12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2016/2017.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, zdrowymi przekąskami i napojami. Nadwyżka przeznaczona została na zakup książek do biblioteki oraz nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Dziękuję pani Beacie za pomoc w działaniach Spółdzielni, a uczniom za zaangażowanie.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2015/2016.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, zdrowymi przekąskami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną i Samorząd, dofinansowanie akcji organizowanych przez SU, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. Dziękuję pani Krystynie Król za pomoc w działaniach Spółdzielni, a uczniom za zaangażowanie (szczególnie z klasy V b).

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2014/2015.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy blisko 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną i Samorząd, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W lutym 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2014 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 6 grudnia 2014 r. opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” wziął udział w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej. Dziękuję sprzedających za zaangażowanie, a w szczególności klasie IV b, której uczennice i uczniowie odnaleźli się jako nowi członkowie SU „Sknerus”.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2013/2014.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od początku 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy blisko 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W lutym 2014 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2013 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Dziękuję sprzedających w minionym roku szkolnym, a w szczególności Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemankowi z klasy II gimnazjum. Podziękowania składam także na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2012/2013.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od początku 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, nagrody w konkursach „Zwierzęta w obiektywie” oraz „Rośliny w obiektywie”, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W dniu 19 lutego 2013 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2012 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Bardzo dziękuję wszystkim sprzedających w minionym roku szkolnym, a w szczególności Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemanek z klasy I gimnazjum.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2011/2012.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 20 członków z klas III-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. W minionym roku szkolnym w prace sklepiku bardzo zaangażowała się klasa III.
Bardzo dziękuję wszystkim sprzedających a w szczególności : z klasy III Aleksandrze Chełmeckiej, Oldze Oracz, Michalinie Sabaj, a także z klasy VI. Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemanowi. Ogromne podziękowania składam na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.
Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy, nagrody w rywalizacji międzyklasowej.
W ramach współpracy Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie 18 kwietnia 2012 r. dla klasy II gimnazjum zostały zorganizowane warsztaty z zakresu ekonomii społecznej. Podczas spotkania przeprowadzono edukacyjną grę ekonomiczną„Chłopska Szkoła Biznesu”, w której zwyciężyli Paweł Topór i Arkadiusz Drabek. Reprezentowali oni naszą Szkołę podczas międzyszkolnego turnieju przeprowadzanego na podstawie powyższej gry.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2010/2011.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. W minionym roku szkolnym w prace sklepiku najbardziej zaangażowała się klas V., której uczniom składam gorące podziękowanie.
Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, zakup książek do biblioteki, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy, zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2010 r., nagrody w rywalizacji międzyklasowej.
Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2009/2010.


Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy obecnie kilkudziesięciu członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami.

Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :
• organizację akcji „Sprzątanie Świata”,
• organizację Dnia Nauczyciela,
• nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną,
• dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
• zakup książek do biblioteki,
• organizację Dnia Baśni,
• poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy,
• zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2009 r.,
• pomoc przy realizacji projektu charytatywnego „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”,
• nagrody w rywalizacji międzyklasowej.

Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2008/2009.


Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” powstała w lutym 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy obecnie kilkudziesięciu członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Osoby sprzedające w sklepiku powinny m.in. : być kulturalne wobec kupujących, pieniądze przechowywać w bezpieczny sposób, prawidłowo wydawać resztę, dbać o czystość w sklepiku i w jego otoczeniu. Członkowie Spółdzielni wspólnie z Samorządem Uczniowskim podejmują działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Są to m.in. udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc w organizacji kiermaszy ze zdrową żywnością, obchody „Dnia Ziemi”.

Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :
• organizację akcji „Sprzątanie Świata”,
• organizację Dnia Nauczyciela,
• nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną,
• dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
• zakup książek do biblioteki,
• zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2008 r.,
• pomoc przy realizacji projektu charytatywnego „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”,
• nagrody w całorocznym konkursie dotyczącym Krakowa dla klas młodszych szkoły podstawowej,
• nagrody w rywalizacji międzyklasowej.

Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2007/2008.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” powstała w lutym 2006 r. Liczy obecnie ponad 30 członków. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Osoby sprzedające w sklepiku powinny m.in. : być kulturalne wobec kupujących, pieniądze przechowywać w bezpieczny sposób, prawidłowo wydawać resztę, dbać o czystość w sklepiku i w jego otoczeniu. Za pracę w sklepiku szczególnie zasługują na uznanie Dominika Skulina i Claudia Ngo Thanh. Członkowie Spółdzielni wspólnie z Samorządem Uczniowskim podejmują działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Są to m.in. udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc w organizacji kiermaszy ze zdrową żywnością, obchody „Dnia Ziemi”, zbiórka surowców wtórnych. Z inicjatywy Spółdzielni od października 2007 r. w bibliotece znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać zużyte baterie. Spółdzielnia „Sknerus” w 2007 roku otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Zdrowa przyroda – zdrowa żywność – zdrowy człowiek” organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :

  • nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną, a także przez panie Małgorzatę Leśniowską i Joannę Ślesieńską-Golonek,
  • dofinansowanie wszystkich akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
  • materiały na akcje związane z ekologią i ochroną środowiska,
  • zakup : książek do biblioteki, świec Caritasu przed Bożym Narodzeniem, fantów na loterie organizowane w szkole,
  • organizację Dnia Nauczyciela,
  • organizację dyskoteki i zabawy karnawałowej,
  • pączki dla zdających sprawdzian i egzamin gimnazjalny,
  • nagrody w rywalizacji międzyklasowej,
  • zorganizowanie loterii fantowej podczas "Jesiennego spotkania nad Wisłą".
Spółdzielnia Uczniowska przygotowała też jedną z paczek w akcji „Świąteczna Paczka” w grudniu 2007 r. W maju 2008 r. reprezentanci szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o spółdzielczości. Opiekun Spółdzielni pani Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce pani Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek. Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” : Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03