23 stycznia 2020 r. Odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez kl. II B. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, instrumentalne i recytatorskie. Występy wzruszyły Dziadków. Na koniec uroczystości dzieci rozdały zrobione własnoręcznie prezenty. Uczniów przygotowała Anna Siembak-Stawowiak. Następnie swoich Dziadków przyjęła także kl. I B, która również przygotowała piękny program pod kierownictwem wychowawcy Małgorzaty Kowalskiej. Oba występy wspierała od strony muzycznej Małgorzata Bajur.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03