ARCHIWUM 2013/2014

27 sierpnia 2014 r. Kapituła Szkolnego Krzyża Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” nadała dwa Krzyże nauczycielom, którzy od początku, czyli od września 1989 roku, pracowali w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie, tworząc jej zręby, charakter i jakość. Krzyż z numerem „2” nadano Małgorzacie Bajur, a Krzyż z numerem „3”, wicedyrektorowi szkoły, Lucjanowi Michalikowi. Kapituła nadała również Szkolny Krzyż Zasługi Dobrodziejom Szkoły u początku jej istnienia: Annie Koszarskiej (Krzyż o numerze "4") i kapucynowi, o. Józefowi Mońce (Krzyż o numerze "5").

22 sierpnia 2014 r. Kapituła Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” na dodatkowym posiedzeniu w związku z Jubileuszem Szkoły postanowiła nadać trzy srebrne Medale osobom zasłużonym dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Medal srebrny o numerze "99" nadano, Tadeuszowi Żabie, za wieloletnią pracę społeczną na rzecz szkoły i współpracę edukacyjną, Medal srebrny o numerze "100" nadano, mec. Witowi Steidlerowi, za opiekę prawną nad szkołą w latach 2008–2014 i działalność społeczną we władzach Towarzystwa Oświaty i Wychowania, Medal srebrny o numerze "101" nadano, Arpadowi Bende, b. konsulowi Republiki Węgierskiej w Krakowie.

21 sierpnia 2014 r. Kapituła Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” nadała dwa złote i dwa srebrne Medale osobom zasłużonym dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Medal srebrny o numerze „97” nadano, Bogusławie Trojan, jako rodzicowi, za wieloletnią pracę społeczną na rzecz szkoły, a w szczególności tę o charakterze charytatywnym i Medal srebrny o numerze „98”, nauczycielce języka angielskiego, Barbarze Pastuszczak, za jej pracę pedagogiczną. Medal złoty o numerze „16” nadano Sekretarzowi Szkoły, Iwonie Urban, za dwudziestoletnią wzorową pracę zawodową organizującą życie szkoły oraz pracę społeczną na jej rzecz, a Medal złoty o numerze „17” nadano, Iwonie Abramczyk-Kocembie, za pełną profesjonalizmu dwudziestoletnią pracę pedagogiczną.

15 sierpnia 2014 r. Kapituła Szkolnego Krzyża Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” nadała pośmiertnie dwa Krzyże: śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu (1919–2010), ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie, a także wielkiemu dobrodziejowi szkoły z pierwszych lat jej istnienia, śp. Hubertowi le Hardÿ de Beaulieu (1949–1994).

11 sierpnia 2014 r. Nauczycielka języka hiszpańskiego Justyna Domagalska sfotografowała się pod pomnikiem Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego w Brazylii. Na tablicy widnieje napis w języku portugalskim: „W setną rocznicę urodzin Bohatera narodowego i założyciela Polski w 1918 roku marszałka Józefa Piłsudskiego 1867-1935 polska kolonia ofiarowuje miastu Rio de Janeiro”..

6 sierpnia 2014 r. Staraniem Wydawnictwa „M” ukazał się – dla uczczenia setnej rocznicy wymarszu z krakowskich Oleandrów I. Kompanii Kadrowej – reprint „Albumu Legionów Polskich” (pierwsze wydanie z roku 1933) z przedmową sygnowaną przez Tadeusza Żabę, wiceprezesa Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego i dyr. Jerzego Gizę.

17 lipca 2014 r. Staraniem Wydawnictwa „M” ukazał się – dla uczczenia setnej rocznicy wymarszu z krakowskich Oleandrów I. Kompanii Kadrowej – reprint „Albumu Legionów Polskich” (pierwsze wydanie z roku 1933) z przedmową sygnowaną przez Tadeusza Żabę, wiceprezesa Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego i dyr. Jerzego Gizę.

2 lipca 2014 r. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie piętnastoosobowej Krajowej Rady Bibliotecznej. W jej skład została powołana m.in. Agnieszka Sas-Miśkiewicz jako delegat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

27 czerwca 2014 r. Miała miejsce uroczystość zakończenia roku dla klas I–III szkoły podstawowej.

ODWIEDŹ GALERIĘ

26 czerwca 2014 r. Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV–VI i klas I–III gimnazjum.

ODWIEDŹ GALERIĘ

25 czerwca 2014 r. W holu szkoły odbyła się druga część Szkolnych Prezentacji Artystycznych (muzyka i plastyka) przygotowanych przez Małgorzatę Bajur i Dariusza Dębca. Koncertowi piosenek żeglarskich towarzyszyła wystawa grafik, pasteli i akwareli uczniów szkoły oraz gimnazjum. W tym też dniu kapelan szkoły i gimnazjum, ks. kanonik Adam Podbiera, odprawił w kościele parafialnym na Klinach Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku szkolnego i o Boże błogosławieństwo na czas wakacji dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

24 czerwca 2014 r. W Domu Kultury „Solvay” odbyła się część pierwsza Szkolnych Prezentacji Artystycznych (teatr i taniec) przygotowanych przez Andrzeja Salawę i Katarzynę Gizę. Publiczność nagradzała rzęsistymi brawami występy młodych artystów, pokazujących swój kulturalny dorobek mijającego roku szkolnego.

23 czerwca 2014 r. Dotarła informacja, że opowiadanie uczennicy kl. III. B Marii Mycek pt. „Pewnego deszczowego dnia” zostało opublikowane w zbiorze Poezji i Prozy Dziecięcej. Dotarła również informacja, że Aleksandra Chełmecka, uczennica kl. V., zdobyła tytuł drużynowego Mistrza Polski w gimnastyce artystycznej, a także II. miejsce w Polsce indywidualnie, kwalifikując się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

21 czerwca 2014 r. Na krakowskim rynku wydawniczym ukazała się książka nauczycielki języka polskiego, dr Anny Zientały, pt. „Poeci urzeczeni. Przedmioty w poezji polskiej 1890-1939”.

20 czerwca 2014 r. Nadeszła informacja, że zespół klasy V. zajął I. miejsce w Przeglądzie Filmowym Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. W jego skład weszli: Jakub Ciszewski, Wojciech Kuczerek, Olga Oracz, Amelia Pycek, Michalina Sabaj, Maria Tracz i Jan Stępniewski. Uczniów przygotowała Joanna Słoboda-Żaba.

18 czerwca 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych. Średni wynik w Społecznego Gimnazjum nr 1 wyniósł 82.00, a w Gminie Kraków 67.60. Summa summarum najlepiej egzamin napisali we wszystkich zakresach przedmiotowych następujący uczniowie: 1. Aleksandra Stopa, 2. Hanna Tracz, 3. Michał Kołek, 4-5. Ewa Kozdra i Hubert Stępniewski (ex aequo), 6. Agata Caban, 7. Arkadiusz Gaweł, 8. Martha Wadiak, 9. Bartosz Gołębiowski.

W tym też dniu odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

17 czerwca 2014 r. Test z języka angielskiego podsumowujący wiedzę uczniów na zakończenie nauczania początkowego najlepiej napisały: Magdalena Major (III. A) i Emilia Brzegowy (III. B).

16 czerwca 2014 r. W ramach wizytacji parafii na Klinach Borkowskich złożył wizytę w szkole i gimnazjum ks. bp Damian Muskus. Spotkał się z uczniami (w tym z klasą komunijną i młodzieżą wybierzmowaną) oraz pracownikami Zespołu Szkół. W szkolnej „Księdze Gości” napisał: „Szanownemu Panu Dyrektorowi, Nauczycielom i Uczniom wytrwałości w przekazywaniu i przyjmowaniu wartości patriotycznych oraz radości płynącej z przekazywania i zdobywania wiedzy. Wszystkim tworzącym Szkołę z serca błogosławię...”.

15 czerwca 2014 r. Uczniowie klasy III. gimnazjum przystąpili do sakramentu Bierzmowania, którego udzielił im w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. bp Damian Muskus. Po uroczystości zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie pod stojącą przed szkołą figurą Matki Bożej Loretańskiej. Uczniów przygotował do sakramentu ks. kanonik Adam Podbiera , kapelan szkoły i gimnazjum.

13 czerwca 2014 r. Podsumowano wyniki sprawdzianu z języka polskiego kończącego cykl nauczania początkowego. Spośród uczniów klasy III. B. 100% prawidłowych odpowiedzi z pisania i czytania osiągnęli: Emilia Brzegowy, Martyna Fajfer, Iga Hołówka, Maria Mycek, Anna Osmańska, Franciszek Siwek i Witold Sieńko. Uczniów przygotowała Joanna Ślesieńska-Golonek. W takim samym sprawdzianie dla uczniów klasy III. A najwięcej prawidłowych odpowiedzi uzyskali: Oliwia Aziewicz, Grzegorz Juszczyk, Magdalena Major, Hanna Nowacka, Zofia Piejak, Agata Mączka.

12 czerwca 2014 r. Nadeszła informacja od Klubu Żeglarskiego „HORN”, że uczennica klasy V. Ida Stachura i uczeń klasy IV. Filip Fajfer zostali powołani do kadry młodzików województwa Małopolskiego w żeglarstwie, jak również, że startowali w licznych regatach i Mistrzostwach Polski.

11 czerwca 2014 r. Uczniowie gimnazjum, jak co roku od wielu lat pod patronatem Teresy Pietruskiej-Mrożek, przygotowali swoje Prezentacje Naukowe. Spośród wszystkich prac wybrano jako zwycięskie dwie. Pierwsza pt. „Kuchnia żydowska podczas świąt” autorstwa Katarzyny Czarneckiej, Aleksandry Stopy i Marthy Wadiak oraz druga pt. „Kraków – czy myślisz, że oddychasz tu powietrzem” autorstwa zespołu w składzie: Aleksandra Kwiek, Marcin Zemanek i Kacper Zgliński.

Tego samego dnia szkolny zespół teatralny z klas I–III wziął udział w finale Małopolskich Spotkaniach Teatralnych organizowanych od wielu lat przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. W finale wzięło udział 26 najlepszych grup teatralnych wyłonionych spośród 149! Młodzi artyści wystąpili z musicalem pt. „Ale heca!” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, muzyka: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza). Archiwum szkolne wzbogaciło się o kolejny artystyczny dyplom i puchar za zwycięstwo. Skład zespołu teatralnego (patrz: 6 czerwca 2014 roku).

