22 czerwca 2020 r. Podano, że w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR wyniki bardzo dobre uzyskali uczniowie: Jakub Saltarski z klasy 6 oraz Filip Kucharski z klasy 7. Wyróżnienia otrzymali: BFranciszek Zapiór z klasy 2a, Laura Kurek, Jakub Oramus, Artur Toporowski z klasy 3, Franciszek Pasternak z klasy 4 oraz Aleksandra Dworak z klasy 6.
Opiekunowie naukowi: Sabina Rawicz - Mikułowska, Małgorzata Domagalska, Lidia Grabowska, Danuta Kocoń.Efekty pracy zdalnej:

KLASA 2a:

Jan Baran kliknij tutaj


MUZYKA:

prace uczniów kliknij tutaj


prace uczniów „Zegarowa muzyka”, kl. 4 kliknij tutaj


KULTURA TEATRALNA:

projekt „Teatr antyczny” – maski teatralne, kl. 5 kliknij tutaj

praca nad spektaklem realizowanym w technice teatru fizycznego, analiza zwyczaju malowania twarzy, kl. 4 kliknij tutaj
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03