29 maja 2023r.
Zuzanna Krawczyk....
27 maja 2023r.
Podano wyniki....
26 maja 2023r.
kl. VI....
26 maja 2023r.
kl. III....
22 maja 2023r.
Dotarła informacja....
21 maja 2023r.
W 88 rocznicę....
20 maja 2023r.
W posiedzeniu....
19 maja 2023r.
Członkowie Koła....
19 maja 2023r.
Ogłoszono wyniki....
18 maja 2023r.
Agnieszka Miśkiewicz....
18 maja 2023r.
kl. VII....
18 maja 2023r.
Antoni Łojek....
17 maja 2023r.
Po kilkuletniej....
17 maja 2023r.
Po omówieniu....
16 maja 2023r.
Dotarła informacja....
13 maja 2023r.
Odbył się....
12 maja 2023r.
Odbyły się....
10 maja 2023r.
Uczniowie klas....
9 maja 2023r.
Dotarła informacja....
8 maja 2023r.
Wszystkie klasy....
6 maja 2023r.
Dotarła informacja....
3 maja 2023r.
Delegacja....
1 maja 2023r.
Dotarła informacja....
26 kwietnia 2023r.
kl.IV B....
26 kwietnia 2023r.
Kl.IV A....
25 kwietnia 2023r.
Kl. III....
24 kwietnia 2023r.
Tymoteusz Kowalczyk....
21 kwietnia 2023r.
Obchodzono....
20 kwietnia 2023r.
Uczniowie kl....
19 kwietnia 2023r.
Podano wyniki....
18 kwietnia 2023r.
Podano, że....
17 kwietnia 2023r.
Na cmentarzu....
13 kwietnia 2023r.
Odbył się....
12 kwietnia 2023r.
Zakończono....
11 kwietnia 2023r.
Nastąpiło....
3 kwietnia 2023r.
W osiemnastą....

MedaleZ MEDALAMI NA SZTANDARACH

Nagradzanie osób wyróżniających się na tym czy innym polu działalności ludzkiej z tego czy też innego chwalebnego powodu ma niezwykle starą tradycję, sięgającą starożytności. W antycznej Grecji nagradzano zwycięzców oliwnymi wieńcami, później rzymskich legionistów złotymi lub srebrnymi koronami, pasami bądź pierścieniami. W średniowiecznej Europie od XII w. ustanawiano ordery, które stały się symbolem wyróżniania za zasługi (głównie wojenne).

W Polsce początki powstawania orderów łączą się z osobą króla Władysława IV, który w 1632 r. postanowił nadawać Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ale próba ta została zniweczona przez opozycję szlachecką. Kolejną, też nieudaną, próbę podjął król Jan III Sobieski. I dopiero inicjatywa króla Augusta II Mocnego z 1703 r. została wprowadzona w życie i w ten sposób ustanowiony został Order Orła Białego będący pierwszym polskim orderem1.

W czasach współczesnych obowiązuje w Polsce hierarchiczny system, dzielący te zaszczytne wyróżnienia na ordery, odznaczenia oraz odznaki honorowe i pamiątkowe. Oprócz honorowania osób stosuje się honorowanie za odpowiednie zasługi instytucji takich jak szkoły czy uczelnie, a także oddziały wojskowe, czy nawet miasta.

I właśnie w tę piękną i chwalebną tradycję wpisała się Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, a po niej również Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie. W swojej dwudziestoletniej historii Szkoła został odznaczona już czterokrotnie, a działające lat dziesięć Gimnazjum – dwukrotnie.

I tak, chronologicznie rzecz ujmując, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego uhonorowana została w następujący sposób:

- 3 czerwca 1997 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”2 (nr 6233) za pielęgnowanie tradycji narodowych, stałe uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych i świętach państwowych oraz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej i opiekę nad nimi. Odznaczenie sztandaru Szkoły miało miejsce w auli klasztoru Ojców Kapucynów 18 czerwca 1997 r. Aktu dokonał Wojciech Baliński, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie3;

- 28 września 2004 r. przez Marszałka Województwa Małopolskiego Medal Województwa Małopolskiego4 za rolę, jaką odegrała szkoła w kształtowaniu wzorcowego modelu szkolnictwa. Medal wręczył w auli Nowohuckiego Centrum Kultury podczas Gali z okazji XV-lecia szkoły przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Boroń5;

- 12 kwietnia 2005 r. przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Medalem „PRO MEMORIA”6 (nr 51). Odznaczenie sztandaru szkoły miało miejsce w jej holu 10 maja 2005 r. podczas uroczystości z okazji 70. rocznicy uchwalenia Konstytucji Kwietniowej. Aktu dokonał b. prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski7;

- 9 listopada 2006 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa Medalem „HONORIS GRATIA”8 (nr 645) za zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców. Odznaczenie sztandaru miało miejsce w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa 9 listopada 2006 r. Aktu dokonał prezydent m. Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski9.