ODWIEDŹ GALERIĘ

10 czerwca 2014 r.Odbyły się zawody lekkoatletyczne w ramach XVI. Zawodów Sportowych Krakowskich Szkół Niepublicznych. Medale złote zdobyli: Sonia Bekier, Jakub Szanser, Piotr Wodecki, Mateusz Osmański (sztafeta 4 x 100 m), Krzysztof Kurtyka, Szymon Jasiński, Bartosz Gołębiowski, Jakub Skucha (sztafeta gimnazjalna 4 x 100 m), Karolina Kutrzuba, Beata Mączka i Bartosz Gołębiowski (skok w dal), Justyna Jodłowska (bieg na 400 m); medale srebrne: Olga Szczygieł, Ewa Kozdra i Michał Kołek (skok w dal), Karolina Kutrzuba (bieg na 400 m), Krzysztof Kurtyka (bieg na 100 m) i Hanna Tracz (bieg 600 m); medale brązowe: Karolina Bentkowska i Krzysztof Kurtyka (skok w dal), Piotr Wodecki (bieg na 400 m), Sonia Bekier i Tomasz Osuch (bieg na 60 m), Katarzyna Frączek (bieg na 100 m), Franciszek Bryksy (tor przeszkód). Reprezentację przygotował do zawodów Grzegorz Gazurek.

10 czerwca 2014 r. Odbyło się spotkanie Małgorzaty Leśniowskiej z rodzicami przyszłorocznej klasy I.

9 czerwca 2014 r. Ogłoszono, iż w Konkursie Języka Angielskiego dla szkół niepublicznych „Little Owl” I. miejsce wywalczyła Zofia Bryksy, a II. miejsce Karolina Mocie. Uczennice przygotowała Paulina Jaworska-Gąsiorek.

8 czerwca 2014 r. Odprawiona została w kościele Braci Mniejszych Kapucynów Msza św., którą celebrował ks. kanonik Adam Podbiera w rocznicę przystąpienia do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej klasy III. B.

7 czerwca 2014 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów uczniowie klasy III. A przystąpili do sakramentu Pierwszej Komunii św. Uczniów przygotowała s. Stanisława Szczerba oraz ks. kanonik Adam Podbiera, który odprawił Mszę św., a oprawę muzyczną zapewniła - jak zwykle od lat - nauczycielka muzyki, Małgorzata Bajur.

6 czerwca 2014 r. Szkolny zespół teatralny z klas I–III wygrał XXII. Małopolskie Spotkania Teatralne. Młodzi artyści wystąpili w musicalu pt. „Ale heca!” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, muzyka: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza). W skład zespołu teatralnego wchodzili następujący uczniowie: Amelia Berendt, Zofia Bryksy, Emilia Brzegowy, Julia Franczak, Wiktoria Gere, Nikola Jasińska, Justyna Jodłowska, Gabriela Juszczyk, Kacper Kucharski, Milena Kurek, Agata Mączka, Kacper Michno, Hania Nowacka, Maciej Osmański, Olga Respondek, Maria Stoińska i Andrzej Stoiński.

5 czerwca 2014 r. Gościł w szkole ks. Andrzej Wciślak, wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

4 czerwca 2014 r. Dotarły wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. W klasie III. B w teście z matematyki 100% poprawnych odpowiedzi uzyskali: Mateusz Bucki, Martyna Fajfer, Franciszek Siwek, a w klasie III. A: Oliwia Aziewicz i Hanna Nowacka. Minimalnie słabszy wynik (93% poprawnych odpowiedzi, jeden błąd) uzyskali następujący uczniowie klasy III. B: Zofia Bryksy, Kornelia Kurleto, Natalia Kurek, Karolina Mocie, Maria Mycek, Anna Osmańska i Witold Sieńko, a w klasie III. A: Justyna Jura, Grzegorz Juszczyk i Magda Major. Uczniów tych klas przygotowały nauczycielki nauczania początkowego: Joanna Ślesieńska-Golonek i Małgorzata Leśniowska.

30 maja 2014 r. Z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie szkoły i gimnazjum byli obecnie podczas uroczystego otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Krakowie (dzielnica Czyżyny).

29 maja 2014 r. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły i gimnazjum uczestniczyli w Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Przed ołtarzem wystawiono poczty sztandarowe. Mszy św. przewodniczył kapelan szkoły i gimnazjum ks. kanonik Adam Podbiera. Następnie w Sali Rycerskiej paulińskiego klasztoru dyr. Jerzy Giza odczytał i złożył na ręce o. prof. Eustachego Rakoczego ZP akt ponowienia zawierzenia Matce Bożej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego (datum: 1 czerwca 1999 roku) i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta (9 września 2001 roku). Wicedyrektor Lucjan Michalik, jako Kanclerz szkolnego medalu, udekorował o. Eustachego Rakoczego Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”. Do skarbca wotywnego jasnogórskiego sanktuarium złożono dyplom wraz z okolicznościową pamiątką tego szkolnego i gimnazjalnego pielgrzymowania na Jasną Górę w jubileuszowym roku ćwierćwiecza działalności szkoły i piętnastolecia działalności gimnazjum.ODWIEDŹ GALERIĘ

27 maja 2014 r. Wszystkie klasy szkoły wzięły udział w majówce na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.ODWIEDŹ GALERIĘ

25 maja 2014 r. W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie dyr. Jerzy Giza i wicedyrektor Lucjan Michalik uczcili Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich pierwszego szkolnego katechety o. Patryka Jankiewicza. Jubilatowi, który katechizował uczniów w latach 1989–1991, wręczono pamiątkowy dyplom ze stwierdzeniem, że „poniósł znaczne zasługi w dziele przywracania wolności oświatowej w Polsce, za co należy Mu się wdzięczna pamięć szkolnych pokoleń”.24 maja 2014 r. W „Dzienniku Polskim” ukazał się artykuł Marcina Banasika pt. „Gimnazjaliści kręcą film o miejscach represji” dziennikarz napisał m.in. „18 uczniów ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie przygotowuje film o Żołnierzach Wyklętych (...). Mają scenariusz, kamerę, statyw i misję przedłużenia pamięci o żołnierzach z powojennego podziemia niepodległościowego...”. Opiekunem projektu, o którym powyżej mowa, jest nauczycielka historii, Joanna Słoboda-Żaba.

22 maja 2014 r. Odbyły się XVI. Krakowskie Mistrzostwa Szkół Niepublicznych w pływaniu. Zakończyły się wielkim sukcesem reprezentacji szkoły i gimnazjum, które w klasyfikacji drużynowej zajęły I. miejsce. Wysokie miejsca drużynowo osiągnęły również (startujące poza konkursem) drugie reprezentacje szkoły i gimnazjum. Pływaków przygotowali do startu w mistrzostwach Krakowa Lucjan Michalik i Edyta Oracz.

Złotymi medalistami indywidualnie zostali (11 medali zdobyło 8 uczniów): Olga Szczygieł (dwukrotnie), Andrzej Ościak (dwukrotnie), Bartosz Gołębiowski (dwukrotnie), a także Iwo Michalik, Jagna Stryjewska, Grzegorz Burkat, Kornelia Majewska, Filip Stryjewski.

Srebrne medale zdobyli (10 medali): Tomasz Osuch, Jagna Stryjewska, Iwo Michalik, Karolina Juszczyk, Jakub Ciszewski, Karolina Kutrzuba, Jakub Bryksy, Karolina Pernal, Kacper Jodłowski, Damian Oracz.

Brązowe medale wywalczyli (13 medali – 12 uczniów): Zofia Wójcik (dwukrotnie), Tomasz Osuch, Jakub Jura, Jakub Szanser, Piotr Wodecki, Jakub Ciszewski, Sonia Bekier, Jakub Płachno, Kornelia Majewska, Mateusz Osmański, Kacper Jodłowski, Katarzyna Czarnecka.

Bardzo wysokie czwarte miejsca zdobyli (tuż za podium!): Anna Bojko (dwukrotnie), Julia Kobiela, Karolina Pernal, Sonia Bekier, Mateusz Osmański, Jakub Szanser, Natalia Kurek, Leon Okoński, Jakub Płachno, Wojciech Trzciński, Filip Stryjewski, Oskar Świętalski, Aleksandra Rusinek, Damian Oracz.

Wysokie piąte miejsce wywalczyli: Kacper Sala (dwukrotnie), Weronika Markowska, Natalia Kurek, Zofia Bryksy, Jakub Jura, Klaudia Kostrz, Konrad Urbański, Jakub Kowalczyk, Jakub Bryksy, Jędrzej Chmiel, Julia Kobiela, Aleksandra Rusinek, Filip Bednarek, Oskar Świętalski.

Szóste miejsce zdobyli: Zuzanna Pernal (dwukrotnie), Agata Mączka, Grzegorz Juszczyk, Justyna Jodłowska, Magdalena Major, Grzegorz Chudzik, Elżbieta Szczygieł, Jakub Kowalczyk, Jan Tyrawa, Klaudia Kostrz, Katarzyna Czarnecka, Michał Kołek, Daria Ciszewska.

20 maja 2014 r. Uzyskano informację, że w Konkursie Recytatorskim Współczesnych Twórców (teksty Ludwika Jerzego Kerna) w kategorii 6–9 lat zwyciężyły uczennice klasy I. Magdalena Hnacik i Maria Dworak, a Wiktoria Gere otrzymała wyróżnienie. Uczennice przygotowała do konkursowego występu wychowawczyni Dominika Traczyk.

19 maja 2014 r. Odbyło się spotkanie przedstawiciela Straży Miejskiej Jerzego Filipczuka z uczniami klas gimnazjalnych (temat: „Odpowiedzialność prawna młodzieży”). Moderatorem była Iwona Abramczyk-Kocemba, pedagog szkolny.

18 maja 2014 r. W 79 rocznicę śmierci Patrona Szkoły, marszałka Józefa Piłsudskiego, odprawiona została Msza św. w królewskiej katedrze na Wawelu, w której tradycyjnie uczestniczyła delegacja szkoły i gimnazjum z pocztami sztandarowymi (Bartosz Gołębiowski, Kacper Jasiński, Szymon Jasiński, Oskar Świętalski, Jakub Kowalczyk, Jakub Jura - Tomasz Pycka składał kwiaty na trumnie Marszałka). Po Mszy św. zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie przed wieżą Srebrnych Dzwonów.

