ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 1
ul. Forteczna 54,
30-437 Kraków
tel. (012) 262-20-94,
fax. (012) 262-01-03

e-mail:
sekretariat@zss1krakow.edu.pl


LOKALIZACJAul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03