17 stycznia 2018r.
W ramach..
16 stycznia 2018r.
Odbyło się...
14 stycznia 2018r.
W „Gościu Niedzielnym”...
12 stycznia 2018r.
Dotarła informacja...
11 stycznia 2018r.
Nadeszły wyniki...
9 stycznia 2018r.
Ukazał się...
8 stycznia 2018r.
W kolegiacie...
29 grudnia 2017r.
...
27 grudnia 2017r.
Odbyło się...
22 grudnia 2017r.
Odbyła się...
20 grudnia 2017r.
Do etapu...
18 grudnia 2017r.
W 150 rocznicę...
16 grudnia 2017r.
Po raz trzynasty...
15 grudnia 2017r.
Ogłoszono, że...
14 grudnia 2017r.
Nauczyciel bibliotekarz...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

Iwona Abramczyk-Kocemba Iwona Abramczyk-Kocemba - pedagog szkolny i reedukator. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w której studiowała pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, a następnie pedagogikę społeczno-opiekuńczą. Ukończyła też studia podyplomowe „Diagnoza i psychoprofilaktyka zaburzeń edukacyjnych”, kurs kwalifikacyjny, uprawniający do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz „Wiedza o życiu seksualnym człowieka”. W latach 1984-1994 pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie jako pedagog i terapeuta. Od 1994 r. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego. Odznaczona srebrnym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”, srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” i brązowym Krzyżem Zasługi.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03