ODWIEDŹ GALERIĘ

16 maja 2014 r.Szkolny zespół teatralny z klas I–III wygrał eliminacje powiatowe podczas XXIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Młodzi artyści wystąpili w musicalu pt. „Ale heca!” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, muzyka: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza). W skład zespołu teatralnego wchodzili następujący uczniowie: Amelia Berendt, Zofia Bryksy, Emilia Brzegowy, Julia Franczak, Wiktoria Gere, Nikola Jasińska, Justyna Jodłowska, Gabriela Juszczyk, Kacper Kucharski, Milena Kurek, Agata Mączka, Kacper Michno, Hania Nowacka, Maciej Osmański, Olga Respondek, Maria Stoińska i Andrzej Stoiński.

15 maja 2014 r. Odbyły się XXII. Mistrzostwa Szkoły i Gimnazjum w pływaniu zorganizowane przez Lucjana Michalika i Edytę Oracz.

25 m stylem grzbietowym dziewcząt (7 lat)

1. Weronika Gere 2. Maria Burliga 3. Maria Dworak 4. Helena Rusinek 5. Magdalena Hnacik 6. Nikola Startek

25 m stylem grzbietowym chłopców (7 lat)

1. Karol Pycek 2. Jakub Stopa 3. Michał Bucki 4. Stanisław Nowacki 5. Mateusz Tabisz 6. Filip Kucharski

25 m stylem grzbietowym dziewcząt (8-9 lat)

1. Zofia Wójcik 2. Agata Mączka 3. Weronika Markowska 4. Hanna Nowacka 5. magdalena Major 6. Milena Kurek

25 m stylem grzbietowym chłopców (8-9 lat)

1. Tomasz Osuch 2. Iwo Michalik 3. Grzegorz Juszczyk 4. Kacper Kucharski 5. Grzegorz Chudzik 6. Andrzej Stoiński

25 m stylem grzbietowym dziewcząt (10-11 lat)

1. Jagna Stryjewska 2. Julia Zdzińska 3. Justyna Jodłowska 4. Elżbieta Szczygieł 5. Julia Kobiela 6. Natalia Kurek

25 m stylem grzbietowym chłopców (10-11 lat)

1. Jakub Jura 2. Filip fajfer 3. Piotr Kozdra 4. Leon Okoński 5. Kacper Sala 6. Piotr Iskrzak

25 m stylem dowolnym dziewcząt (7-9 lat)

1. Zofia Wójcik 2. Agata Mączka 3. Weronika Markowska 4. Magdalena Major 5. Hanna Nowacka 6. Julia Franczak

25 m stylem dowolnym chłopców (7-9 lat)

1. Iwo Michalik 2. Tomasz Osuch 3. Grzegorz Juszczyk 4. Grzegorz Chudzik 5. Andrzej Stoiński 6. Kacper Kucharski

25 m stylem dowolnym dziewcząt (10-11 lat)

1. Jagna Stryjewska 2. Justyna Jodłowska 3. Elżbieta Szczygieł 4. Julia Zdzińska 5. Natalia Kurek 6. Emilia Brzegowy

25 m stylem dowolnym chłopców (10-11 lat)

1. Jakub Jura 2. Piotr Kozdra 3. Leon Okoński 4. Kacper Sala 5. Piotr Iskrzak 6. Filip Fajfer

25 m stylem klasycznym dziewcząt (7-9 lat)

1. Zofia Wójcik 2. Weronika Markowska 3. Magdalena Major 4. Agata Mączka 5. Hanna Nowacka 6. Justyna Jura

25 m stylem klasycznym chłopców (7-9 lat)

1. Iwo Michalik 2. Grzegorz Chudzik 3. Kacper Kucharski 4. Tomasz Osuch 5. Michał Lowenhoff 6. Grzegorz Juszczyk

25 m stylem klasycznym dziewcząt (10-11 lat)

1. Karolina Juszczyk 2. Jagna Stryjewska 3. Elżbieta Szczygieł 4. Natalia Kurek 5. Zuzanna Pernal 6. Justyna Jodłowska

25 m stylem klasycznym chłopców (10-11 lat)

1. Jakub Jura 2. Kacper Sala 3. Piotr Kozdra 4. Leon Okoński 5. Piotr Iskrzak 6. Filip Fajfer

25 m stylem motylkowym dziewcząt (9-11 lat)

1. Jagna Stryjewska 2. Elżbieta Szczygieł 3. Julia Kobiela 4. Natalia Kurek 5. Justyna Jodłowska 6. Zofia Bryksy

25 m stylem motylkowym chłopców (9-11 lat)

1. Jakub Jura 2. Leon Okoński 3. Piotr Kozdra 4. Kacper Sala

25 m stylem motylkowym dziewcząt (12-13 lat)

1. Olga Szczygieł 2. Kornelia Majewska 3. Weronika Bentkowska 4. Karolina Kutrzuba 5. Julia Jodłowska 6. Maja Długosz

25 m stylem motylkowym chłopców (12-13 lat)

1. Grzegorz Burkat 2. Piotr Wodecki 3. Jakub Ciszewski 4. Jakub Bryksy 5. Andrzej Ościak 6. Jakub Sznser

25 m stylem motylkowym dziewcząt (14-16 lat)

1. Aleksandra Rusinek 2. Karolina Bentkowska 3. Anna Bojko 4. Katarzyna Czarnecka 5. Agata Caban 6. Karolina Kolawa

25 m stylem motylkowym chłopców (14-16 lat) 1. Bartosz Gołebiowski 2. Kacper Jodłowski 3. Michał Kołek 4. Wojciech Trzciński 5. Filip Stryjewski 6. Marcin Zemanek

50 m stylem grzbietowym dziewcząt (12-13 lat)

1. Olga Szczygieł 2. Karolina Kutrzuba 3. Maja Długosz 4. Kornelia Majewska 5. Natasza Bryksy 6. Klaudia Kostrz

50 m stylem grzbietowym chłopców (12-13 lat)

1. Grzegorz Burkat 2. Jakub Ciszewski 3. Piotr Wodecki 4. Andrzej Ościak 5. Mateusz Osmański 6. Wojciech Kuczerek

50 m stylem grzbietowym dziewcząt (14-16 lat)

1. Anna Bojko 2. Katarzyna Czarnecka 3. Daria Ciszewska 4. Aleksandra Kwiek 5. Karolina Kolawa 6. Agata Wilk

50 m stylem grzbietowym chłopców (14-16 lat)

1. Bartosz Gołębiowski 2. Kacper Jodłowski 3. Wojciech Trzciński 4. Oskar Świętalski 5. Damian Oracz 6. Filip Bednarek

50 m stylem dowolnym dziewcząt (12-13 lat)

1. Olga Szczygieł 2. Karolina Kutrzuba 3. Maja Długosz 4. Kornelia Majewska 5. Klaudia Kostrz 6. Natasza Bryksy

50 m stylem dowolnym chłopców (12-13 lat)

1. Grzegorz Burkat 2. Jakub Ciszewski 3. Mateusz Osmański 4. Piotr Wodecki 5. Jakub Bryksy 6. Andrzej Ościak

50 m stylem dowolnym dziewcząt (14-16 lat)

1. Aleksandra Rusinek 2. Katarzyna czarnecka 3. Anna Bojko 4. Aleksandra Wróbel 5. Maria Juszczyk 6. Aleksandra Stopa

50 m stylem dowolnym chłopców (14-16 lat)

1. Bartosz Gołębiowski 2. Kacper Jodłowski 3. Damian Oracz 4. Filip Stryjewski 5. Wojciech Trzciński 6. Marcin Zemanek

50 m stylem klasycznym dziewcząt (12-13 lat)

1. Kornelia Majewska 2. Olga Szczygieł 3. Karolina Kutrzuba 4. Maja Długosz 5. Klaudia Kostrz 6. Weronika Bentkowska

50 m stylem klasycznym chłopców (12-13 lat) 1. Grzegorz Burkat 2. Andrzej Ościak 3. Jakub Płachno 4. Jakub Sznser 5. Jakub Bryksy 6. Piotr Wodecki

50 m stylem klasycznym dziewcząt (14-16 lat)

1. Anna Bojko 2. Agata Caban 3. Hanna Tracz 4. Aleksandra Rusinek 5. Daria Ciszewska 6. Karolina Kolawa

50 m stylem klasycznym chłopców (14-16 lat)

1. Bartosz Gołębiowski 2. Damian Oracz 3. Kacper Jodłowski 4. Oskar Świętalski 5. Michał Kołek 6. Marcin Zemanek

100 m stylem zmiennym dziewcząt (10-11 lat)

1. Jagna Stryjewska 2. Elżbieta Szczygieł 3. Natalia Kurek 4. Zuzanna Pernal 5. Julia Kobiela 6. Justyna Jodłowska

100 m stylem zmiennym chłopców (10-11 lat)

1. Jakub Jura 2. Piotr Kozdra 3. Leon Okoński 4. Kacper Sala

100 m stylem zmiennym dziewcząt (12-13 lat)

1. Olga Szczygieł 2. Kornelia Majewska 3. Karolina Kutrzuba 4. Maja Długosz 5. Natasza Bryksy 6. Klaudia Kostrz

100 m stylem zmiennym chłopców (12-13 lat)

1. Grzegorz Burkat 2. Jakub Ciszewski 3. Piotr Wodecki 4. Andrzej Ościak 5. Mateusz Osmański 6. Jakub Płachno

100 m stylem zmiennym dziewcząt (14-16 lat)

1. Anna Bojko 2. Aleksandra Rusinek 3. Katarzyna Czarnecka 4. Daria Ciszewska 5. Aleksandra Wróbel 6. Karolina Kolawa

100 m stylem zmiennym chłopców (14-16 lat)

1. Bartosz Gołębiowski 2. Kacper Jodłowski 3. Damian Oracz 4. Filip Stryjewski 5. Oskar Świętalski 6. Wojciech Trzciński

14 maja 2014 r. Dotarła informacje, że Maria Mycek, uczennica klasy III. B, została laureatką XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (w kategorii – proza).

13 maja 2014 r.Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”. Tytuł laureata w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli: Katarzyna Frączek (klasa I. gimnazjum), Karolina Juszczyk (kl. IV.) i Mateusz Osmański (kl. V.). Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku zdobyli: Tomasz Pycka (klasa II. gimnazjum), Julia Kobiela, Jagna Stryjewska, Anna Klimowicz i Elżbieta Szczygieł (kl. IV.), Konrad Urbański, Julia Jodłowska i Aleksandra Chełmecka (kl. V.). Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku otrzymali: Halina Jagielska i Aleksandra Wróbel (klasa I. gimnazjum), Kacper Jodłowski (kl. II. gimnazjum) i Amelia Pycek (kl. V.). W konkursie uczestniczyło ponad pięć tysięcy uczniów z całej Polski. Uczniów przygotowywali nauczyciele języka niemieckiego: Katarzyna Sułkowska i Maciej Biel .

