9 kwietnia 2019 r. Odbył się w szkole tradycyjny apel katyński przygotowany przez Agnieszkę Miśkiewicz i Andrzeja Salawę. Po inscenizacji w wykonaniu uczniów (Magdalena Hnacik, Gabriela Juszczyk, Julia Walczak, Michał Bucki, Filip Kucharski, Jakub Stopa), wszyscy przeszli na podwórze szkolne i wicedyrektor Lucjan Michalik uderzył w dzwon, a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą prezydenta RP na Uchodźstwie, śp. Ryszarda Kaczorowskiego i funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, Artura Francuza, a także pod szkolnymi monumentami katyńskimi.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03