ARCHIWUM 2021/2022

30 sierpnia 2022r. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego pracownicy odbyli szkolenia z dziedziny ratownictwa medycznego, uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży, BHP i RODO.29 sierpnia 2022r. Kapituła Szkolnego Krzyża Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” postanowiła przyznać to najwyższe wyróżnienie szkolne Annie Płonce (nauczycielowi języka angielskiego) „za przepracowanie w nienaganny sposób w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 25 lat”. W tym okresie osiągnęła ze swymi uczniami ogromne sukcesy dydaktyczne (15 laureatów i 41 finalistów corocznych Małopolskich Konkursów Języka Angielskiego!), pięciokrotnie była też wychowawcą kolejnych klas, jej dominantami w zawodzie były i są: „towarzyszenie, konsekwencja, motywowanie, przykład własny”. Kiedyś napisała: „bycie nauczycielem postrzegam jako szczególną odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi, przywilej, za który jestem wdzięczna każdego dnia”. Kapituła postanowiła również, iż Zofia Placha zostanie uhonorowana Srebrnym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” po 22 latach pracy w szkole.26 sierpnia 2022r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej rozpoczynająca nowy rok szkolny. Powitano nowych pracowników pedagogicznych (mgr Anna Jagielska – psycholog, mgr Monika Gac – pedagog, dr Paweł Nalepka – chemia). Podjęto stosowne uchwały dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Grono pedagogiczne uwieczniło się na wspólnej fotografii.25 sierpnia 2022r. Oddany został do druku trzeci tom monografii historycznej dyrektora szkoły prof. Jerzego Gizy pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze…”, obejmujący lata 1927–1932 (patronat: Starosta Nowosądecki, Marek Kwiatkowski, słowo wstępne: gen. bryg. Stanisław Laciuga, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu).

6 sierpnia 2022r. Bartosz Łach z kl. VI otrzymał nagrodę dla najmłodszego uczestnika I Biegu Żupnego w Wieliczce (pięciokilometrowa trasa prowadziła alejkami zabytkowego Parku św. Kingi w otoczeniu jednej z największych w Polsce tężni solankowych).

5 sierpnia 2022r. Odprawiona została Msza św. w intencji śp. Huberta hr. le Hardÿ de Beaulieu, belgijskiego dobrodzieja szkoły, w dwudziestą ósmą rocznicę jego śmierci.

30 lipca 2022r. Otwarta została w sąsiedztwie szkoły filia Centrum Kultury "Podgórze" w zrewitalizowanym poaustriackim Forcie Artyleryjskim 52 "Borek". W kawiarni mieszczącej się w tym forcie dyr. Jerzy Giza natknął się na miłe jego sercu absolwentki szkoły z 2019 r. Były to: Emilia Brzegowy i Oliwia Tylek. Oprócz serdecznej konwersacji, zarekomendowały znakomite lody z Piwnicznej, leżącej na Ziemi Sądeckiej (tak bliskiej sercu dyrektora szkoły)...
25 lipca 2022r. Po pozytywnym uwzględnieniu odwołania się uczniów kl. VIII przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie ogłoszono ostateczne wyniki egzaminów ósmoklasistów. Summa summarum najlepszy wynik uzyskali: Jakub Saltarski i Aleksandra Dworak (ex aequo), a z poszczególnych przedmiotów najlepiej egzamin napisali: z matematyki – Wojciech Bieda, Hanna Kolczyńska i Jakub Saltarski (100%), z języka polskiego – Aleksandra Dworak (84%), z języka angielskiego – Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch i Jakub Saltarski (100%). Średni wynik kl. VIII z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych okazał się lepszy od średniego wyniku w szkołach Gminy Kraków o 9.25 %. (z języka polskiego lepszy o 0.34%, z języka angielskiego o 12.58%, a z matematyki o 14.93%).

23 lipca 2022r. Dotarła informacja, że absolwent szkoły (2012 r.) i gimnazjum (2015 r.) Kacper Jodłowski podpisał trzyletni kontrakt z Klubem Sportowym Cracovia (w charakterze zawodnika piłki nożnej, drużyny występującej w ekstraklasie).

11 lipca 2022r. Na forum Kapituły szkolnego uczniowskiego Medalu „DILIGENTIAE” („za pilność”) toczyła się dyskusja, czy nie podnieść średniej ocen na zakończenie roku, które są nieodzowne, aby medal złoty (w klasach: VII i VIII – 5,6 pkt.) lub medal srebrny (5,4 pkt.) uzyskać. Rozstrzygnięcie dyskusji zostało zaplanowane na konferencję Rady Pedagogicznej w sierpniu br. Przy okazji Dyrektor Szkoły – dla poparcia swej tezy o zasadności stawiania wyższych wymagań w przypadku nagradzania szkolnym medalem – zaprezentował swoje świadectwo ukończenia klasy VIII (także z religii katolickiej), co skwitowano żartobliwym stwierdzeniem: „a to kujon! ale jak uczniowi naprawdę zależy, to się da”…4 lipca 2022r. Ogłoszono wyniki egzaminów kl. VIII. Summa summarum najlepszy wynik uzyskał Jakub Saltarski, a z poszczególnych przedmiotów najlepiej napisali: matematyka – Wojciech Bieda, Hanna Kolczyńska i Jakub Saltarski (100%), język polski – Jakub Saltarski (80%), język angielski – Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch i Jakub Saltarski (100%). Średni wynik kl. VIII z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych okazał się lepszy od średniego wyniku w szkołach Gminy Kraków o 8.54 %.

27 czerwca 2022r. Dotarła informacja, że uczennice kl. V, Laura Kurek i Zuzanna Ziernicka wzięły udział w finałach Dance World Cup 2022 w Hiszpanii. Ze swoją grupą taneczną zdobyły 11 miejsce w kategorii Children Large Group Contemporary with Balance.

24 czerwca 2022r. W auli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas I–III, a następnie uroczystość dla klas IV–VIII, połączona z wręczeniem patentów absolwenta szkoły uczniom najstarszej klasy. W imieniu dyrektora szkoły wystąpiła jego zastępczyni, Sabina Koryga, odczytując przesłanie skierowane do uczniów i absolwentów. Odchodzących nauczycieli pożegnała Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły, a to: Justynę Domagalską (język hiszpański) i dr. Pawła Brosia (chemia). Najlepszych uczniów odznaczono Medalami „Diligentiae”. Nagrodzono laureatów (Jakub Kulik) i finalistów konkursów organizowanych przez małopolskie władze oświatowe (Aleksandra Noskowska i Alexandra Engelhardt) oraz inne podmioty (Antonina Jurowska, Jakub Mastela, Milena Bouquet, Hanna Mietła, Jan Baran, Bartłomiej Sajdak, Marek Dubiel, Erika Ciembroniewicz, Antoni Łojek, Bartosz Suchoń, Maciej Fryc). Wyróżniono uczniów, którzy uzyskali sukcesy w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego (Mieszko Tarczyński, Mateusz Żupa, Franciszek Zapiór, Milena Bouquet, Jan Biniecki, Franciszek Pasternak, Marek Dubiel, Bartosz Suchoń, Bartosz Księski, Michał Auguścik). Wręczono Nagrodę Samorządu Uczniowskiego szkoły (Hanna Kolczyńska i Jakub Mastela), nagrodę „Najlepszy Czytelnik” (Hanna Mietła, Dominika Piwowarczyk, Mikołaj Raźniak), nagrodę w Konkurs pięknego czytania (Jakub Mastela, Hanna Mietła, Zofia Maćkowiak). Nagroda za 100% frekwencję: Aleksander Graca. Dyplomy od Stowarzyszenia „Dog Rescue” za pomoc zwierzętom wręczyła Katarzyna Giza-Szpakowicz nauczycielom, rodzicom i uczniom (Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Małgorzata i Michał Kolczyńscy, Michalina Wróbel, Helena Kolczyńska i Hanna Kolczyńska). Odznaki dla członków Szkolnego Klubu Turystyki Górskiej „Świstaki” otrzymali: Julian Smulski, Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch. Nagrody plastyczne: Złota Paleta – Milena Tarczyńska i Srebrna Paleta – Erika Ciembroniewicz, nagrody taneczne: Diamentowa Baletka – Aleksandra Noskowska i Zofia Maćkowiak, Złota Baletka – Weronika Tabisz i Srebrna Baletka – Zuzanna Ziernicka i Klara Michno. Wyróżnienie z kultury teatralnej otrzymali: Jakub Mastela i Antonina Jurowska. Złotą Nutę zdobył Maciej Fryc, a Srebrną Nutę Antonina Jurowska. Zaś nagrody sportowe: koszykarka roku – Małgorzata Maćkowiak, koszykarz roku – Julian Smulski, kajakarka i kajakarz roku: Ewa Tracz i Jan Baran, Małgorzata Maćkowiak i Marek Smela, Aleksandra Noskowska i Jan Wodecki, żeglarka i żeglarz roku: Michalina Wróbel i Bartosz Łach, Aleksandra Noskowska i Julian Smulski. Następnie pożegnano kl. VIII słowami wychowawcy Macieja Biela, wystąpili rodzice kl. VIII (Monika Bojko, Katarzyna Kosiniak-Imiołek i Elżbieta Bilska-Wodecka). Mowę wygłosili uczniowie kl. VIII (Hanna Kolczyńska i Jana Michaldo). Z dedykacją dla kl. VIII zaśpiewali: Bruno Urbański i Antonina Jurowska. Program artystyczny zaprezentowali absolwenci szkoły, a na koniec tradycyjnie zaśpiewali dla nich nauczyciele (pieśń pt. „Miejcie nadzieję”). Panował podniosły nastrój pełen wzruszeń odchodzących uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wszyscy podkreślali radość z powrotu do tradycyjnej formy zakończenia roku szkolnego.22 czerwca 2022r. Kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera, odprawił w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich uroczystą Mszę św. (dziękczynną) z dodatkową modlitewną intencją za nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Przewodnim motywem kapłańskiego słowa było pojęcie wdzięczności, bo jak dwukrotnie powtórzył w swym kazaniu Kapelan Szkoły: "niewdzięczność jest gorsza od złodziejstwa"...