12 maja 2014 r.Odbyły się zebrania klasowe w szkole i gimnazjum.

9 maja 2014 r.Obradowała Rada Pedagogiczna. Uczennica klasy I. gimnazjum Aleksandra Rusinek wykonała zdjęcia grona nauczycielskiego w roku jubileuszowym szkoły.


ZOBACZ ZDJĘCIA

8 maja 2014 r. Dotarły do szkoły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Omnibus”. W klasyfikacji województwa Małopolskiego w poszczególnych kategoriach wyniki były następujące: 8. miejsce Elżbieta Szczygieł, 11. Anna Klimowicz, 24. Jakub Jura (wszyscy klasa IV.), wśród uczniów klasy V. 4. miejsce Mateusz Osmański, 18. Ida Stachura, 22. Julia Jodłowska, a pośród uczniów klasy VI. 13. miejsce Piotr Wodecki i Klaudia Kostrz (ex aequo), 16. Jakub Kowalczyk. Uczniów przygotowała nauczycielka języka polskiego Anna Zientała.

7 maja 2014 r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia. Dyplom laureata otrzymała uczennica klasy I. Ada Siwek, a wyróżnienia otrzymali: Gabriela Juszczyk i Maria Dworak (klasa I.), Justyna Jura i Agata Mączka (klasa III A), Kornelia Kurleto, Anna Osmańska, Justyna Jodłowska, Karolina Mocie i Witold Sieńko (klasa III B). Uczniów przygotowywały nauczycielki nauczania początkowego: Dominika Traczyk, Małgorzata Leśniowska i Joanna Ślesieńska-Golonek.

6 maja 2014 r. Ogłoszono wyniki XV. Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego poświęconego marszałkowi Piłsudskiemu (pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej i patronatem Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej). Wyróżnienia otrzymały następujące uczennice: Aleksandra Pycka (klasa VI) oraz gimnazjalistki Marta Zemanek i Aleksandra Stopa, a jeszcze większy sukces osiągnęła Weronika Morawska, która zdobyła II. miejsce. Wszystkie uczennice napisały prace literackie pod kierunkiem nauczycielki historii, Joanny Słobody-Żaby.

30 kwietnia 2014 r. Z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się w holu szkoły uroczystość patriotyczna, którą rozpoczął swoim słowem dyr. Jerzy Giza, a następnie uczeń klasy II. gimnazjalnej, Andrzej Zoll wygłosił krótki wykład na temat znaczenia Konstytucji z 1791 roku. W części artystycznej klasa II. gimnazjum grała i śpiewała wraz z uczniami z klas I–III szkoły podstawowej pieśni: „Witaj majowa jutrzenko” oraz „Wolność” (Marka Grechuty).

ODWIEDŹ GALERIĘ

29 kwietnia 2014 r. Podsumowano wyniki konkursów z języka angielskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej. W X Małopolskim Sprawdzianie Wiedzy z Języka Angielskiego sukcesy odnieśli następujący uczniowie: Mateusz Osmański – 2. miejsce w Małopolsce (laureat), Olga Szczygieł – laureatka; Aleksandra Pycka i Maja Długosz – finalistki. W ogólnopolskim konkursu języka angielskiego „English Ace” najlepszy wynik w szkole podstawowej uzyskała Maja Długosz (89% punktów), uczennica klasy V., która zajmując 1. miejsce w Małopolsce, wygrała pobyt na wakacyjnym Obozie Talentów w Serpelicach. Dyplom za bardzo dobry wynik, 2. miejsce w Małopolsce, otrzymał Mateusz Osmański (87% punktów). Dyplomy za dobry wynik (powyżej 80% punktów) otrzymały Olga Oracz (4. miejsce), Natasza Bryksy (7. miejsce), Elżbieta Szczygieł (14. miejsce). Wysokie wyniki uplasowały również innych uczniów w małopolskiej czołówce (Jakub Bryksy, Olga Szczygieł, Maria Tracz, Kornelia Majewska, Jakub Płachno, Anna Klimowicz, Julia Jodłowska, Maria Skucha, Jakub Jura). Uczniów przygotowywała Barbara Pastuszczak.

28 kwietnia 2014 r. Podsumowano wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez władze oświatowe i konkursów im równorzędnych. Tegoroczni laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjum: Agata Caban (język polski, opiekun naukowy: Teresa Pietruska-Mrożek), Michał Kołek (informatyka, opiekun: Mateusz Szczygieł), Aleksandra Stopa (biologia, opiekun Anna Biel), Krzysztof Kurtyka (historia, Ogólnopolski Konkurs pn. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”, opiekun: Joanna Słoboda-Żaba). Finaliści konkursów przedmiotowych w gimnazjum: Andrzej Zoll (język niemiecki, opiekun naukowy: Katarzyna Sułkowska), Michał Kołek (fizyka, opiekun: Danuta Kocoń), Bartosz Gołębiowski (historia, opiekun: Joanna Słoboda-Żaba), Martha Wadiak i Michał Kołek (język angielski, opiekun: Anna Płonka). Inne ważne konkursy: Halina Jagielska, Agata Caban, Bartosz Gołębiowski, Marta Zemanek (mitologia, opiekun: Joanna Słoboda-Żaba), Hanna Tracz (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Stan wojenny w moim mieście”, opiekun: Joanna Słoboda-Żaba), Aleksandra Rusinek (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Wędrówki po Polsce”).

15 kwietnia 2014 r. Delegacja uczniowska szkoły i gimnazjum udała się na rekonesans szlakami Marszu I. Kompanii Kadrowej w stulecie tegoż. W skład delegacji weszli dyr. Jerzy Giza, wicedyrektor Lucjan Michalik oraz uczniowie: Jakub Kowalczyk, Piotr Wodecki, Aleksandra Rusinek, Andrzej Zoll i Bartosz Gołębiowski. Rajd rozpoczął się od Oleandrów (budynek Związku Legionistów Polskich), poprzez Michałowice (pomnik na granicy dawnych zaborów), Czaple Małe (skąd pochodziła Kasztanka, koń ofiarowany Piłsudskiemu przez Eustachego Romera), Miechów, Jędrzejów aż po Kielce, gdzie zakończono go w Mauzoleum Józefa Piłsudskiego znajdującym się w Muzeum Narodowym (plac Piłsudskiego jest w przebudowie, więc usunięto z niego pomnik Czynu Legionowego). Całość wyprawy została udokumentowana fotograficznie przez uczennicę klasy I. gimnazjum, Aleksandrę Rusinek.

ODWIEDŹ GALERIĘ

14 kwietnia 2014 r. Podsumowano wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez władze oświatowe i konkursów im równorzędnych. Następujący uczniowie szkoły podstawowej zostali laureatami: Matylda Wilam, Maria Tracz i Kornelia Majewska (mitologia, opiekun naukowy: Joanna Słoboda-Żaba). Finalistami konkursów przedmiotowych zostali: Karolina Kutrzuba (biblistyka, opiekun: s. Stanisława Szczerba) i Jakub Kowalczyk (matematyka, opiekun: Lidia Grabowska). W Małopolskim sprawdzianie wiedzy z języka angielskiego laureatami zostali Mateusz Osmański i Olga Szczygieł, a finalistkami: Aleksandra Pycka i Maja Długosz (opiekun naukowy: Barbara Pastuszczak).

10 kwietnia 2014 r. O godzinie 8.41 w IV. rocznicę tragedii smoleńskiej flaga Rzeczypospolitej Polskiej została wciągnięta na maszt przed szkołą. O godzinie 10.45 odbył się apel, podczas którego uczczono pamięć Polaków ofiar zbrodni katyńskiej, jak i ofiar smoleńskich z roku 2010. Apel rozpoczął melodią zagraną na harmonijce ustnej Witold Sieńko, a następnie Bartosz Gołębiowski przywitał zebranych w imieniu Samorządu Uczniowskiego. Z miniaturą teatralną wystąpili: Klaudia Kostrz, Karolina Juszczyk, Maria Juszczyk, Mateusz Osmański i Andrzej Zoll. Piosenkę Lecha Makowieckiego pt. „Ostatni list” zagrał gimnazjalny zespół instrumentalny w składzie: Tomasz Pycka, Kacper Jodłowski, Andrzej Zoll i Maria Juszczyk, a zaśpiewali: Wojciech Trzciński, Marcin Zemanek, Krzysztof Kurtyka i Kacper Jasiński. Przemówił dyr. Jerzy Giza, który powiedział m.in.: „Pamięć narodowa stanowi fundament patriotyzmu. Są nuty, które nigdy nie tracą swej siły żywotnej. Brzmią nokturnowo jak poezja nocy. Są sprawy, które wymagają zgłębiania, nie znoszą płycizny uproszczeń, tchórzostwa w każdej postaci, bowiem jak pisał Józef Mackiewicz: „tylko prawda jest ciekawa”. I dlatego tu jesteśmy: dla pamięci, dla patriotyzmu, dla prawdy...”. Na koniec uroczystości wicedyrektor szkoły, Lucjan Michalik, uderzył po trzykroć w szkolny dzwon, a następnie pod tablicą memoratywną poświęconą prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu zapalono znicze i złożono kwiaty. Zapalono także znicze w kształcie biało-czerwonego serca pod szkolnym monumentem katyńskim. Scenariusz uroczystości: Andrzej Salawa we współpracy z Małgorzatą Bajur i Anną Zientałą. Nad przebiegiem całości czuwał opiekun SU, Agnieszka Sas-Miśkiewicz.

7-9 kwietnia 2014 r. Odbyły się nauki rekolekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, które prowadził ks. Kacper Nawrot.

6 kwietnia 2014 r. Nauczyciel w.f. Grzegorz Gazurek ukończył bieg maratoński w Dębnie z czasem 3 godziny 29 minut i 57 sekund.

4 kwietnia 2014 r. Odbyło się spotkanie klas IV-VI z przedstawicielem Straży Miejskiej Jerzym Filipczukiem (temat: „Odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży”).

2 kwietnia 2014 r. Po raz trzeci gościliśmy międzynarodowy teatr The Bear Educational Theatre ze stolicy Czech, Pragi. Aktorzy zaprezentowali trzy anglojęzyczne przedstawienia: „Jackie and the Horrible Family” dla dzieci uczących się w młodszych oddziałach szkoły podstawowej, „Alien Grammar Show” dla uczniów klas 4-6 oraz „Frank Novotny and the Case of Present Perfect” dla gimnazjalistów. Widzowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w spektaklach i z pewnością na długo zapamiętają tę wyjątkową lekcję języka obcego.

