 roku

Cena obiadów małe dzieci kl. I, II SP: (1dzień)
Zestaw obiadowy 10,50 zł
Zupa 3 zł
II danie 7,50 zł

Cena obiadów duże dzieci kl. III-VI SP, I-III SG: (1dzień)
Zestaw obiadowy 11,50 zł
Zupa 3 zł
II danie + kompot 8,50 zł

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkół.
2. Stołówka zapewnia i wydaje posiłki przygotowywane przez firmę cateringową.
3. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 do 14.25.
4. Zapisu na obiady dokonać należy w sekretariacie.
5. Miesięczną, naliczaną z „góry” opłatę za obiady należy uiszczać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc wpłacając w sekretariacie lub na konto Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie

PKO BP O/Kraków 97 1020 2892 0000 5902 0158 9456

6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
7. Nieobecność powinna być zgłoszona w sekretariacie osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.
8. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w systemie rocznym w miesiącu czerwcu.
9. W stołówce i na stronie internetowej wywieszony jest jadłospis na cały miesiąc.
10. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
11. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
12. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.
13. Regulamin stołówki szkolnej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej.

JADŁOSPIS CZERWIEC 2016 - do pobrania pdf
JADŁOSPIS CZERWIEC 2016 - do pobrania doc


Załącznik nr 2

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności


  • ul. Forteczna 54
    30-437 Kraków
    tel.(012) 262-20-94
    fax.(012) 262-01-03