22 czerwca 2022r. Kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera, odprawił w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich uroczystą Mszę św. (dziękczynną) z dodatkową modlitewną intencją za nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Przewodnim motywem kapłańskiego słowa było pojęcie wdzięczności, bo jak dwukrotnie powtórzył w swym kazaniu Kapelan Szkoły: "niewdzięczność jest gorsza od złodziejstwa"...

21 czerwca 2022r. Szkolny Klub Turystyki Górskiej „Świstaki” wjechał kolejką gondolową, a następnie kolejką krzesełkową na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne (1257 m n.p.m.) należące do Korony Gór Polski. Następnie dzielni piechurzy udali się przez Małe Skrzyczne do Malinowskiej Skały. Wędrówka zakończyła się na Przełęczy Salmopolskiej. Opiekę sprawowali nauczyciele: Paulina Jaworska-Gąsiorek, Katarzyna Sułkowska i Maciej Biel.20 czerwca 2022r. Odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas I-III pn. „Mistrz Ortografii”. Zwycięzcami zostali: 1. miejsce – Tymoteusz Soja (kl. III A), 2. miejsce – Zofia Pyć (kl. III B), 3. miejsce – Joanna Krok (kl. III B). Organizator: Joanna Cybin.

16 czerwca 2022r. Nadeszła wiadomość, że w konkursie literackim "Moja przygoda w średniowiecznym Zamku Żupnym" organizowanym przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka dwoje uczniów otrzymało wyróżnienia: Jakub Mastela z kl. V i Antonina Jurowska z kl. IV B. Opiekun naukowy: dr Anna Zientała.

15 czerwca 2022r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

Tegoż dnia uczniowie kl. IV A i kl. IV B przystąpili do egzaminu praktycznego na placu manewrowym dot. zdobycia uprawnień do posiadania karty rowerowej. Egzamin przygotował i przeprowadził nauczyciel informatyki i techniki Mateusz Szczygieł.

14 czerwca 2022r. Odbyła się (po pandemicznie zaległa) uroczystość przyrzeczenia kl. II. Odśpiewano Hymn Szkoły. Pochylił się sztandar szkoły, który dzierżyli uczniowie kl. VIII. Uczniów i ich rodziców powitała Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły. Rotę odczytała Sabina Koryga wychowawczyni klasy. Brzmiała ona następująco:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE;

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Podczas uroczystości śpiewał chór szkolny Małgorzaty Bajur. Uczniom kl. II towarzyszyli uczniowie kl. VI oraz poczet sztandarowy szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego najmłodszych uczniów powitała również uczennica kl. VIII, Zofia Maćkowiak. Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. II otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli im zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik. Program artystyczny przygotowali z uczniami kl. II (taniec i recytacje) Katarzyna Giza-Szpakowicz i Piotr Majewski.13 czerwca 2022r. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła list gratulacyjny Joannie Słobodzie-Bujwid za uzyskanie przez jej ucznia (Jakub Kulik) tytułu laureata Małopolskiego Biblijnego Konkursu Tematycznego pn. "Z Dobrą Nowiną przez życie" .

9 czerwca 2022r. Odbyły się pokazy doświadczalne z fizyki przygotowane przez uczniów kl. VIII pod nadzorem naukowym zastępcy dyrektora szkoły Danuty Kocoń oraz zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez nauczycielkę matematyki Lidię Grabowską - ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.7 czerwca 2022r. Odbyło się w szkole spotkanie rodziców nowej kl. I z planowanym wychowawcą (Małgorzata Kowalska). W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektora szkoły: Sabina Koryga i Lucjan Michalik oraz pedagog szkolny, Anna Krzeszowiak.

5 czerwca 2022r. W rocznicę przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej religijną uroczystość miały klasy IV A i IV B.

4 czerwca 2022r. Do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły klasy III A i III B. Uroczystość odbyła się w kościele na Osiedlu Kalinowym, a zorganizował ją kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera we współpracy z Małgorzatą Bajur i Joanną Słobodą-Żabą. Uczniom towarzyszyły wychowawczynie: Joanna Cybin i Małgorzata Kowalska.3 czerwca 2022r. Ogłoszono wyniki semestralnego konkursu ZUCH dla klas I-III. Laureatami zostali: Mikołaj Łukasik z kl. I, Ewa Cieślar z kl. II, Stanisław Gozdyra z kl. III A.

2 czerwca 2022r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego "FOX" pod naukowym patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo dobry wynik uzyskali: Marek Dubiel z klasy IV A i Mieszko Tarczyński z klasy IV B, natomiast dobry wynik uzyskali: Michał Auguścik z klasy VI, oraz Bartosz Suchoń, Milena Bouquet i Bartosz Księski z klasy IV B. Opiekunowie naukowi: Barbara Pastuszczak i Paulina Jaworska-Gąsiorek.

31 maja 2022r. Klasy IV–VIII wyjechały na obóz sportowy do m. Stodoły k. Rybnika. Obóz przygotował zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik. Opiekę nad klasami sprawują nauczyciele: Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza-Szpakowicz, Lidia Grabowska, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Anna Zientała, Maciej Biel i Grzegorz Gazurek.

30 maja 2022r. Opublikowane zostały wyniki XV edycji Konkursu pn. "Świetlik". Osoby wyróżnione: Feliks Maciejewski i Dorota Stolarz z kl. I, Zuzanna Wujkowska z kl. II, Bartłomiej Sajdak i Mateusz Żupa z kl. IV A, Jakub Kulik z kl. V, Magdalena Fryc z kl. VI, Maciej Fryc z kl. VII. Osoby nagrodzone: Hanna Pyć z kl. I oraz Joanna Krok - kl. III B . Nagroda główna: Maria Lewko z kl. II.

24-26 maja 2022r. Odbyły się egzaminy dla kl. VIII (język polski, matematyka, język angielski), nad których przebiegiem czuwały: Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły i Lidia Grabowska, nauczyciel matematyki, a ducha uczniom dodawał przez swoją obecność wychowawca klasy VIII, Maciej Biel.

23 maja 2022r. Odwiedzili szkołę jej absolwenci i świeżo „upieczeni” maturzyści: Filip Fajfer, Kacper Banasiak i Kacper Sala. W „Szkolnej Księdze Gości” napisali: „Miło odwiedzić starą „Budę” z podziękowaniami po wielu latach”. W gabinecie dyr. Jerzego Gizy powspominali dobre, szkolne czasy przy ul. Fortecznej 54 i podzielili się swoimi planami na przyszłość.22 maja 2022r. Klasy I–III wyjechały na obóz sportowy do m. Stodoły k. Rybnika. Obóz tradycyjnie przygotował zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik. Opiekę nad klasami sprawują wychowawcy: Anna Siembak-Stawowiak, Sabina Koryga, Małgorzata Kowalska, Joanna Cybin, a dodatkowo: Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza-Szpakowicz, Piotr Majewski, Marek Olchawa i Grzegorz Gazurek.

19 maja 2022r. Stał pod znakiem wycieczek. Kl. VI wyjechała do Wadowic. Uczniowie zwiedzili Muzeum "Dom Jana Pawła II.", zjedli słynne kremówki. Następie pojechali dalej i zwiedzili Kalwarię Zebrzydowską. Uczniom towarzyszyły: Joanna Słoboda-Bujwid i Barbara Pastuszczak. Kl. II pojechała do Ojcowa z wychowawcą, Sabiną Korygą i Mateuszem Szczygłem (zwiedzili m.in. Grotę Łokietka, okoliczne zamki, widzieli maczugę Herkulesa). Szkolny Klub Turystyki Górskiej "Świstaki" wybrał się na Halę Krupową. Opiekę sprawowali nauczyciele: Maciej Biel, Katarzyna Sułkowska i Anna Biel.


17 maja 2022r. Nadeszła informacja, że wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2022 zostali: Igor Biel (kl. III B – opiekun naukowy: Małgorzata Kowalska), Antoni Łojek i Bartosz Suchoń (obaj z kl. IV B – opiekun naukowy: Lidia Grabowska) oraz Maciej Fryc (kl. VII – opiekun naukowy: Danuta Kocoń).

15 maja 2022r. Pierwszy raz po okresie zarazy delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział we Msza św. w królewskiej katedrze na Wawelu z okazji 87 rocznicy śmierci Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego. Po Mszy św. złożono wiązankę kwiatów u sarkofagu Pierwszego Marszałka Polski w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów i odśpiewano pieśń „My, Pierwsza Brygada…”. Uczniom towarzyszyli nauczyciele i Dyrekcja Szkoły.


14 maja 2022r. Odbył się szkolny konkurs taneczny przygotowany przez Katarzynę Gizę-Szpakowicz. Wzięło w nim udział 31 tancerzy, a w gronie jury zasiadły absolwentki szkoły, tancerki Aleksandra Chełmecka oraz Jagna Stryjewska. Natomiast przewodniczącą jury była Monika Malik, tancerka, choreograf, założycielka szkoły tańca Funky Free Dance Studio. W organizacji konkursu pomogły: zastępcy dyrektora szkoły Sabina Koryga i Danuta Kocoń, a także nauczycielki: Izabela Łoboz, Katarzyna Sułkowska i Anna Zientała.