2 kwietnia 2014 r. Dotarła informacja, iż w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Little Owl” Zofia Bryksy zajęła I. miejsce, a jej koleżanka Karolina Mocie zajęła II. miejsce. Uczennice przygotowała Paulina Jaworska-Gąsiorek.

1 kwietnia 2014 r. Odbył się sprawdzian klasy VI. przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

27 marca 2014 r. Celem upowszechnienia spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta uczniowie klasy III. Gimnazjum jego Imienia uczestniczyli wraz ze swym wychowawcą Teresą Pietruską-Mrożek w akcji „Czytam w podróży Herberta”. Uczniowie rozdawali w środkach komunikacji miejskiej zakładki zachęcające do czytania utworów poety i odwiedzenia fan page’a Fundacji imienia Zbigniewa Herberta.

24 marca 2014 r. Dotarła informacja, że na deskach teatru „Hothaus” zadebiutował uczeń klasy V. Mateusz Osmański w premierowym przedstawieniu „Gra Snów” według Augusta Strindberga.

22 marca 2014 r.Zakończył się obóz narciarski w Alpach austriackich zorganizowany przez wicedyrektora Lucjana Michalika. Opiekę pedagogiczna stanowili: Żaneta Burczak, Lidia Grabowska, Katarzyna Sułkowska, Dominika Traczyk i Mateusz Szczygieł. Podczas obozu odbyły się Mistrzostwa Szkoły i Gimnazjum w narciarstwie alpejskim. Mistrzostwa szkoły i gimnazjum w snowboardzie: Kategoria I (klasy I-III) Dziewczęta: 1/ Zofia Bryksy 2/ Martyna Fajfer 3/ Kornelia Kurleto Chłopcy: 1/ Iwo Michalik Kategoria II (klasy IV-VI) Dziewczęta: 1/ Julia Jodłowska 2/ Olga Szczygieł 3/ Natasza Bryksy Chłopcy: 1/ Jakub Ciszewski 2/ Jakub Szanser 3/ Wojciech Kuczerek Kategoria III (klasy gimnazjalne) Dziewczęta: 1/ Daria Ciszewska 2/ Aleksandra Kwiek 3/ Agata Wilk Chłopcy: 1/ Wojciech Stopa 2/ Igor Moskała 3/ Ernest Kudzia Mistrzostwa szkoły i gimnazjum w narciarstwie Kategoria I (klasa I) Dziewczęta: 1/ Wiktoria Gere 2/ Maria Dworak 3/ Ada Siwek Chłopcy: 1/ Jakub Stopa 2/ Mateusz Tabisz 3/ Karol Pycek Kategoria II (klasy II-III) Dziewczęta: 1/ Kornelia Kurleto 2/ Julia Stopa 3/ Nadia Moskała Chłopcy: 1/ Iwo Michalik 2/ Jan Zygmunt 3/ Mikołaj Dzięgło Kategoria III (klasy IV-VI) Dziewczęta: 1/ Maja Długosz 2/ Maria Tracz 3/ Maria Skucha Chłopcy: 1/ Piotr Wodecki 2/ Grzegorz Burkat 3/ Jan Tyrawa Kategoria IV (klasy gimnazjalne) Dziewczęta: 1/ Weronika Morawska 2/ Aleksandra Rusinek 3/ Aleksandra Wróbel Chłopcy: 1/ Jakub Skucha 2/ Marcin Zemanek 3/ Damian Oracz

ODWIEDŹ GALERIĘ

19 marca 2014 r. Dotarła informacja, że Maria Mycek, uczennica klasy III. B, została laureatką XVI. Wojewódzkiego Konkursu Anglo-Artstycznego „Calligram” otrzymując I. nagrodę, a Konrad Urbański klasy V. znalazł się wśród uczniów, którego pracę zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej.

5 marca 2014 r. Odbył się VII. Małopolski Konkurs Pięknego Czytania pod auspicjami Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Mistrzem Czytania została Julia Kobiela, uczennica kl. IV, a wyróżnienie otrzymał Andrzej Zoll, uczeń kl. II gimnazjum.

28 lutego 2014 r. Odbyła się w holu szkoły uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych. Program został przygotowany przez uczniów klasy II. gimnazjum pod kierunkiem Joanny Słobody-Żaby i Małgorzaty Bajur przy współudziale gości: więźnia politycznego PRL, kpt. Stanisława Szuro (rocznik 1920), Tadeusza Żaby, pracownika IPN, a także krakowskich raperów: Tadeusza Polkowskiego i Romana Lachowolskiego, kapucyna, o. Jerzego Pająka, kapelana środowisk kombatanckich Krakowa i Zuzanny Kurtykowej, wdowy po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, Januszu Kurtyce. Blisko dwugodzinny koncert (grany i śpiewany) w wykonaniu gimnazjalistów i gościnnie ucznia klasy V. Mateusza Osmańskiego, wsparli swymi głosami krakowscy raperzy, a zebrana publiczność nagrodziła długotrwałą owacją. Dziękując wykonawcom, dyr. Jerzy Giza powiedział, że „w 25-letniej historii szkoły ten dzień był jednym z najpiękniejszych, jaki przyżył”. Wszystkim wykonawcom wręczył tomik poezji Przemysława Dakowicza pt. „Łączka”.

27 lutego 2014 r. Odbył się Turniej Koszykówki Szkół Podstawowych. Reprezentacja SSP nr 1 (chłopcy i dziewczęta) wywalczyła I miejsce. Grała w składzie mieszanym: Jan Stępniewski, Weronika Bentkowska, Sonia Bekier, Jakub Szanser, Jakub Kowalczyk, Jakub Bryksy, Jakub Płachno, Grzegorz Burkat, Andrzej Ościak, Piotr Wodecki. Reprezentacje przygotował do turnieju Grzegorz Gazurek.

26 lutego 2014 r. W ramach XVI. Zawody Sportowe Krakowskich Szkół Niepublicznych odbył się Turniej Koszykówki Gimnazjów. Reprezentacja dziewczęta SG nr 1 zajęła I miejsce. Grała w składzie: Aleksandra Wróbel, Daria Ciszewska, Karolina Bentkowska, Aleksandra Stopa, Katarzyna Czarnecka, Hanna Tracz, Agata Caban. W tym samym turnieju reprezentacja chłopców SG nr 1 wywalczyła III miejsce. Grała w składzie: Wojciech Stopa, Roland Mika, Kacper Jodłowski, Jakub Ratajczak, Bartosz Gołębiowski, Michał Kołek, Filip Muller, Filip Stryjewski, Hubert Stępniewski. Obie reprezentacje przygotował Grzegorz Gazurek.

25 lutego 2014 r. Odbyły się w Kluszkowcach XVI. Mistrzostwa Krakowskich Szkół Niepublicznych w narciarstwie i snowboardzie. W klasyfikacji drużynowej w snowboardzie zarówno reprezentacja szkoły jak i reprezentacja gimnazjum zajęły I. miejsce. W narciarstwie alpejskim reprezentacja szkoły zajęła II. miejsce, a reprezentacja gimnazjum zajęła VI miejsce. Indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsze wyniki w narciarstwie alpejskim uzyskali: wśród dziewcząt kategoria klas I-II: złoty medal Oliwia Aziewicz, brązowy medal Zofia Wójcik, 8. miejsce Maria Dworak; w kategorii kl. III-IV: brązowy medal zdobyła Kornelia Kurleto, 11. miejsce Julia Kobiela, 14. Martyna Fajfer, 17. Elżbieta Szczygieł, 19. Jagna Stryjewska; w kategorii klas V-VI: 7. miejsce wywalczyła Karolina Kutrzuba, 9. Maria Tracz; wśród chłopców kategoria kl. I-II: brązowy medal Iwo Michalik, 7. miejsce Andrzej Stoiński, 9. miejsce Mikołaj Dzięgło, 16. Stanisław Kopaczyński, 18. Jakub Stopa; w kategorii kl. III-IV: 7. miejsce Franciszek Siwek, 13. Jan Zygmunt, 15. Leon Okoński, 17. Mateusz Bucki; w kategorii kl. V-VI: 13. miejsce wywalczył Konrad Urbański, 19. Piotr Wodecki, 20. Jakub Kosiniak-Imiołek, 23. Jan Tyrawa, 25. Jakub Płachno; w kategorii gimnazjalnej wśród dziewcząt: 15. Weronika Morawska, 18. Aleksandra Rusinek, 22. Agata Wilk, 23. Karolina Kolawa, 24. Marta Zemanek, 27. Aleksandra Wróbel; w kategorii gimnazjalnej wśród chłopców: 8. miejsce Bartosz Gołębiowski, 9. Jakub Skucha, 15. Filip Bednarek, 18. Marcin Zemanek, 23. Wojciech Trzciński; Indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsze wyniki w snowboardzie uzyskali: wśród dziewcząt (szkoła): srebrny medal – Julia Jodłowska, brązowy medal Ida Stachura, 4. miejsce Natasza Bryksy, 6. Olga Szczygieł, 10. Olga Oracz; wśród chłopców (szkoła): srebrny medal – Jakub Szanser, 7. miejsce Jakub Ciszewski, 9. Filip Fajfer; wśród dziewcząt (gimnazjum): 6. miejsce Aleksandra Kwiek, 7. Daria Ciszewska, 10. Aleksandra Stopa; wśród chłopców (gimnazjum): złoty medal – Oskar Świętalski, srebrny medal – Filip Stryjewski, 11. miejsce Wojciech Stopa. Obie reprezentacje we wszystkich konkurencjach i kategoriach wiekowych przygotowywał Lucjan Michalik.

17 lutego 2014 r. Nadeszły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”, w którym uczestniczyło 16.116 uczniów z 475 szkół. W kategorii wiekowej uczniów klas drugich Amelia Berendt zajęła 29 miejsce w województwie małopolskim i otrzymała dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (86,6%). Wysokie miejsca zajęli również: Zofia Wójcik, Andrzej Stoiński, Julia Franczak, Maciej Osmański, Michał Lowenhoff, Stanisław Kopaczyński, Maja Piwowarczyk i Jan Furtak. Wśród uczniów klas trzecich dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku zdobyli: Hanna Nowacka III A (88,3%) miejsce 6 w województwie małopolskim, Franciszek Siwek III B 13 miejsce i Maria Mycek III B 14 miejsce. Dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku otrzymali: Witold Sieńko III B (84%) 32 miejsce w województwie, a także Mateusz Bucki III B, Justyna Jura III A, Agata Mączka III A, Oliwia Aziewicz III A, Justyna Jodłowska III B, Tomasz Osuch III A i Zofia Piejak III A. Uczniów przygotowały: Żaneta Burczak, Małgorzata Leśniowska i Joanna Ślesieńska-Golonek.