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie, które powstało na bazie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 wskutek reformy oświatowej w 1999 r., zostało odznaczone dwukrotnie:
- 19 kwietnia 2002 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (nr 7016) za pielęgnowanie tradycji narodowych oraz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej i opiekę nad nimi. Odznaczenie sztandaru miało miejsce w auli klasztoru Ojców Kapucynów 20 czerwca 2002 r. Aktu dokonał Marcin Tatara, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie10:
- 9 listopada 2006 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa Medalem „HONORIS GRATIA” (nr 646) za zasługi dla Krakowa w dziedzinie edukacyjno-wychowawczej. Odznaczenie sztandaru Gimnazjum miało miejsce w Sali Portretowej UMK 9 listopada 2006 r. Aktu dokonał prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski.
W krótkiej historii Szkoły i Gimnazjum, bo cóż to znaczy nawet tych 20 lat w Krakowie, odznaczenia mają jednak kapitalne znaczenie i swą naturalną wymowę. Stanowią jednoznaczną formę docenienia działalności Szkoły jako instytucji wychowawczej w tym wąskim – obyczajowym – rozumieniu słowa, ale przede wszystkim tym szerszym – patriotyczno-obywatelskim, formę docenienia Szkoły jako swoistego nośnika tradycji, strażnika imponderabiliów, niemalże kustosza pamięci narodowej, a poprzez to jako instytucji – rzec można bez fałszywego wstydu – mającej zasługi zarówno dla Krakowa, jak i Małopolski, czy nawet szerzej – Polski.

I te medale przypięte na szkolnych sztandarach, a potem zdjęte i zastąpione przez wstążki odznaczeniowe, przypominają nie tylko o chwalebnej przeszłości, ale wyznaczają drogę dla następnych szkolnych pokoleń. Jest to droga wyzwań, wiodąca do jeszcze większych i szczytniejszych celów. I mniej ważne jest to, czy ideał uda się osiągnąć, bo rzadki to przypadek w ułomnym ludzkim świecie, ale to, czy pełni szczerej woli w marszu ku niemu – ani na chwilę – nie ustaniemy.

Z medalami na sztandarach idzie się z większym fasonem, ale ich ciężar spoczywa na barkach nie tylko chorążych czy ich przybocznych. Ten ciężar odpowiedzialności za SZTANDARY, które są świętymi znakami Szkoły i Gimnazjum, spoczywa na każdym z nas. I ów ciężar odpowiedzialności za naszą przecież wspólną SPRAWĘ jest tym, za co każdy z uczniów i każdy z nauczycieli odpowiada przed poprzednikami i przed następcami „swoim honorem i swoim imieniem”. Dobrze jest mieć tego pełną świadomość, a jeszcze lepiej chcieć dźwigać go wspólnie.

JERZY GIZA


1. Kolejnym był Order św. Stanisława (1765), a po nim Order Virtuti Militari (1792).
2. Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” ustanowiono w 1976 r. w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych m.in. w upamiętnia-niu miejsc pamięci narodowej. Odznakę medalu stanowi metalowy krążek o średnicy 3,2 cm. Z zależności od stopnia Medalu odznaka jest pozłacana lub posrebrzana, zawieszona na wstążce koloru czerwonego z pięcioma pionowymi paskami w kolorze białym.
3. Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1996/1997, s. 23.
4. Medal Województwa Małopolskiego ma następujący wygląd: na awersie widnieje Bolesław Wstydliwy, władca historycznej Małopolski, jego żona św. Kinga i św. Stanisław. Na rewersie jest obecny kształt województwa Małopolskiego. 5. Sprawozdanie Dyrekcji (…) 2004/2005, s. 16.
6. Medal ustanowiono w 2005 r. Honoruje osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Odznaka jest metalowym krążkiem. Awers: na tle rozdartych krat orzeł na obnażonej szabli skrzyżowanej z drutem kolczastym. Odznaka zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym.
7. Sprawozdanie Dyrekcji (…) 2004/2005, s. 32.
8. Medal „HONORIS GRATIA” jest metalowym krążkiem o średnicy 4 cm. W górnej ćwiartce wymodelowanej w kształcie zarysu wież Bazyliki Mariackiej oraz murów miejskich wstęga w barwach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Medal zawieszony jest na niebiesko-białej wstążce.
9. Sprawozdanie Dyrekcji (…) 2006/2007, s. 13.
10. Sprawozdanie Dyrekcji (…) 2001/2002, s. 24.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03