W kategorii improwizacja taneczna: kl.I-IV: 1. miejsce Lena Pernal (kl. IV A), 2. miejsce Zofia Wilisowska (kl. II), 3. miejsce Helena Świetlik (kl.III B) Wyróżnienia: Iga Grądecka (kl. I), Aleksandra Kociuba (kl. I), Hanna Pyć (kl .I), Liliana Sutor (kl. I) kl.V-VIII: 1. miejsce Weronika Tabisz (kl. VII), 2. miejsce Aleksandra Noskowska (kl. VIII), 3. miejsce Laura Kurek (kl. V)

W kategorii choreografia solo: kl.I-IV: 1. miejsce Lena Pernal (kl. IV A), 2. miejsce Zofia Pyć (kl. III B), 3. miejsce Helena Świetlik (kl. III B) kl.V-VIII: 1. miejsce Laura Kurek (kl. V), 2. miejsce Weronika Tabisz (kl. VII), 3. miejsce Zuzanna Ziernicka (kl. V)

W kategorii choreografia duety: kl.I-VIII: 1. miejsce Zofia Maćkowiak oraz Aleksandra Noskowska (kl. VIII), 2. miejsce Laura Kurek oraz Julia Wysocka (kl. V), 3. miejsce Aleksandra Kampioni-Juszczyk oraz Laura Zaczyńska (kl. VI)

Nagrodę od Łukasza Szpakowicza, fotografika, zdobyła Liliana Sutor z kl. I.

Nagroda specjalna: kl.I-IV: Klara Michno (kl. IV B) kl.V-VIII: Zuzanna Ziernicka (kl. V)

GRAND PRIX konkursu, czyli voucher na cztery dowolne zajęcia open w szkole Funky Free zdobyła Helena Świetlik.
12 maja 2022r. Pięciu uczniów uczestniczyło w V Małopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej „Od Kochanowskiego do Moczulskiego” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” w Krakowie. Maria Lewko, Maria Kamińska, Julian Mietła i Igor Biel uczniowie klas młodszych recytowali poezje klasycznych poetów dziecięcych: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Doroty Gellner. Bartosz Łach uczeń kl. VI prezentował poezje Adama Mickiewicza. Przygotowanie uczniów do konkursu: Piotr Majewski. Wyniki zostaną ogłoszone.
11 maja 2022r. W wigilię 87 rocznicy śmierci Patrona Szkoły, z inspiracji Sabiny Korygi, kl. II zaprezentowała inscenizację słowno-muzyczną pt. „Jest taki kraj…”. Gościnnie wystąpili również uczniowie klas starszych. Z kl. III A: Wiktoria Łukasik, Julia Moskal, Mikołaj Brózda, Tymoteusz Soja, Tymoteusz Kowalczyk, Stanisław Szokalski; z kl. III B: Helena Świetlik, Zofia Pyć, Zofia Młynarczyk, Miłosz Bucki; z kl. IV A: Lena Pernal; z kl. IV B: Maria Adamska; z kl. V: Laura Kurek, Helena Kolczyńska. Współpraca muzyczna: Małgorzata Bajur, a teatralna: Piotr Majewski. Artystom i nauczycielom serdecznie pogratulował i gorąco podziękował za występ dyr. Jerzy Giza. Finalnie, odczytał też fragment wiersza Jana Lechonia pt. „Piłsudski”, zadając zagadki literacko-historyczne związane z wygłoszonym tekstem, które uciesze nauczycieli zostały gremialnie i z entuzjazmem przez publiczność uczniowską rozszyfrowane. Na zakończenie została odznaczona Złotym Medalem „DILIGENTIAE” uczennica kl. VIII Aleksandra Noskowska (za rok szkolny 2020/2021). Treść dyplomu odczytała Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły, a aktu dekoracji dokonał Lucjan Michalik, Kanclerz Kapituły.
10 maja 2022r. Erika Ciembroniewicz wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego "Haftowana naszywka" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu i wywalczyła III miejsce pracą pt. "Wiatr Wolności". Opiekun artystyczny: Magdalena Książek.
9 maja 2022r. Zebraną w szkole w ostatnim czasie żywność i rzeczy dla uchodźców do "Szafy Dobra" w nieczynnej galerii Plaza oraz do Centrum Pomocy dla rodzin z Ukrainy przy ul. Kalwaryjskiej zawiozła Paulina Jaworska-Gąsiorek, która wspomaga jako wolontariuszka organizacje pomocowe.

3 maja 2022r. W Święto Narodowe z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji delegacja uczniowsko-nauczycielska wzięła tradycyjnie udział w krakowskich uroczystościach z tej okazji. Złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uczynili to: Feliks Maciejewski z kl. I, Antoni Bukowiec z kl. II, Gabriela Kutrzuba i Jakub Kulik z kl. V, Antoni Maciejewski z kl. VI i Alexandra Engelhardt z kl. VII. Uczniom towarzyszyli zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik.
2 maja 2022r. W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciągnięto na maszt szkolny polską flagę.

29 kwietnia 2022r. Z inspiracji dr Anny Zientały kl. V rozpoczęła cykl lekcji języka polskiego dotyczący promocji czytelnictwa "Z książką w plenerze". Uczniowie czytali wybrane fragmenty swoich ulubionych tekstów i opowiadali o własnych o pasjach czytelniczych. Udowodnili, że książka może towarzyszyć nam wszędzie (także w plenerze) i być świetnym sposobem na spędzanie czasu.
28 kwietnia 2022r. Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły odbył się Apel Katyński przygotowany przez Samorząd Uczniowski i jego opiekuna Agnieszkę Miśkiewicz przy współpracy zastępcy dyrektora Lucjana Michalika, zastępcy dyrektora Danuty Kocoń, Małgorzaty Bajur, Mateusza Szczygła, Marka Szczepanka i Zofii Plachy. Prowadzenie - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Hanna Kolczyńska, składanie kwiatów przed tablicą poświęconą pamięci Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego - Jakub Mastela (wiceprzewodniczący SU) oraz Emilia Jajuga i Julia Wysocka - wszyscy z kl. V. Składanie kwiatów pod szkolnym monumentem katyńskim - Hanna Kolczyńska (kl. VIII) oraz Maciej Fryc i Maciej Szmid (kl. VII), poczet sztandarowy - kl. VIII - Wojciech Bieda, Jan Michaldo, Julian Smulski, Jan Wodecki.
27 kwietnia 2022r. Z inspiracji dr Anny Zientały na lekcjach języka polskiego w kl. VI odbyła się rozprawa sądowa (sąd nad bohaterem literackim). Uczniowie, wcielając się w poszczególnych bohaterów lektury "Przygody Tomka Sawyera" oraz prawników, debatowała nad losem obecnej na sali tytułowej postaci.
26 kwietnia 2022r.W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w Festiwalu Zawodów organizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Uczniowie uczestniczyli w prezentacjach małopolskich szkół średnich w Tauron Arenie pod opieką Joanny Słobody-Bujwid i Macieja Biela.
25 kwietnia 2022r. Po żmudnych eliminacjach klasowych uczniowie zaprezentowali przygotowane teksty podczas XIV edycji szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. W jury zasiadali: Zastępca Dyrektora Szkoły Danuta Kocoń, kierownik świetlicy Izabela Łoboz oraz nauczyciel kultury teatralnej Piotr Majewski. Konkurs zorganizowała Agnieszka Miśkiewicz szkolny nauczyciel bibliotekarz.

W klasach I-III:

I miejsce - Mikołaj Łukasik z kl. I oraz Tymoteusz Kowalczyk z kl. III A
II miejsce - Igor Biel z kl. III B
III miejsce - Maria Lewko z kl. II
Wyróżnienia: Alicja Kolczyńska z kl. III A, Feliks Maciejewski z kl. I oraz Krzysztof Matusiak z kl. III B.
W klasach IV-VIII:
I miejsce - jury nie przyznało
II miejsce - Jakub Mastela z kl. V
III miejsce - Hanna Mietła z kl. IV B oraz Zofia Maćkowiak z kl. VIII22 kwietnia 2022r. W przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w klasach IV zrealizowano własne projekty w oparciu o omawianą na lekcjach języka polskiego lekturę "Ania z Zielonego Wzgórza". Kl. IV B przygotowywała propozycje okładek z własnoręcznie wykonanymi fotografiami, klasa IV A zaś ilustracje do wybranych fragmentów (także w oparciu o zrobione przez siebie zdjęcia). Całość przedsięwzięcia zakończyła rozmowa na temat praw autorskich. Moderator: dr Anna Zientała.

21 kwietnia 2022r. Po raz szósty przekazaliśmy produkty do Przytuliska Św. Brata Alberta, w którym chronią się przed wojną matki z dziećmi uciekające z Ukrainy. Tym razem produkty ofiarowali Rodzice i uczniowie z kl. I oraz z kl. VIII. Jak co tydzień transport zorganizował zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik. Koordynator akcji: Agnieszka Miśkiewicz.
17 kwietnia 2022r. Z najlepszymi życzeniami świątecznymi Chrystus Zmartwychwstały (karta pocztowa autorstwa nauczycielki plastyki, Lidii Grabowskiej).
15 kwietnia 2022r. Nadeszły dla społeczności szkolnej życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy od o. prof. Eustachego Rakoczego z Jasnej Góry.
13 kwietnia 2022r. Po raz piąty przekazano produkty do Przytuliska Św. Brata Alberta. Tym razem skupiono się na rzeczach, które przydadzą się w związku ze zbliżającymi się Świętami. Produkty ofiarowali Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły. Zastępca dyrektora, Lucjan Michalik zapewnił jak zwykle transport. Zostały także przygotowane niespodzianki dla Sióstr, które od ponad miesiąca opiekują się uchodźcami - świąteczna kartka oraz obraz przygotowane przez Lidię Grabowską, kot i kurczaczki uszyte przez Katarzynę Sułkowską oraz moc życzeń od Szkoły, które osobiście przekazała Agnieszka Miśkiewicz (koordynator akcji).
12 kwietnia 2022r. Dotarła informacja, że Lidia Grabowska, nauczycielka matematyki i plastyki, ukończyła kurs „w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” i uzyskała tytuł ratownika.