1 lutego 2014 r. Nadeszły informacje na temat wyników konkursu pn. „Alfik Matematyczny”. Uczestniczyło w nim 53.933 uczniów z 1.349 szkół. Dyplom uznania za bardzo dobry wynik otrzymywał uczeń, który otrzymał powyżej 85% punktów możliwych do zdobycia w gimnazjum lub powyżej 75% w szkole podstawowej. Najlepsze wyniki w poszczególnych klasach uzyskali: Grzegorz Juszczyk w klasie III A, Franciszek Siwek w klasie III B, Jakub Jura w klasie IV, Aleksandra Chełmecka w klasie V (17 miejsce w województwie małopolskim – otrzymała dyplom uznania za bardzo dobry wynik), Piotr Wodecki w klasie VI (dyplom uznania za dobry wynik), Aleksandra Rusinek w klasie I gimnazjum, Karolina Bentkowska w klasie II gimnazjum (15 miejsce w województwie małopolskim), Michał Kołek w klasie III gimnazjum. Uczniów przygotowywały: Małgorzata Leśniowska, Joanna Ślesieńska-Golonek, Lidia Grabowska i Agnieszka Kocoń.

31 stycznia 2014 r. Odbyły się eliminacje do VII. edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania. W komisji konkursowej zasiadali: Andrzej Salawa, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Paulina Jaworska-Gąsiorek. Do etapu międzyszkolnego z klas I–III zakwalifikowali się: Filip Kucharski z klasy I. i Maria Stoińska z klasy III. A. Eliminacje z klas IV–VI wygrały: Anna Klimowicz i Julia Kobiela z klasy IV. Gimnazjum reprezentować będzie na etapie międzyszkolnym uczeń klasy II. Andrzej Zoll.

29-30 stycznia 2014 r. W szkole odbyło się kolędowanie klasy III B i III A. W dwa późne popołudnia uczniowie prezentowali swoje bożonarodzeniowe programy artystyczne, przygotowane pod kierunkiem Małgorzaty Bajur oraz wychowawców poszczególnych klas: Joanny Ślesieńskiej-Golonek i Małgorzaty Leśniowskiej.

26 stycznia 2014 r. Uczeń klasy III. gimnazjum, Piotr Śmietana, wywalczył w Sopocie tytuł Halowego Mistrza Polski w tenisie ziemnym.

25 stycznia 2014 r. Podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, które odbyło się w I. LO im. B. Nowodworskiego, prezesem na kolejną kadencję została wybrana Agnieszka Sas-Miśkiewicz, szefowa szkolnej biblioteki i opiekunka Samorządu Uczniowskiego szkoły i gimnazjum.

21 stycznia 2014 r. W Domu Kultury „Solvay” odbyły się pokazy artystyczne uczniów klas I–III z okazji Dnia Babci i Dziadka w reżyserii Andrzeja Salawy, oprawie muzycznej Małgorzaty Bajur i choreografii Katarzyny Gizy. Klasa II. wystawiła spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Klasa III. A i klasa I. recytowały wiersze i śpiewały kolędy, a klasa III. B zagrała w przedstawieniu pt. „Dwie Babcie”. Dziewczynki z klasy II. i klasy I. wystąpiły w układzie baletowym, dziewczynki z klasy III. A i chłopiec, Mikołaj Dzięgło, tańczyli w etiudzie w stylu nowoczesnym, a dziewczynki z klasy III. B w układzie w stylu funky. Dziewczynki z klasy II. wraz z chłopcami: Andrzej Stoiński, Stanisław Kopaczyński i Maciej Osmański, zatańczyli w stylu hip-hopowym z elementami salsy, a dziewczynki z klasy I. zatańczyły do piosenki Michaela Jacksona. Gościnnie zaś uczniowie z klas IV–VI wystąpili ze skeczami o babciach i dziadkach (Karolina Juszczyk, Michalina Kalwasińska, Anna Klimowicz, Julia Kobiela, Klaudia Kostrz, Alina Kowalczyk, Kornelia Majewska, Karolina Pernal, Zuzanna Pernal, Amelia Pycek, Maria Skucha, Jagna Stryjewska, Elżbieta Szczygieł, Maria Tracz, Alicja Trelińska, Matylda Wilam, Aleksandra Wilk, Julia Zdzińska). Na zakończenie wszyscy uczniowie z klas I–VI (uczestnicy kółka tanecznego) wykonali taniec pt. „Gummy Bear”, co spotkało się z aplauzem publiczności.

16 stycznia 2014 r.Z Warszawy nadeszła wiadomość, że laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej na poziomie gimnazjum zostały: 2. miejsce Halina Jagielska, 6. Matylda Wilam, Agata Caban, Bartosz Gołębiowski (ex aequo), 7. Maria Tracz, 9. Marta Zemanek, 10. Kornelia Majewska. Uczniów przygotowała Joanna Słoboda-Żaba.

12 stycznia 2014 r. Piętnastu gimnazjalistów z klasy III. uczestniczyło w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Towarzyszyli im nauczyciele: Teresa Pietruska-Mrożek, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Lidia Grabowska, Anna Zientała, Dominika Traczyk i Paulina Jaworska-Gąsiorek.

7 stycznia 2014 r. Odbył się szkolny konkurs na szopkę krakowską. Wyniki: 1. miejsce Magdalena Hnacik kl. I., 2. miejsce Karolina Mocie kl. III. B, 3. miejsce Emilia Brzegowy III. B. Wyróżnienia: Nathaly Pomichalek kl. II., Martyna Biskup kl. II., Antonina Piejak kl. I. i Maria Mycek kl. III B. Konkurs zorganizowały nauczycielki z nauczania początkowego: Dominika Traczyk, Żaneta Burczak, Małgorzata Lesniowska i Joanna Ślesieńska-Golonek.

3 stycznia 2014 r. W Wojewódzkim Konkursie Rękodzieła Artystycznego pn. „Jesienny Owoc” I. miejsce zajęła Nadia Moskała z kl. III B, wyróżnienie Martyna Biskup z kl. II, a kwalifikację do wystawy Maria Stoińska z kl. III A. Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowały: Żaneta Burczak, Małgorzata Leśniowska i Joanna Ślesieńska-Golonek.

2 stycznia 2014 r. W związku z odejściem Aleksandry Bryksy, Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Aleksandra Kwiek, a wiceprzewodniczącym w szkole podstawowej: Jan Tyrawa, a w gimnazjum: Aleksadra Wróbel i Bartosz Gołębiowski.

20 grudnia 2013 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. Po niej w holu szkoły odbyła się Wigilia szkolna. Składano sobie wzajemnie życzenia, dzielono się opłatkiem, kolędowano. Tradycyjnie zjawiło się spore grono absolwentów, z wyróżniającym się marynarskim mundurem kadetem Jakubem Zdzińskim na czele.

19 grudnia 2013 r. Ukazał się drukiem XX. zeszyt „Sprawozdania Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 2012/2013”.

18 grudnia 2013 r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej. Została zwołana w celu podsumowania wizytacji kuratoryjnej szkoły i gimnazjum. Wizytatorzy w osobach Ewy Klimczyk i Anny Zdebskiej poinformowali, iż szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji kuratoryjnych zawiera się między literami A-E. To wielkie osiągnięcie szkoły i gimnazjum!

17 grudnia 2013 r. Dotarła informacja, że Aleksandra Rusinek zdobyła III nagrodę w konkursie fotograficznym pt. „Wędrówki po Polsce” zorganizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

16 grudnia 2013 r. Rozstrzygnięty został szkolny konkurs fotograficzny pt. „Kraków piękny acz nieznany”. I miejsce zdobyła Aleksandra Rusinek, II. miejsce Katarzyna Frączek (obie z klasy I. gimnazjalnej), a III miejsce Maria Stoińska z klasy III A szkoły podstawowej.

12 grudnia 2013 r. Dotarły wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego dla klasy III. A. Tytuły Eksperta Ortografii wraz z wyróżnieniami otrzymali następujący uczniowie: 12. miejsce Hanna Nowacka, 13. Magdalena Major, 14. Mikołaj Dzięgło, 15. Justyna Jura. Pozostała czternastka uczniów uzyskała także bardzo dobre miejsca (pomiędzy 17 a 42). Uczniów przygotowała Małgorzata Leśniowska.

10 grudnia 2013 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. z okazji święta Matki Bożej Loretańskiej, Patronki religijnej szkoły.

9 grudnia 2013 r. Nadeszły wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego. Tytuł Mistrza Ortografii zdobyli: Emilia Brzegowy, Zofia Bryksy, Karolina Mocie i Franciszek Siwek. Wyróżnienia i tytuł Eksperta Ortografii otrzymali również: Mateusz Bucki, Iga Hołówka, Justyna Jodłowska, Maria Mycek, Anna Osmańska, Olga Respondek i Witold Sieńko. Uczniów przygotowała Joanna Ślesieńska-Golonek.

6 grudnia 2013 r.Zakończyła się akcja pn. „Szlachetna Paczka”, koordynowana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Agnieszkę Sas-Miśkiewicz. Plonem tegorocznej zbiórki było przygotowanie 16 pełnych pudeł na rodzinę. Już po raz dziewiąty zorganizowano pomoc dla potrzebujących rodzin. Każda klasa przygotowała paczkę dla jednej rodziny, trzy paczki przygotowali nauczyciele i pracownicy szkoły, a trzy były ogólnoszkolne. Udało się przygotować wspaniałe paczki. Poza żywnością, zabawkami i ubraniami rodzice uczniów z klasy III. gimnazjum ufundowali rower. Udało się także pozyskać dwa laptopy. Obdarowane rodziny pochodzą z Krakowa, Brzeźnicy i z Gdowa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ogromne wsparcie akcji!

5 grudnia 2013 r.Rozpoczęła się wizytacja SG nr 1 przez pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie (Anna Zdebska i Ewa Klimczyk).

3 grudnia 2013 r. Dotarła informacja, że w „XX Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii” wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kaszuba i Mateusz Osmański.

