19 maja 2024r. Delegacja uczniowsko-nauczycielska wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w Mszy św. w królewskiej katedrze na Wawelu w 89-tą rocznicę śmierci Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego. Po Mszy św. udano się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie u sarkofagu Marszałka złożono kwiaty i odśpiewano „I. Brygadę”. W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie kl. VII: Aleksander Graca, Jakub Kulik, Mikołaj Raźniak, Artur Toporowski. Delegację z kwiatami stanowili: Magdalena Fryc z kl. VIII, Emilia Jajuga z kl. VII i Maciej Raźniak z kl. IV. Obecni byli wszyscy wychowawcy klas oraz inni nauczyciele, a także Dyrekcja szkoły w pełnym składzie (Jerzy Giza, Danuta Kocoń, Sabina Koryga i Lucjan Michalik). Szkolny serwis zdjęciowy zapewnił Mateusz Szczygieł. Uroczystość prowadził prezes Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego i pracownik krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tadeusz Żaba-Bujwid.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03