9 maja 2024r. Szkolny Klub Turystyki Górskiej "Świstaki" zdobył Leskowiec (922 n.p.m) - szczyt we wschodniej części Beskidu Małego, w paśmie Łamanej Skały. Opieka: Anna Biel, Katarzyna Sułkowska, Maciej Biel.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03