1 grudnia 2013 r. W 146 rocznicę urodzin Patrona Szkoły delegacja uczniowska i nauczycielska uczestniczyła w Mszy św. w królewskiej katedrze na Wawelu, a następnie złożyła hołd w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów Pierwszemu Marszałkowi Polski, Józefowi Piłsudskiemu. W poczcie sztandarowym gimnazjum byli: Bartosz Gołębiowski i Damian Oracz, a poczcie szkoły: Andrzej Ościak i Jakub Szanser. Kwiaty na trumnie składała Katarzyna Frączek.

30 listopada 2013 r. Odbył się XIII. Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych. Reprezentacja szkoły podstawowej miejsce VII. Miejsce. Grali: Jakub Bryksy, Grzegorz Burkat, Jakub Ciszewski, Andrzej Ościak, Jakub Szanser, Jan Tyrawa, Konrad Urbański. Reprezentację przygotowywał Grzegorz Gazurek i Łukasz Kindlik.

29 listopada 2013 r. Rozpoczęła się wizytacja SSP nr 1 przez pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie (Anna Zdebska i Ewa Klimczyk).

28 listopada 2013 r. Klasa I. gimnazjum przygotowała dla klas nauczania początkowego atrakcje andrzejkowe.

27 listopada 2013 r. Nadeszło pismo od prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego. Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności napisał m.in.: „pragnę serdecznie podziękować za uczestnictwo Uczniów Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta za uczestnictwo w konferencji poświęconej 600-leciu Unii Horodelskiej. Cieszymy się, że mieliśmy kolejną możliwość przekazania ważnych naukowo treści młodemu pokoleniu. Cieszę się również, że nasze zadzierzgnięte kiedyś kontakty owocują i mam nadzieję, że będą owocowały w przyszłości...”.

27 listopada 2013 r. Obchodzono w szkole „Dzień Pluszowego Misia” w 111 rocznicę powstania w USA tej zabawki (Teddy Bear). Było dużo przedniej zabawy: o misiach czytał dzieciom Andrzej Salawa i gimnazjalista, Andrzej Zoll, śpiewano o misiach po angielsku i po hiszpańsku, odtańczono misiowy taniec, wręczono nagrody w różnych konkursach. Jury w składzie: Andrzej Salawa, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Katarzyna Giza oraz gimnazjalistki, Aleksandra Bryksy i Aleksandra Kwiek, zdecydowało, że w konkursie zwyciężyła drużyna z klasy I. (Maria Burliga, Maria Dworak, Wiktoria Gere, Ada Siwek, Filip Kucharski i Stanisław Nowacki). W konkursie na najpiękniej udekorowaną klasę wygrały kl. III B i I. W konkursie plastycznym na „PORTRET MISIA” najlepsi byli: 1. Maria Mycek i Martyna Fajfer, 2. Justyna Jura, Ada Siwek i Magdalena Hnacik, 3. Weronika Markowska, Hanna Nowacka, Nadia Moskała, Julia Franczak, Iwo Michalik. Wszystkie nagrody miały formę misiów. Po zakończeniu zabawy w holu był poczęstunek w klasach dla wszystkich małych i dużych misiów (ciasta, soczki, kanapki z miodem itp.), ufundowany przez szkolną Spółdzielnię Uczniowską „Sknerus”. Nad wszystkimi misiowymi wydarzeniami czuwała Agnieszka Sas-Miśkiewicz we współpracy z ww. nauczycielami, a także Justyną Domagalską, Dariuszem Dębcem, Izabelą Łoboz, Małgorzatą Domagalską i Małgorzatą Bajur oraz wychowawczyniami klas I-III.

26 listopada 2013 r. Nadeszły podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia „Dog Rescue” „za okazanie wielkiego serca poprzez udział w zbiórce charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt”. Specjalne podziękowania skierowano pod adresem gimnazjalisty, Andrzeja Zolla, który wykazał się największym wkładem osobistym podczas tej akcji.

25 listopada 2013 r. Nadeszła informacja, że według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów według wskaźnika EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej).

23 listopada 2013 r. Reprezentacja gimnazjum zajęła III miejsce w XIII. Krakowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych. Grali: Filip Bednarek, Kacper Jodłowski, Filip Muller, Jakub Ratajczak, Jakub Skucha, Filip Stryjewski, Maciej Zemanek. Królem strzelców został Kacper Jodłowski. Reprezentację przygotowywał Grzegorz Gazurek i Łukasz Kindlik.

23 listopada 2013 r. Nadeszło pismo od Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza z podziękowaniami za włączenie się w zbiórkę na rzecz hospicjum, podczas której - jak napisała dr Jolanta Stokłosa - „udało się zebrać rekordową ilość zakrętek (ponad 120 kg), a pozyskane w ten sposób fundusze zasilą hospicyjny budżet”. Osobne podziękowania skierowano pod adresem Agnieszki Sas-Miśkiewicz, koordynatora akcji ze strony Samorządu Uczniowskiego.

22 listopada 2013 r. Podsumowano wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Do etapu rejonowego awansowali: Karolina Kutrzuba (konkurs biblijny – opiekun: s. Stanisława Szczerba), Jakub Bryksy, Grzegorz Burkat i Piotr Wodecki (informatyka – SSP nr 1, opiekun: Mateusz Szczygieł), Arkadiusz Gaweł, Michał Kołek, Hubert Stępniewski, Filip Stryjewski, Piotr Śmietana, Oskar Świętalski (informatyka – SG nr 1, opiekun: Mateusz Szczygieł), Michał Kołek i Andrzej Zoll (fizyka, opiekun: Danuta Kocoń), Michał Kołek i Martha Wadiak (język angielski, opiekun: Anna Płonka), Aleksandra Stopa (chemia, opiekun: Paweł Broś), Hanna Tracz, Andrzej Zoll, Halina Jagielska, Katarzyna Frączek i Anna Chudzik (język niemiecki, opiekunowie: Maciej Biel i Katarzyna Sulkowska), Halina Jagielska i Agata Caban (język polski, opiekun: Teresa Pietruska-Mrożek), Jakub Kowalczyk i Olga Szczygieł (matematyka, opiekun: Lidia Grabowska), Aleksandra Kaszuba, Aleksandra Pycka, Jakub Płachno i Karolina Kutrzuba (przyroda, opiekun: Anna Biel), Halina Ja-gielska, Aleksandra Stopa, Karolina Bentkowska i Toamsz Pycka (biologia, opiekun: Anna Biel), Hanna Tracz (wiedza o społeczeństwie, opiekun: Joanna Słoboda-Żaba), Jakub Bryksy, Krzysztof Kurtyka i Filip Bednarek (historia: opiekun: Joanna Słoboda-Żaba). W konkursie z „Mitologii i wiedzy o antyku” wyróżnienia otrzymali w kategorii szkół podstawowych: Mateusz Szymański i Aleksandra Kaszuba, a w kategorii gimnazjów: 4. miejsce zdobyła Halina Jagielska, a wyróżnienie otrzymała Marta Zemanek (opiekun: Joanna Słoboda-Żaba).

21 listopada 2013 r. Cała klasa II. gimnazjum wzięła udział w konkursie na projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Opiekę nad przygotowaniem projektu sprawowały: Agnieszka Sas-Miśkiewicz i Joanna Słoboda-Żaba.

20 listopada 2013 r. Odbyło się w holu szkoły spotkanie gimnazjalistów oraz uczniów klasy V. i VI. z Sybirakami: Aleksandrą Szemioth (prezes Oddziału Krakowskiego Związku Sybiraków), Wandą Puszko-Tarnawską i Kazimierzem Szymańskim. Sybiracy mówili na temat martyrologii polskiej w Rosji sowieckiej po 1939 r. Spotkanie zaaranżowała nauczycielka historii, Joanna Słoboda-Żaba. Po uroczystości sybirscy Zesłańcy dokonali wpisu do szkolnej „Księgi Gości”: „Dziękujemy Wam Kochani za zaproszenie nas Sybiraków na spotkanie ze wspaniałą Młodzieżą. Nie przepadnie Naród, który ma taką Młodzież. Gratulujemy Dyrekcji, Wychowawcom, Nauczycielom i za wszystko dziękujemy...”.

19 listopada 2013 r. Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Piłsudski na Kasztance”. Wyniki: 1. Zuzanna Pernal, 2. Julia Zdzińska, 3. Anna Klimowicz. Wyróżnienia otrzymali: Maria Skucha, Aleksandra Wilk i Piotr Iskrzak. Nagrodę specjalną przyznano uczennicy gimnazjum Aleksandrze Rusinek. Konkursowi patronowali: Agnieszka Sas-Miśkiewicz i Dariusz Dębiec.

11 listopada 2013 r. Delegacja szkoły i gimnazjum wraz z nauczycielami wzięła tradycyjnie udział w krakowskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski. Kwiaty u Grobu Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja uczniowska w składzie: Jędrzej Chmiel, Julia Jodłowska, Ignacy Kwaśniewski, Mateusz Osmański, Jan Stępniewski, Jan Tyrawa, Konrad Urbański, Katarzyna Frączek, Filip Bednarek, Piotr Klimowicz, Karolina Kolawa, Weronika Morawska, Aleksandra Wróbel, Igor Moskała, Michał Sawicki i Kacper Jodłowski. Uczniom towarzyszyła wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1, Teresa Pietruska-Mrożek. Obecni byli również w bardzo licznym składzie nauczyciele szkoły i gimnazjum: Iwona Abramczyk-Kocemba, Żaneta Burczak, Dariusz Dębiec, Justyna Domagalska, Grzegorz Gazurek, Lidia Grabowska, Danuta Kocoń, Małgorzata Leśniowska, Izabela Łoboz, Barbara Pastuszczak, Ewa Piórkowska, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Joanna Słoboda-Żaba, Mateusz Szczygieł, Joanna Ślesieńska-Golonek i Anna Zientała oraz dyr. Jerzy Giza.

8 listopada 2013 r. Odbyły się uroczystości związane ze Świętem Szkoły i zbliżającym się Świętem Niepodległości Polski. W holu szkoły słowo wstępne wygłosił nauczyciel kultury teatralnej, Andrzej Salawa. Z okolicznościowym montażem artystycznym wystąpili uczniowie klasy V., a następnie zespół uczennic odśpiewał pieśń pt. „Białe róże”, Mateusz Osmański zaśpiewał utwór pt. „O mój rozmarynie”, a Witold Sieńko zagrał na harmonijce ustnej pieśń pt. „Wojenko, wojenko”.

