10 listopada 2023r. Kl. VII przeprowadziła przygotowaną przez Agnieszkę Miśkiewicz grę edukacyjną związaną z patronem szkoły. Byłą to druga edycja gry. Uczniowie w grupach uzupełniali krzyżówkę dotyczącą Józefa Piłsudskiego, znajdowali na mapie miejsca z nim związane, pracowali nad bibliografią książek o patronie znajdujących się w szkolnej bibliotece, wykazywali się znajomością hymnu Polski i hymnu szkoły, a także dokładnego wyglądu ucznia w mundurku szkolnym.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03