11 kwietnia 2022r. kl. II wraz ze swoim wychowawcą (Sabina Koryga) zapaliła znicze pod szkolnym pomnikiem katyńskim i smoleńskim, a historię tych szkolnych monumentów opowiedział uczniom dyr. Jerzy Giza.
9 kwietnia 2022r. Podano, że uczennica kl. VII, Alexandra Engelhardt, zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie #leselust Freude am Lesen entdecken organizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022. Opieka naukowa: Maciej Biel.
8 kwietnia 2022r. Z inicjatywy Danuty Kocoń, zastępcy dyrektora szkoły, młodzież kl. VIII i kl. VII w towarzystwie nauczyciela historii, Joanny Słobody-Bujwid, zapaliła znicze pod szkolnym monumentem katyńskim, oddając hołd pomordowanym w 1940 r. polskim oficerom, podoficerom, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji Państwowej. Na podsumowanie dyr. Jerzy Giza odczytał im fragment swej książki, w której była opisana historia powstania pomnika katyńskiego w Londynie w 1976 r.
7 kwietnia 2022r. Już po raz czwarty przekazaliśmy produkty śniadaniowe do Przytuliska Św. Brata Alberta, w którym chronią się przed wojną matki z dziećmi uciekające z Ukrainy. Tym razem produkty ofiarowali Rodzice i uczniowie z kl. II oraz z kl. VII. Uczniowie starszej klasy zajęli się przygotowaniem produktów do transportu oraz pakowaniem samochodu zastępcy dyrektora Lucjana Michalika, który zapewnił transport, a piękne napisy na pudełka przygotowali młodsi uczniowie. Koordynator akcji pomocowej: Agnieszka Miśkiewicz, opiekun Samorządu Uczniowskiego i szef szkolnej biblioteki.


6 kwietnia 2022r. Mszę na zakończenie rekolekcji wielkopostnych celebrował ks. Grzegorz Lenart Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, a Małgorzata Bajur wraz z chórem szkolnym wzbogaciła liturgię śpiewem. Organizacja rekolekcji: Joanna Słoboda-Bujwid.

5 kwietnia 2022r. dyr. Jerzy Giza otrzymał „Gazetkę Klasy 3 A” (numer inauguracyjny). Spotkał się z przedstawicielami Redakcji (Tymoteusz Kowalczyk – Redaktor Naczelny i Maria Kamińska – autorka kącika poezji) i pogratulował im pomysłu oraz realizacji. Opiekunem Redakcji jest Joanna Cybin.
4 kwietnia 2022r. W pierwszym dniu rekolekcji wielkopostnych (prowadzenie: ks. Łukasz Nizio) został zapalony znicz i złożony pod Głazem Papieskim przez przedstawicieli tegorocznych klas komunijnych w towarzystwie Joanny Słobody-Bujwid.
2 kwietnia 2022r. Podano, że uczeń kl. V, Jakub Kulik, został laureatem Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022. Opieka naukowa: Joanna Słoboda-Bujwid.

1 kwietnia 2022r. Po raz trzeci przekazane zostały produkty śniadaniowe do Przytuliska Św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie (w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy). Tym razem produkty ofiarowali Rodzice i uczniowie z kl. III A oraz z kl. VI. Uczniowie zajęli się przygotowaniem produktów do transportu, który zapewnił wicedyrektor szkoły, Lucjan Michalik.
31 marca 2022r. Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie recytatorskim pt. "Cudowny Świat Baśni" w Centrum Kultury Podgórze, przy ul. Sokolskiej 13. Dzieci prezentowały twórczość polskich poetów. Do występu przygotował uczniów nauczyciel kultury teatralnej Piotr Majewski. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Hanna Jurowska, Feliks Maciejewski, Julian Mietła i Patryk Niepsujz kl. I, Józef Gawryszuk, Maria Lewko, Wiktor Skiba i Szymon Suchoń z kl. II, Maria Kamińska i Wiktoria Łukasik z kl. III A, Zofia Pyć i Helena Świetlik z kl. III B
30 marca 2022r. Kl. VII i kl. VIII wzięły udział w lekcji muzealnej pt. „Życie codzienne w okupowanym Krakowie w latach 1939-1945” w fabryce Oskara Schindlera. Uczniowie dowiedzieli się, jak w okresie niemieckiej okupacji w mieście żyli i radzili sobie jego polscy, żydowscy, ale także niemieccy mieszkańcy. Opiekunowie: Anna Płonka, Maciej Biel i Grzegorz Gazurek.

28 marca 2022r. kl. III A i kl. II przygotowały występ poetycki z okazji „Dnia Poezji”, którego bohaterem był Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz i reżyseria: Sabina Koryga i Joanna Cybin. Po występie uczniów, Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły, pogratulowała im opanowania trudnych tekstów i podziękowała za zaproszenie, wykonane w pięknej formie, a dyr. Jerzy Giza ze wzruszeniem wspominał swoje nauczycielskie początki, które miały za fundament poezję Norwida. Wspominając swoich uczniów sprzed 40-stu lat, zacytował fragment poematu „Fortepian Szopena”, który brzmiał:

„…Oto — patrz, Fryderyku! To Warszawa:
Pod rozpłomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa — —
— Patrz, organy u Fary;
patrz! Twoje gniazdo:
Owdzie patrycjalne domy stare
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare
I Zygmuntowy w chmurze miecz.
Patrz!… Z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą
Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki
Po sto — po sto — —…”.24 marca 2022r. Kolejny raz przekazano produkty śniadaniowe do Przytuliska Św. Brata Alberta, w którym znalazły schronienie matki z dziećmi uciekające przed wojną z Ukrainy. Tym razem produkty ofiarowali uczniowie z kl. III B oraz z kl. V., którzy starannie zapakowali produkty i przygotowali stosowne opisy. Transport ponownie zapewnił zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik.23 marca 2022r. Wizytowali szkołę obrońcy polskich granic z 3 batalionu strzelców podhalańskich (dowódca batalionu: ppłk Jakub Maciejewski i kpt. Łukasz Gibadło). Otrzymali w prezencie płytę z pieśniami szkolnego chóru, księgę jubileuszową oraz wizerunek Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego w kapeluszu strzelców podhalańskich, co w symboliczny sposób łączy ów oddział podhalański ze szkołą.

autor: Edward Karniej (1890-1942)22 marca 2022r. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego podczas pierwszej godziny lekcyjnej klasa V przeprowadziła w klasach I-IV krótką prezentację na temat Światowego Dnia Wody. Opiekę merytoryczną sprawowała nauczycielka biologii, Anna Biel.19 marca 2022r. W dzień św. Józefa (imieniny Patrona Szkoły) dyr. Jerzy Giza przypomniał zabawne wspomnienie Aleksandry Piłsudskiej tegoż dotyczące. Żona Pierwszego Marszałka Polski napisała: „Imieniny męża nieodmiennie przewracały normalny tryb życia w Sulejówku. Od wczesnego rana przygrywały w ogródku orkiestry 7 pułku ułanów i 1 pułku szwoleżerów. Goście zatłaczali pokoje od rana do wieczora. Każdego trzeba było przyjąć osobiście. Wieczorem salon pełen był kwiatów, owoców, słodyczy i prezentów różnego rodzaju (…). Na jedne imieniny dostał dwa psy, dziesięć królików, owcę, sarenkę, lisa i wojowniczego koguta…”.20 marca 2022r. Grzegorz Gazurek wziął udział w 18-tym "Półmaratonie Marzanny", traktując ten bieg jako trening przed imprezą docelową, czyli 6-tym "Maratonem Gdańskim".17 marca 2022r. W ramach objęcia opieką dzieci i matek uciekających przed wojną w Ukrainie, a przebywających w Przytulisku Św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie, Rodzice i uczniowie z kl. IV A i z kl. IV B ofiarowali produkty śniadaniowe, które po zapakowaniu przez uczniów reprezentujących te klasy zostały przetransportowane na miejsce.16 marca 2022r. Z inicjatywy dr Anny Zientały odbyło się po raz drugi Szkolne Dyktando Rodzinne online przez nią przygotowane. Wzięło w nim udział 11 dwuosobowych drużyn (w składzie uczeń i wybrany członek rodziny) z klas IV-VI. Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii wywalczył rodzinny zespół w składzie: Milena Bouquet (kl. IV B) z mamą Elżbietą, a drugie miejsce ex aequo zajęły trzy duety: Bartłomiej Sajdak (kl. IV A) z z mamą Katarzyną, Hanna Mietła (kl. IV B) z mamą Agnieszką oraz Jan Baran (kl. IV A) z babcią Martą. Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością reguł języka polskiego i odwagą!

