1 kwietnia 2019 r. Rozpoczęły się szkolne rekolekcje prowadzone przez ks. Grzegorza Lenarta.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03