14-16 maja 2024r. Odbyły się na terenie szkoły egzaminy ósmoklasisty pod nadzorem zastępcy dyrektora szkoły, Danuty Kocoń.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03