15 marca 2022r. W ramach szkolnej akcji humanitarnej przekazano kolejną partię artykułów ofiarowanych przez społeczność szkolną jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Były to środki opatrunkowe, lekarstwa, odzież termalna, latarki, baterie, itp., które oddano do punktu zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Żywieckiej 16 w Krakowie.11 marca 2022r. Raz kolejny przekazano pomoc dla dzieci i ich matek z Ukrainy, które znalazły schronienie w Przytulisku Świętego Brata Alberta dla bezdomnych kobiet w Krakowie przy ul. Malborskiej. Tym razem przygotowaniem paczek do transportu zajmowali się uczniowie z klas V i VI. Szkoła postanowiła otoczyć stałą opieką uchodźców w ww. Przytulisku, zobowiązując się do przekazywania raz w tygodniu produktów śniadaniowych. Niezależnie od tego część ofiarowanych przez społeczność szkolną artykułów została dostarczona także do Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przy ul. Piastowskiej 27, które również przyjęły pod swój dach osoby uciekające przed wojną na Ukrainie (nadzór: Danuta Kocoń, koordynacja: Agnieszka Miśkiewicz, transport: Lucjan Michalik).8 marca 2022r. Męskie grono szkoły przesłało Paniom w niej zatrudnionym najserdeczniejsze życzenia, zadumawszy się nad słowami jednego z największych polskich artystów (CKN): „kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą, ani widzą, ani zgadują, że się spogląda na nie…”.5 marca 2022r. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Dog Rescue” współpracującego ze szkołą, pojechali z misją charytatywną na Ukrainę. Pierwszym punktem była Konopnica k. Lwowa, gdzie znajdowały się w tymczasowym locum porzucone zwierzęta i takie, których właściciele walczą na froncie, m.in. psy i koty z Kijowa. Tam zostawiono karmę dla zwierząt oraz wszystko, czego było im trzeba. Przeładowano też lekarstwa, opatrunki, środki dezynfekcyjne, ogrzewacze, pieluchy, mokre chusteczki, jedzenie dla dzieci od społeczności szkolnej do dwóch aut, jadących na front w rejon Kijowa i Charkowa. Przygotowane pakiety przez kl. VIII, zostały przekazane wolontariuszom, którzy pracują 24 godziny na dobę, a także były rozdawane na zasiekach drogowych pilnowanych przez ukraińską obronę terytorialną w głębi Ukrainy. Następnie zabrano zwierzęta ze sklepu zoologicznego, znajdującego się 80 km na południa od Lwowa. Tam ukraińska młodzież pomogła odnaleźć awizowane zwierzęta i je załadować. Na pożegnanie zostawiono im resztki darów i złożono obietnicę powrotu na kawę, kiedy wojna się skończy (a może wcześniej!). Do Krakowa powrócono w piątkowy poranek, rozlokowano zwierzęta w krakowskim schronisku i w lecznicy „ARWET”, gdzie czekali weterynarze. Przywieziono w sumie 16 psów i kotów. Katarzyna Giza-Szpakowicz, szkolny choreograf, a zarazem członek Zarządu Stowarzyszenia „Dog Rescue” i uczestnik misji, „dziękuje całej społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie w zbiórkę darów dla walczącej Ukrainy i poszukuje dla tych uratowanych zwierząt nowych, kochających domów i właścicieli”.4 marca 2022r. Kolejna partia ofiarowanych przez społeczność szkolną artykułów przeznaczonych na pomoc dla szukających schronienia w Polsce obywateli Ukrainy została przekazana do Przytuliska Świętego Brata Alberta dla bezdomnych kobiet w Krakowie przy ul. Malborskiej 64 B, które wzięło w opiekę ukraińskie dzieci. Paczki przygotowali do transportu uczniowie kl. VIII pod opieką Agnieszki Miśkiewicz. Opisami paczek zajęli się uczniowie kl. VII wraz z Lidią Grabowską, a transport zorganizował zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik.3 marca 2022r. Katarzyna Giza-Szpakowicz wyruszyła rankiem przez Medykę, Mościska, Sądową Wisznię, Gródek Jagielloński na wschód. Z raportu dowiedzieliśmy się, że już na samej granicy część prowiantu przygotowanego przez klasę VIII zjedli ze smakiem polscy wolontariusze, którzy pośród tysięcy ukraińskich uchodźców ciężko pracują tam od kilku dni, aby nieść pomoc kobietom i dzieciom uchodzącym przed wojną. Dzień wcześniej kl. VIII, z ogromnym zaangażowaniem i wysiłkiem własnym, włączyła się w akcję pomocy dla Ukrainy. Pod opieką wychowawcy Macieja Biela oraz koordynatora akcji w szkole, Agnieszki Miśkiewicz, i nadzorem zastępcy dyrektora Danuty Kocoń, uczniowie przygotowali własnoręcznie około 250 pakietów paczek z żywnością z samodzielnie zrobionymi kanapkami. Całość, wraz z częścią wcześniej ofiarowanych przez całą społeczność szkolną artykułów, trafi wprost do potrzebujących mieszkańców Ukrainy, nie tylko tych czekających przed granicą na przejście do bezpiecznej i gościnnej – jak każe wielowiekowa tradycja – Polski, ale również tych mieszkających w rejonie Lwowa. Katarzyna Giza-Szpakowicz, zgodnie z rozpiską organizatorów pomocy, zamierza dotrzeć z rekonesansem (jako część konwoju PCK) do m. Konopnica k. Lwowa.
2 marca 2022r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu "Olimpus" z Języka Angielskiego. Najlepsze wyniki w szkole uzyskali laureaci: Mieszko Tarczyński kl. IV B (5. miejsce), Mateusz Żupa kl. IV A (6. miejsce), Franciszek Zapiór kl. IV A (7. miejsce), Milena Bouquet kl. IV B (8. miejsce), Franciszek Pasternak kl. VI (10. miejsce), Jan Biniecki IV A (10. miejsce). Opiekunowie naukowi: Barbara Pastuszczak i Paulina Jaworska-Gąsiorek.

2 marca 2022r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu "Olimpus" z Języka Angielskiego. Najlepsze wyniki w szkole uzyskali laureaci: Mieszko Tarczyński kl. IV B (5. miejsce), Mateusz Żupa kl. IV A (6. miejsce), Franciszek Zapiór kl. IV A (7. miejsce), Milena Bouquet kl. IV B (8. miejsce), Franciszek Pasternak kl. VI (10. miejsce), Jan Biniecki IV A (10. miejsce). Opiekunowie naukowi: Barbara Pastuszczak i Paulina Jaworska-Gąsiorek.

1 marca 2022r. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy okazji apelu ogłoszono wyniki konkursu dla uczniów na plakat związany z tą tematyką. Wyróżniono następujących uczniów: kl. IV B – Aleksander Wyroba i Milena Bouquet, kl. V – Zuzanna Krawczyk-Wiatrak, Laura Kurek, Jakub Oramus, Jakub Kulik, Gabriela Kutrzuba, Emilia Jajuga, Julia Wysocka i Michalina Wróbel, kl. VI – Michał Auguścik, Erika Ciembroniewicz, Małgorzata Kopiec i Bartosz Łach. Organizatorzy konkursu: Lidia Grabowska i Joanna Słoboda-Bujwid.

Uczniowie kl. VI mieli lekcję muzealną on-line pt. „Dzieci walczącej stolicy”. Spotkanie przeprowadził pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, Ewa Ciosek.28 lutego 2022r. Podano wyniki konkursu Grab the Mic, zorganizowanego tradycyjnie przez nauczycieli języka angielskiego (Paulina Jaworska-Gąsiorek i Barbara Pastuszczak) przy współpracy Małgorzaty Bajur.

Klasa I–III
1 miejsce – Józef Gawryszuk kl. II („There is nothing holding me back”)
2 miejsce – Hanna Jurowska kl. I („The girl is on fire”)
3 miejsce – Zofia Pyć i N.N. kl. III B („Sound of Silence”)


Klasa IV–VIII
I miejsce – Antonina Jurowska kl. IV B („Stone cold”)
2 miejsce – Jakub Kulik kl. V („Alone”)
3 miejsce – Bartosz Łach kl. VI („Rio Bravo”)


Wyróżnienia:
Feliks Maciejewski, kl. I („Yellow Submarine”)za wybitny debiut
Tymoteusz Kowalczyk, kl. III A („I Just can’t wait”)
Alicja Pachacz, Zofia Wilisowska, Zuzanna Wujkowska, kl. II („Can you feel the love tonight”)za wysoki poziom wokalny
Helena Świetlik, kl. III B („Dream a little dream”)za urok sceniczny
Antoni Bukowiec i Jan Wyroba, kl. II („Daddy Cool”)za sceniczne show


27 lutego 2022r. dyr. Jerzy Giza przypomniał historyczne chwile sprzed ponad stu lat, kiedy wojska ukraińskie wspierały Wojsko Polskie w wojnie przeciwko Rosji w 1920 r. Przywołał nazwiska tych, którzy we współpracy wojskowej z marszałkiem Józefem Piłsudskim stali wówczas na czele Ukraińskiej Republiki Ludowej i walczyli „za wolność naszą i waszą” jak Symon Petlura (transkrypcja ukraińska: Си́мон Петлю́ра), a także dowódców dzielnych wojsk ukraińskich, broniących wraz z oddziałami polskimi południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej jak Marko Bezruczko, Ołeksandr Udowyczenko, Mychajło Omelianowycz-Pawlenko (Марко Безручко, Олександр Удовиченко, Михайло Омелянович-Павленко).


Symon Petlura (transkrypcja ukraińska: Си́мон Петлю́ра)Ołeksandr Udowyczenko (Олександр Удовиченко)Marko Bezruczko (Марко Безручко)Mychajło Omelianowycz-Pawlenko (Михайло Омелянович-Павленко)


26 lutego 2022r. Szkoła Józefa Piłsudskiego biorąca tradycyjnie udział w różnych akcjach charytatywnych w przeszłości, wierna swoim zasadom, postanowiła – wobec wybuchu wojny na Ukrainie – włączyć się w akcję pomocową na miarę swych skromnych możliwości.

