14 grudnia 2017 r. Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała „Dzień Komiksu”. Uczniowie zapoznali się z historią komiksu, a tworzyli własne. Podczas akcji zostały zaprezentowane nowe nabytki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodo-wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W organizacji wydarzenia pomagała Anna Zientała.