27 czerwca 2020 r. ukazała się drukiem pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza książka dyr. Jerzego Gizy pt. "Nowosądecka Lista Katyńska" (wydanie III uzupełnione z przedmową Adama Macedońskiego).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03