5 grudnia 2019 r. Uczniowie klasy IIA uczestniczyli w lekcji fizyki klasy VII prowadzonej przez Panią Dyrektor Danutę Kocoń. Tematem lekcji było: " Oddziaływanie międzycząsteczkowe".

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03