3 listopada 2013 r. Na cmentarzu Rakowickim kwestowali tradycyjnie uczniowie z klasy III. i II. gimnazjum wraz z nauczycielami: Teresą Pietruską-Mrożek, Lidią Grabowską, Pauliną Jaworską-Gąsiorek, Małgorzatą Leśniowską, Agnieszką Sas-Miśkiewicz, Joanna Słobodą-Żabą i Joanną Ślesieńską-Golonek. Zbierano datki na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

31 października 2013 r. Podsumowano akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt, którą zorganizowała Katarzyna Giza i Agnieszka Sas-Miśkiewicz. Zebrano podczas loterii 1.610 zł, a także ponad 26 kg karmy dla kotów i 140 kg karmy dla psów oraz inne rzeczy potrzebne bezdomnym zwierzętom na zimę. Wśród ofiarodawców na szczególne wyrazy uznania zasłużyli następujący uczniowie: Andrzej Zoll z kl. II. gimnazjum, a także rodzeństwo: Zofia Bryksy z kl. III B, Jakub Bryksy z kl. VI. i Aleksandra Bryksy z kl. II. gimnazjum..

30 października 2013 r. Uczniowie klasy VI – jak co roku od wielu lat – wybrali się na cmentarz przy ul. Czerwone Maki, aby posprzątać wokół grobu siostry Patrona Szkoły, Marii Piłsudskiej-Juchniewiczowej. Razem z dyr. Jerzym Gizą odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Delegację uczniowską stanowili: Jakub Kowalczyk, Jakub Płachno i Jakub Szanser.

29 października 2013 r.Odbyła się „Herbertiada”, zorganizowana przez klasę II. gimnazjum pod patronatem wicedyrektora, Teresy Pietruskiej-Mrożek. Uczniowie przedstawiali teksty Patrona Gimnazjum w zróżnicowany sposób, łącząc elementy literackie z plastycznymi, muzycznymi, a nawet alfabetem Morse’a.

21 października 2013 r. Odbyło się spotkanie uczniów z kl. VI i klas gimnazjalnych z przedstawicielem Policji Państwowej st. sierż. Grzegorzem Miotłowskim na temat odpowiedzialności karnej i cywilnej młodzieży. Spotkanie zorganizował pedagog szkolny, Iwona Abramczyk-Kocemba.

16 października 2013 r. W 35. rocznicę wyboru na papieża kardynała Karola Wojtyły przed szkolnym Głazem Papieskim poświęconym pamięci Jana Pawła II. zgromadzili się uczniowie klas I-III ze swoimi wychowawcami. Odmówiono modlitwę i zapalono znicze. W imieniu gimnazjalistów kwiaty złożyli Damian Oracz i Marcin Zemanek.

15 października 2013 r. Odbyło się spotkanie z dr Katarzyną Tyrawą, lekarzem pediatrą i endokrynologiem. Tematem było prawidłowe odżywianie i zagrożenia chorobowe mogące się pojawić wskutek nieprawidłowej diety. Spotkanie zorganizowała Iwona Abramczyk-Kocemba, pedagog szkolny.

14 października 2013 r. Nauczyciele wychowania fizycznego Marek Olchawa i Grzegorz Gazurek zorganizowali tradycyjne zawody sportowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11 października 2013 r. Z Automobilklubu Wielkopolski nadeszła informacja, że Michalina Sabaj, uczennica klasy V., w bieżącym sezonie startowała w kilku ogólnopolskich zawodach kartingowych, zajmując summa summarum 5 miejsce.

4 października 2013 r. Odbyły się Regaty Żeglarskie i Kajakowe o Mistrzostwo Szkoły i Gimnazjum. Wśród żeglarzy w kategorii pierwszej (klasy I, II, III) na podium znaleźli się: 1. Natalia Kurek, 2. Zofia Wójcik, 3. Martyna Fajfer oraz chłopcy: 1. Iwo Michalik, 2. Witold Sieńko, 3. Franciszek Siwek. W kategorii drugiej (klasy IV-VI) na podium stanęli: 1. Aleksandra Pycka, 2. Olga Szczygieł, 3. Karolina Kutrzuba, a także: 1. Filip Fajfer, 2. Jakub Ciszewski, 3. Piotr Wodecki. W kategorii trzeciej (gimnazjaliści) najlepsi byli: 1. Aleksandra Bryksy, 2. Aleksandra Rusinek, 3. Emilia Sala, a wśród chłopców: 1. Ernest Kudzia, 2. Krzysztof Kurtyka, 3. Tomasz Pycka. W Regatach Kajakarskich najlepsze wyniki uzyskali wśród pierwszoklasistów: 1. Ada Siwek, 2. Wiktoria Gere, 3. Helena Rusinek. W kategorii drugiej (klasy II i III) na podium znaleźli się: 1. Kornelia Kurleto, 2. Zofia Bryksy, 3. Natalia Kurek, a wśród chłopców: 1. Franciszek Siwek, 2. Witold Sieńko, 3. Jan Zygmunt. W kategorii trzeciej (klasy IV-VI) na podium stanęli: 1. Sonia Bekier, 2. Aleksandra Pycka, 3. Olga Szczygieł, a wśród chłopców: 1. Piotr Wodecki, 2. Jakub Ciszewski, 3. Jakub Szanser. Wśród gimnazjalistów najlepsi byli: 1. Daria Ciszewska, 2. Aleksandra Rusinek, 3. Aleksandra Bryksy, a wśród chłopców: 1. Tomasz Pycka, 2. Igor Moskała, 3. Marcin Zemanek.

ODWIEDŹ GALERIĘ

1 października 2013 r. Rozpoczął się szkolny obóz żeglarski w Stodołach koło Rybnika zorganizowany przez wicedyrektora Lucjana Michalika. Opiekę nad adeptami żeglarstwa sprawują i zajęcia prowadzą: Dominika Traczyk, Małgorzata Leśniowska, Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza, Grzegorz Gazurek i Mateusz Szczygieł.

29 września 2013 r. Nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Gazurek przebiegł 35. Maraton Warszawski, uzyskując czas 3.27.37. Poprawił tym samym o 12 minut i 19 sekund swój czas z biegu maratońskiego w Krakowie (Cracovia Maraton), który odbył się 28 kwietnia tegoż roku.

28 września 2013 r. Odbył się na terenie szkoły piknik w stylu francuskim, przygotowany wspólnymi siłami przez wychowawców klas i rodziców.

26 września 2013 r. Przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w związku z hipotetycznym zagrożeniem pożarowym. Wszyscy pracownicy szkoły i gimnazjum wraz z uczniami opuścili budynki i zebrali się w wyznaczonym miejscu. Akcję koordynował Grzegorz Gazurek.

25 września 2013 r. Odprawiona została przez ks. kanonika Adama Podbierę, kapelana Zespołu Szkół, Msza św. z okazji święta Patrona religijnego gimnazjum św. Stanisław Kostki.

24 września 2013 r. Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zostały zorganizowane i przeprowadzone zostały przez Komisję w składzie: Aleksandra Stopa, Martha Wadiak i Ewa Kozdra pod nadzorem Agnieszki Sas-Miśkiewicz.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014 została wybrana przez społeczność uczniowską Aleksandra Bryksy, a wiceprzewodniczącymi: Aleksandra Kwiek i Jan Tyrawa.

11 września 2013 r. Nadszedł list od Haliny Herbert-Żebrowskiej, siostry poety i Patrona Gimnazjum, w którym wyraziła zgodę na duchowe patronowanie obchodom 15 rocznicy powstania Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. W liście napisała m.in.: „List Pana Dyrektora ożywił miłe wspomnienia z wizyt w Waszym Gimnazjum. Pamiętam, że ówcześni uczniowie prezentowali się znakomicie. Dziarsko wykonali koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych, z wielką powagą pełnili honorową wartę pod tablicami poświęconymi pamięci Patronów. Uczniowie ci są już dziś dorosłymi ludźmi (...). Tymczasem dla osób w moim wieku czas działa niekorzystnie i dlatego nie mogę obiecać, że przybędę z wizytą w roku przyszłym. Niemniej przesyłam dla Pana Dyrektora i Współpracowników wyrazy szacunku i sympatii oraz serdeczne pozdrowienia”.

9 września 2013 r. Nadeszła informacja z Londynu, że Karolina Kaczorowska, wdowa po śp. Prezydencie RP na Uchodźstwie, zgodziła się patronować Jubileuszowi 25 rocznicy powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. W swoim liście napisała m.in.: „Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że Pan Dyrektor i Grono Nauczycielskie wybrało mnie na tak godną funkcję w święto Waszej Szkoły. Być Patronem Honorowym na obchody 25-lecia Szkoły Józefa Piłsudskiego to zaszczyt. Dziękuję...”.

8 września 2013 r. Wicedyrektor Lucjan Michalik uczestniczył w otwarciu Klubu Kultury „Kliny” w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego..

3 września 2013 r. Spośród nauczycieli wyłoniono roboczy Komitet ds. Jubileuszu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie (25 rocznica powstania szkoły). Na jego czele stanął dyr. Jerzy Giza, a poszczególnymi zespołami kierować będą: Teresa Pietruska-Mrożek, Lucjan Michalik, Andrzej Salawa, Iwona Abramczyk-Kocemba, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Mateusz Szczygieł i Grzegorz Gazurek.

2 września 2013 r. Rozpoczęły się zajęcia szkolne i gimnazjalne zgodnie z planem dla każdej z klas, a po południu odbyły się zebrania klasowe..

1 września 2013 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów odprawiona została uroczysta Msza św., którą celebrował ks. kanonik Adam Podbiera. Po Mszy św. w auli PWST miała miejsce dalsza część uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Powitano uczniów klasy I., a także innych nowych uczniów szkoły: z klasy VI., Jana Seweryna i z klasy IV Alicję Trelińską oraz nowych gimnazjalistów: Beatę Mączkę i Ernesta Kudzię. Przywitano i przedstawiono również nowych nauczycieli: Żanetę Burczak (nauczanie początkowe), Paulinę Jaworską-Gąsiorek (język angielski), s. Stanisławę Szczerbę (katecheza), dr Annę Zientałę (język polski), Macieja Biela (język niemiecki) i dr Pawła Brosia (chemia). Prezes Towarzystwa Oświaty i Wychowania, Piotr M. Boroń, odznaczył złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” za dwudziestodwuletnią pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 ks. kanonika Adama Podbierę, a srebrnym Medalem Izabelę Łoboz, Edytę Oracz i Ewę Wolską. W trakcie uroczystości ogłoszono, iż stypendium naukowe otrzymali gimnazjaliści: Ewa Kozdra i Aleksandra Stopa oraz Maria Juszczyk i Karolina Bentkowska.

ODWIEDŹ GALERIĘ
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03