25 lutego 2022r. Podano, że uczeń kl. V Jakub Kulik zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Opieka naukowa: Joanna Słoboda-Bujwid.

24 lutego 2022r. Uczniowie z pełną powagą wysłuchali informacji od swoich wychowawców i od zastępczyń dyrektora szkoły na temat wojny na Ukrainie. Dyr. Jerzy Giza przywołał historyczną reminiscencję dotyczącą Patrona szkoły, wspominając, jak to blisko 101 lat temu Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski odwiedził 15 maja 1921 r. w Szczypiornie k. Kalisza obóz internowanych żołnierzy ukraińskich, którzy byli sojusznikami Polski w wojnie przeciwko Rosji. Jak napisał świadek tego wydarzenia, „takiego zbiorowego wzruszenia nie widziałem nigdy i nie przeżywałem nigdzie. W świetlicy ozdobionej w emblematy polskie i ukraińskie Piłsudski odebrał raport i powiedział: „Ja was przepraszam, Panowie, ja was przepraszam”.
23 lutego 2022r. Dotarła informacja o udziale uczennicy kl. III Zofii Pyć w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym pn. Młody Wirtuoz w Sanoku w którym zajęła I miejsce i Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Libiążu, w którym zajęła III miejsce.

22 lutego 2022r. Z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dr Anna Zientała zorganizowała w klasach IV–VIII tematyczne lekcje. Uczniowie z poszczególnych klas przygotowywali konkursy, gry, ciekawostki i wierszyki związane z językiem polskim. W klasie IV królowały językowe łamańce i trudne słowa; w klasie V dzieci przeprowadziły quiz dotyczący naszego języka, grę w przysłowia, test z wiedzy o polskiej ortografii oraz wyrecytowały wiersz "Figielek"; klasa VI skupiła się na ciekawostkach (synonimy, homonimy, homofony), zabytkach języka polskiego oraz sylwetce Mikołaja Reja; klasa VII natomiast opowiedziała o palindromach, pangramach, polonizmach i historii języka polskiego; kl. VIII miała lekcję dotyczącą gwar, dialektów i regionalizmów. Podobnie uczczono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w klasach I–III, w których wychowawcy zrealizowali specjalnie przygotowane lekcje.

21 lutego 2022r. Rozpoczęły się po przerwie zajęcia stacjonarne dla klas V–VIII.

8-10 lutego 2022r. Odbyły się próbne egzaminy dla uczniów kl. VIII.

7 lutego 2022r. Odbyły się zebrania klasowe w systemie zdalnym.

2 lutego 2022r. Miała miejsce ceremonia rozdania nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Klub 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie, nagrody i dyplomy otrzymały uczennice Klara Michno (II miejsce) i Milena Bouqet (III miejsce). Nadzór artystyczny: Lidia Grabowska.
1 lutego 2022r. Dotarła informacja, że uczennica kl. VIII Aleksandra Noskowska uzyskała tytuł finalistki XXXI Wojewódzkiego Konkursu pn. „Młody Chemik”, zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun naukowy: dr Paweł Broś.

31 stycznia 2022r. Rozpoczął się drugi semestr nauką zdalną dla klas V–VIII, a stacjonarną dla klas I–IV.

28 stycznia 2022r. Ukazało się coroczne „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie za rok szkolny 2020/2021”.
30 stycznia 2022r. Dotarła informacja, że absolwentka szkoły z 2019 r., Jagna Stryjewska, dostała się do International Dance Academy w Kopenhadze (preceptor: Katarzyna Giza-Szpakowicz).
16 stycznia 2022r. Odbyła się premiera telewizyjna filmu pt. „Tatrzański Orzeł”, w którym główną rolę Stanisława Marusarza, wybitnego polskiego sportowca (m.in. czterokrotnego olimpijczyka) i wielkiego polskiego patrioty (żołnierza Armii Krajowej i kuriera tatrzańskiego) zagrał Mateusz Janicki, począwszy od września 1990 r. wielce przykładny uczeń, a następnie absolwent drugiego rocznika szkoły, którą z bardzo dobrym świadectwem opuścił w czerwcu 1998 r.15 stycznia 2022r. Rozpoczęły się ferie zimowe.

14 stycznia 2022r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej i zakończył się I semestr nauki szkolnej.

13 stycznia 2022r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie już po raz drugi wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 289 woluminów. Uzupełniono bazę lektur, zakupiono kontynuacje poczytnych serii, a także wiele nowości. Koordynator akcji, nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Miśkiewicz.

12 stycznia 2022r. Ogłoszono wyniki Małopolskiego Konkursu pt. "Drzewo recenzji 2021 - warto czy nie warto przeczytać", zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Na konkurs przysłano blisko 100 prac. Uczennica klasy III B Zofia Pyć otrzymała nagrodę w kategorii klas III-IV. Nad recenzjami czuwała wychowawczyni Małgorzata Kowalska, a nad udziałem Agnieszka Miśkiewicz, prezes TNBSP w Krakowie.


11 stycznia 2022r. Podano wyniki konkursu pt. „Kartka Bożonarodzeniowa dla żołnierzy Wojsk Specjalnych - MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”, zorganizowanego przez Klub Wojsk Specjalnych. Spośród prac przesłanych przez szkoły z Małopolski I miejsce uzyskała Roksana Smulska z kl. IV B, II miejsce Jakub Oramus z kl. V, III miejsce Laura Kurek z kl. V, a wyróżnienie otrzymała Klara Michno z kl. IV B. Opiekun artystyczny: Lidia Grabowska (nauczyciel plastyki).
10 stycznia 2022r. Ogłoszone zostały wyniki świątecznego konkursu literackiego, zorganizowanego przez dr Annę Zientałę. W kategorii klas I-III nagrodę otrzymała Zuzanna Wujkowska z kl. II, zaś wyróżnienie otrzymała Helena Świetlik z kl. III B. W kategorii klas starszych (IV-VIII) nagrodę otrzymał Marek Dubiel z kl. IV A, natomiast wyróżnienie - Julia Wysocka z kl. V. Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałą wyobraźnią i umiejętnością pisania.

7 stycznia 2022r. Podano wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Laureatami zostali m.in.: Erika Ciembroniewicz (zajęła IV miejsce Polsce), N. N. (V miejsce) i Jakub Kulik (VI miejsce Polsce). W konkursie biblijnym do etapu rejonowego przeszli: Jakub Kulik i Aleksandra Kosiniak-Imiołek. Opieka naukowa: Joanna Słoboda-Bujwid.

3-5 stycznia 2022r. Nauka była kontynuowana w systemie zdalnym.

1 stycznia 2022r. dyr. Jerzy Giza przesłał życzenia dla społeczności szkolnej podług dawnych (historycznych już) noworocznych życzeń swojego dziadka:

NA SCYNŚCIE, NA ZDROWIE, NA TYN NOWY ROK! COBY WOS NIE BOLOŁA GŁOWA ANI BOK. ZEBYŚCIE MIELI KROWY DOJNE A BABY STROJNE. ZEBY WOM SIE DAZYŁA KAPUSTA I GROCH I ZYTKO I WSZYTKO. NIECH SIE WOM DAZY W ŁOBORZE, KUMORZE, BYŚCIE MIELI PEŁNE WORY A GOSPODORZ NIGDY NIE BEŁ CHORY. GOSPODYNI ZEBY CHODZIŁA KOŁO PIECO RUMIANO I CUDNO, ZEBY WOM NIGDY NIE SCHUDŁO. ZEBYSCIE MIELI W KAZDYM KONTKU PO DZIECIONTKU A NA PIECU TROJE INO COBYSCIE NIE GODOLI ZE TO KTÓRE MOJE. DZIEWKI COBY SIE WOM POWYDAWOŁY A WIELA Z CHAŁUPY NIE POZABIERAŁY. ZEBY GOSPODORZ ŁOROŁ ŚTYRYMO KOŃMI, JAK NIE ŚTYROMA TO TRZOMA, JAK NIE TRZOMA TO DWOMA, JAK NIE DWOMA TO JEDNOM ALE NIE BIDNOM. BYŚCIE BYLI ZDROWI WESELI JAKO W NIEBIE JANIELI. HEJ TAK TO BOŻE DEJ. DO SIEGO ROKU!
23 grudnia 2021r. „Klub 6 Batalionu Dowodzenia” w Krakowie ogłosił wyniki Konkursu plastycznego pn. „Najpiękniejsza batalionowa bombka świąteczna”. W kategorii klas I–III, wyróżniona została praca Marleny Dul (kl. III B), zaś w kategorii klas IV–VIII: wyróżnienie zdobyła praca namalowana przez Jagodę Szumilas (kl. IV B), a laureatkami zostały uczennice kl. IV B: Klara Michno, która zajęła II miejsce i Milena Bouquet, która zajęła III miejsce. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem nauczyciela plastyki, Lidii Grabowskiej.


20-21 grudnia 2021r. Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym odbyła się nauka w systemie zdalnym.17 grudnia 2021r. Odbyła się szkolna uroczystość wigilijna, którą rozpoczęły kolędy śpiewane w tym samym czasie przez uczniów wszystkich klas przy otwartych drzwiach sal lekcyjnych. Następnie dyr. Jerzy Giza odczytał stosowny fragment Ewangelii św. Łukasza i zdalnie złożył życzenia wszystkim uczniom i nauczycielom. Dalsza część uroczystości odbyła się w poszczególnych klasach z ich wychowawcami. Pomimo pandemicznych obostrzeń bożonarodzeniowy nastrój zapanował w całej szkole.
16 grudnia 2021r. Dotarła informacja, że uczennica kl. VIII Aleksandra Noskowska zakwalifikowała się do finału XXXI Wojewódzkiego Konkursu Młody Chemik organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Opiekun naukowy: dr Paweł Broś.15 grudnia 2021r. Zakończyła się szkolna akcja POMOCY ŚWIĄTECZNEJ. Już po raz szesnasty szkoła włączyła się w tę szlachetną akcję pomocy ubogim rodzinom przed Świętami Bożego Narodzenia. Od dziesięciu lat szkoła pomaga potrzebującym z pobliskiej Gminy Brzeźnica. Wszystkie klasy przygotowały paczki dla wybranej rodziny. Paczkę dla trzech rodzin przygotowali także nauczyciele. Uczniowie z kl. I własnoręcznie wykonali ozdoby na choinkę dla "paczkowej" rodziny. Akcję poszczególnych klas i Samorządu Uczniowskiego koordynował jego opiekun, Agnieszka Miśkiewicz.14 grudnia 2021r. W holu szkoły stanęła jak każe szkolna tradycja choinka w barwach szkoły i ozdobami wykonanymi m.in. przez Małgorzatę Bajur.10 grudnia 2021r. Kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera, modlił się w święto Matki Bożej Loretańskiej, Patronki religijnej SSP nr 1, w intencji społeczności szkolnej, a pod Jej figurą stojącą przed szkołą zapalono znicz7 grudnia 2021r. Uczniowie klas IV–VIII wspomnieli 100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego, śledząc materiały dot. wszystkich trzech powstań przygotowane przez uczniów kl. VIII wraz z nauczycielką historii, Joanną Słobodą-Bujwid. Przy tej okazji wręczono nagrodę dla Eryki Ciembroniewicz z kl. VI za najlepiej napisaną pracę w Konkursie wiedzy o Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krakowie.6 grudnia 2021r. W holu szkoły (w dzień św. Mikołaja z Miry) poszczególne klasy spotkały się, aby ich uczniowie mogli wzajemnie obdarować się prezentami, co należy do miłej szkolnej tradycji.

5 grudnia 2021r. W królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. za spokój duszy Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego w 154 rocznicę jego urodzin. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wzięła w niej udział skromna delegacja, a dyr. Jerzy Giza złożył kwiaty u trumny Pierwszego Marszałka Polski w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

2 grudnia 2021r. Antonina Jurowska, uczennica klasy IV b, otrzymała nagrodę w konkursie na fraszkę "Nic nad zdrowie", organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. 30 listopada 2021r. Odbył się na terenie szkoły kiermasz na rzecz bezdomnych zwierząt, zorganizowany (jak od wielu lat) przez stowarzyszenie „DOG RESCUE” i Samorząd Uczniowski. Podczas kiermaszu można było zakupić koty i psy (wszystkie wykonane przez nauczycielkę języka niemieckiego, Katarzynę Sułkowską), a także uszyte i wyszyte przez nauczycielkę muzyki, Małgorzatę Bajur, koniki oraz torby i Mikołaje wykonane z szyszek przez Zofię Plachę. Zebrana kwota została w całości przekazana stowarzyszeniu „DOG RESCUE” na rzecz zwierząt, którymi się opiekuje. Akcję zorganizowały: Katarzyna Giza-Szpakowicz i Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Agnieszka Miśkiewicz.
29 listopada 2021r. gen. Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, nadesłał podziękowania za złożone mu gratulacje z powodu awansu.

LIST OKOLICZNOŚCIOWY


26 listopada 2021r. Dotarła informacja, że uczennica kl. VIII Aleksandra Noskowska zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej. Opiekun naukowy: dr Paweł Broś. Tegoż dnia zwycięzca szkolnych eliminacji,Tymoteusz Soja, wziął udział w etapie międzyszkolnym XIV Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania zorganizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

25 listopada 2021r. dr Anna Zientała zdała przed Komisją kuratoryjną egzamin, w którego wyniku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. W skład Komisji wchodziła m.in. Danuta Kocoń, zastępca dyrektora SSP nr 1.

Tegoż dnia Agnieszka Miśkiewicz, szefowa szkolnej biblioteki, przygotowała dla kl. I i kl. II Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie słuchali bajek o misiach i opowieści o nich. Misiowe dekoracje zawisły w klasach, w bibliotece i na świetlicy. W kl. III B „misiowe zajęcia” zorganizowała wychowawczyni Małgorzata Kowalska.

23 listopada 2021r. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu gen. bryg. Stanisław Laciuga zareagował na wysłanie przez uczniów SSP nr 1 własnoręcznie wykonanych kartek z pozdrowieniami dla Obrońców polskiej granicy wschodniej (w ramach akcji pn. „Karta dla obrońców granic”), pisząc: „Bardzo dziękuję za zachęcenie uczniów Szkoły Piłsudskiego w Krakowie do przyłączenia się do akcji, a w szczególności za prawdziwie imponującą liczbę pięknych kartek. Na Was zawsze można liczyć. Proszę podziękować w szczególności tym P.T. Pedagogom, którzy z dziećmi kartki te przygotowali i zadbali o ich wysłanie…”.22 listopada 2021r. Odbyły się zebrania klasowe (w systemie zdalnym).

24 listopada 2021r. Szkoła otrzymała podziękowania od Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka "za udział w akcji „Szkoła do hymnu" (10 listopada o godzinie 11.11), w której wzięło udział blisko 21tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w kraju oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego świata".
21 listopada 2021r. Umieszczone zostały w specjalnej skrzynce Poczty Polskiej karty wykonane przez uczniów z różnych klas SSP nr 1, które zostaną dostarczone Obrońcom polskiej wschodniej granicy (Żołnierzom Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Funkcjonariuszom Policji Państwowej). Akcję przygotowała nauczycielka plastyki, Lidia Grabowska we współpracy z Agnieszką Miśkiewicz, szefem szkolnej biblioteki.
19 listopada 2021r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej (w systemie zdalnym).

17 listopada 2021r. Podano wyniki konkursu wiedzy o Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krakowie oraz o historii Polski. Kl. III A – I miejsce – Stanisław Gozdyra, II – Julia Moskal, III – Tymoteusz Kowalczyk

Kl. III B – maksymalna ilość punktów: Stanisław Dolański, Miłosz Bucki, Marlena Dul, Stanisław Pasternak, Zofia Pyć, Eliza Sobol, Helena Świetlik. Z klas IV-VIII najlepiej konkurs napisała: Eryka Ciembroniewicz (kl. VI).

16 listopada 2021r. Podano, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki zakwalifikował się uczeń kl. VIII Jakub Saltarski. Opiekun naukowy: Danuta Kocoń

15 listopada 2021r. Podano, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego zakwalifikowała się uczennica klasy VII Alexandra Engelhardt. Opiekun naukowy: Maciej Biel.

11 listopada 2021r. Wszystkich, którzy znają szkołę i jej dumną historię (status quo ante 1989), naszła dzisiaj – być może – taka oto refleksja, że ostatni raz delegacja uczniowska i nauczycielska szkoły uczestniczyła w krakowskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski dwa lata temu 11 XI 2019 r. Dziś ze względu na ostrożność związaną z sytuacją epidemiczną, nie było uczniów w charakterystycznych bordowych mundurkach na pl. Matejki, by złożyć kwiaty u Grobu Nieznanego Żołnierza, by radować się wspólnie z obchodów 103-ej rocznicy odzyskanej przez Polskę Niepodległości.
10 listopada 2021r. W przeddzień 103 rocznicy odzyskanej przez Polskę niepodległości na masztach szkoły za-wisła flaga państwowa i flaga szkoły (z okazji jej święta przypadającego zawsze w wigilię Święta Niepodległości Polski). Uczniowie uczcili czynnie te dwa Święta, a program był niezmiernie interesujący i bogaty. Nauczyciel kultury teatralnej Piotr Majewski przygotował przedstawienie patriotyczne w formie kamishibai na podstawie opowiadania Grażyny Bąkiewicz „Frycek. Pierwszy koncert Fryderyka Chopina”. Wystąpili uczniowie kl. VIII: Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Julian Smulski. Wykorzystano rysunki uczniów klas I-III przygotowane pod nadzorem nauczycielki plastyki i matematyki Lidii Grabowskiej. Wszystkie klasy obejrzały też film przedstawiający historię szkoły i przybliżający treściową istotę Hymnu Szkoły, przygotowany przez nauczycielkę historii Joannę Słobodę-Bujwid. Klasy w swoich salach świętowały z wychowawcami m.in. śpiewając pieśni patriotyczne wraz z nauczycielką muzyki Małgorzatą Bajur, która specjalnie na tę okazję przygotowała śpiewniki oraz film z pieśnią „O Pułkowniku Lisie Kuli”. Uczniowie tworzyli gry planszowe związane ze świętami, wzięli udział w przygotowanych przez bibliotekarza szkoły Agnieszkę Miśkiewicz konkursach historycznych i wiedzy o szkole. O godzinie 11.11 na wezwanie zastępcy dyrektora Lucjana Michalika cała szkoła odśpiewała wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” przystępując do ogólnopolskiej akcji „Szko-ła do Hymnu 2021”. Tradycyjnie ogłoszono, kto z pracowników szkoły otrzymał w tym roku Nagrodę Jubileuszową (po 25 latach pracy: Agnieszka Miśkiewicz, po 20 latach: Lech Włodarz, po 15 latach: Anna Biel i Katarzyna Giza-Szpakowicz i po 10 latach: Justyna Domagalska). Gratulacje złożyli przedstawiciele Dyrekcji Szkoły Danuta Kocoń i Lucjan Michalik. Wręczenie dyplomów pamiątkowych uświetnił patriotyczny występ uczniów kl. II (poezja wybrana przez wychowawcę klasy, Sabinę Korygę). Wystąpili: Michał Bernard, Leopold Bokota, Antoni Bukowiec, Ewa Cieślar, Józef Gawryszuk, Zofia Majcher, Alicja Pachacz, Maciej Raźniak, Szymon Suchoń, Hanna Szokalska, Gniewomir Tarczyński, Zofia Wilisowska, Zuzanna Wujkowska, Jan Wyroba, Rita Zaczyńska. Uczniów przygotowały Sabina Koryga i Agnieszka Miśkiewicz. Uczniowie Jan Wyroba z kl. II i Aleksander Wyroba z kl. IV B przygotowali patriotyczne ciastka.


9 listopada 2021r. Ogłoszono, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Historycznego zakwalifikował się uczeń kl. VIII Piotr Bojko. Opiekun naukowy: Joanna Słoboda-Bujwid. 6 listopada 2021r. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach został poświęcony pomnik Józsefa kard. Mindszentego (1892-1975), niezłomnego Prymasa Węgier. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych Polski i Węgier, władze wojewódzkie i delegacja szkoły zaproszona przez Konsula Generalnego Węgier w Krakowie. Kwiaty pod pomnikiem „Męczennika zza żelaznej kurtyny” złożył zastępca dyrektora, Lucjan Michalik.
30 października 2021r. Uczniowie klasy VIII (Wojciech Bieda, Piotr Bojko, Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Jan Michaldo, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch, Filip Piekło, Jakub Saltarski, Zofia Sepielak, Julian Smulski, Jan Wodecki), zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Szkoły, kwestowali, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, na Cmentarzu Rakowickim na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Danuta Kocoń, Agnieszka Miśkiewicz, Maciej Biel, Piotr Majewski. Do kwesty dołączyły także Małgorzata Kowalska oraz Paulina Jaworska-Gąsiorek.
27 października 2021r. Tradycyjnie posprzątano teren wokół grobu siostry Patrona Szkoły, Marii Piłsudskiej - Juchniewiczowej. W imieniu społeczności szkolnej kwiaty złożyli i zapalili znicze przedstawiciele Dyrekcji Szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik.
22 października 2021r. Z okazji 200. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców, Cypriana Kamila Norwida, ukazała się płyta zawierająca nagranie wybranych wierszy poety recytowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Prace nad projektem trwały od połowy września. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była nauczycielka języka polskiego, Anna Zientała, nad nagraniem i oprawą muzyczną czuwała Małgorzata Bajur, a projekt okładki wykonała Lidia Grabowska. W nagraniu wzięli udział uczniowie z klas V-VIII: Julia Wysocka (kl. V), Bartosz Łach (kl. VI), Helena Sieńko (kl. VII), Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska (klasa VIII) oraz pedagodzy: Małgorzata Bajur i Grzegorz Gazurek.


13 października 2021r. Uczniowie klas I-III oraz IV-V na zaproszenie nauczyciela kultury teatralnej, Piotra Majewskiego, uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych spektaklach "O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka" w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy tytułowego Fipcia Patałaszka, który podróżując, nie tylko zdobywał nowe umiejętności i doświadczenie życiowe, ale także pomagał wszystkim napotkanym bohaterom. Historia opowiedziana przez czwórkę aktorów oparta została na tekście Anny Świrszczyńskiej.
Scenariusz i reżyseria - Ziuta Zającówna
Muzyka - Monika Bylica
Współpraca scenograficzna - Ryszard Hodur
Wystąpili- Paulina Dziuba, Ziuta Zającówna, Piotr Majewski, Roman Słomka
Akompaniament- Monika Bylica.


12 października 2021r. Odbyła się dogrywka w wyborach do SU pomiędzy Hanną Kolczyńską a Jakubem Mastelą. W dogrywce obydwoje uzyskali ponownie tę samą ilość punktów. GW tej sytuacji głos dodatkowy oddał opiekun Samorządu Uczniowskiego, decydując, że przewodniczącą SU została Hanna Kolczyńska, a wiceprzewodniczącym Jakub Mastela.

9 października 2021r. Odbyła się VII Wielka Akcja Adopcyjna Stowarzyszenia "Dog Rescue" na krakowskich Błoniach. W kweście na rzecz bezdomnych zwierząt pomagali uczniowie kl.VIII (Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch, Jakub Saltarski, Zofia Sepielak, Julian Smulski) pod opiekę dr Anny Zientały oraz Pauliny Jaworskiej-Gąsiorek. Wsparcia podczas akcji udzielił również wychowawca kl. VIII Maciej Biel, zastępca dyrektora Sabina Koryga oraz uczniowie z młodszych klas: Laura Kurek z kl. V, Jan Wyroba z kl. II, Aleksander Wyroba z kl. IV b oraz Roksana Smulska z kl. IV b wraz z Rodzicami.7 października 2021r. Uczniowie kl. IV uczestniczyli w akcji sadzenia drzew w powstającym ogrodzie "Klinówka". Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Paulina Jaworska-Gąsiorek i Mateusz Szczygieł.6 października 2021 r. Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosować mogły osoby z klas IV -VIII. Zgłosiło się 8 kandydatów. Najwięcej głosów (taką samą ilość) uzyskali Hanna Kolczyńska z kl. VIII i Jakub Mastela z kl. V.

5 października 2021 r. Z okazji obchodów Roku Norwidowskiego odbyły się apele okolicznościowe poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Dyr. Jerzy Giza, zaproszony na apel kl. III A (wychowawca: Joanna Cybin) i kl. II (wychowawca: Sabina Koryga), uczcił pamięć wielkiego artysty krótkim wspomnieniem, ale przede wszystkim pogratulował uczniom trudu włożonego w pamięciowe opanowanie (ze zrozumieniem!) trudnych tekstów „wędrownego sztukmistrza o niebieskim oku”. Wzruszającą deklamację wykonali następujący uczniowie: Wiktoria Łukasik, Tymoteusz Kowalczyk i Tymoteusz Soja z kl. III A, Maria Lewko, Antoni Bukowiec, Igor Maliszewski i Jan Wyroba z kl. II oraz Helena Świetlik z kl. III B, która zakończyła apel słowami „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida, inspirując dyrektora szkoły do opowiedzenia, związanej z tym wierszem, szkolnej anegdoty sprzed 30 lat – o wybitnie wychowawczym charakterze, wszak:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba,
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba,
tęskno mi Panie..!”.


2 października 2021r. Zakończył się szkolny obóz żeglarsko-kajakowy dla klas V-VIII (m. Stodoły k. Rybnika), zorganizowany przez Lucjana Michalika.

Wyniki regat kajakowych o Mistrzostwo Szkoły:WYNIKI REGAT25 września 2021r. Zakończył się szkolny obóz żeglarsko-kajakowy dla klas I-IV (Stodoły k. Rybnika), zorganizowany przez Lucjana Michalika.

Wyniki regat kajakowych o Mistrzostwo Szkoły:WYNIKI REGAT

16 września 2021r. Przed szkołą odbyła się uroczystość złożenia przyrzeczenia przez uczniów kl. I. Po odśpiewaniu Hymnu szkoły najmłodszych uczniów i ich rodziców powitała Sabina Koryga, zastępca dyrektora szkoły ds. nauczania wczesnoszkolnego. Rotę odczytała wychowawczyni kl. I Anna Siembak-Stawowiak. Brzmiała ona następująco:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE;

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Podczas uroczystości śpiewał chór szkolny Małgorzaty Bajur. Uczniom kl. I towarzyszyli jako opiekunowie uczniowie kl. VI oraz poczet sztandarowy szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego najmłodszych uczniów powitała również uczennica kl. VIII, Hanna Kolczyńska. Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. I otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli im zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik, a w sali czekał na uczniów kl. I słodki poczęstunek.


LINK DO GALERII


15 września 2021r. Dyrektor szkoły, prof. Jerzy Giza, wziął udział w sesji naukowej w Nowym Sączu pt. „Dzień pamięci sądeckich strzelców i legionistów”, prezentując drugie wydanie swojej książki pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918”.

12 września 2021r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, opublikowano film z uczniowskimi przemyśleniami na temat wybranych cytatów pochodzących z pism Prymasa Tysiąclecia, pokazując tym samym, że jego myśli nadal pozostają aktualne. Pomysł filmu i realizacja: Joanna Słoboda-Bujwid.8 września 2021r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nauczycielka matematyki i plastyki, Lidia Grabowska, podarowała szkole namalowany przez siebie jego olejny obraz, który zawisł w sekretariacie szkoły.2 września 2021r. W wieku 67 lat zmarł proboszcz Królewskiej Katedry na Wawelu, ks. prałat Zdzisław Sochacki, który zawsze – począwszy od 2007 r. – podczas uroczystości religijnych związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim witał serdecznie od ołtarza delegację uczniowską szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

1 września 2021r. Rozpoczął się nowy rok szkolny (trzydziesty trzeci w historii pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce po przełomie politycznym 1989 roku). Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w swoich macierzystych salach lekcyjnych. Przyjęto do społeczności szkolnej nowych uczniów zarówno do kl. I, jak i do klas starszych (kl. III – Zofia Młynarczyk, kl. IV – Jadwiga Szumilas, kl. VI – Magdalena Fryc, kl. VII – Maciej Fryc, kl. VIII – Wojciech Bieda). Po południu odbyły się w systemie zdalnym zebrania klasowe rodziców z wychowawcami.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03