29 maja 2023r.
Zuzanna Krawczyk....
27 maja 2023r.
Podano wyniki....
26 maja 2023r.
kl. VI....
26 maja 2023r.
kl. III....
22 maja 2023r.
Dotarła informacja....
21 maja 2023r.
W 88 rocznicę....
20 maja 2023r.
W posiedzeniu....
19 maja 2023r.
Członkowie Koła....
19 maja 2023r.
Ogłoszono wyniki....
18 maja 2023r.
Agnieszka Miśkiewicz....
18 maja 2023r.
kl. VII....
18 maja 2023r.
Antoni Łojek....
17 maja 2023r.
Po kilkuletniej....
17 maja 2023r.
Po omówieniu....
16 maja 2023r.
Dotarła informacja....
13 maja 2023r.
Odbył się....
12 maja 2023r.
Odbyły się....
10 maja 2023r.
Uczniowie klas....
9 maja 2023r.
Dotarła informacja....
8 maja 2023r.
Wszystkie klasy....
6 maja 2023r.
Dotarła informacja....
3 maja 2023r.
Delegacja....
1 maja 2023r.
Dotarła informacja....
26 kwietnia 2023r.
kl.IV B....
26 kwietnia 2023r.
Kl.IV A....
25 kwietnia 2023r.
Kl. III....
24 kwietnia 2023r.
Tymoteusz Kowalczyk....
21 kwietnia 2023r.
Obchodzono....
20 kwietnia 2023r.
Uczniowie kl....
19 kwietnia 2023r.
Podano wyniki....
18 kwietnia 2023r.
Podano, że....
17 kwietnia 2023r.
Na cmentarzu....
13 kwietnia 2023r.
Odbył się....
12 kwietnia 2023r.
Zakończono....
11 kwietnia 2023r.
Nastąpiło....
3 kwietnia 2023r.
W osiemnastą....

SZTANDARY SZKOŁY

SZKOLNE SZTANDARY

W gablotach znajdujących się na korytarzach szkoły i gimnazjum przechowywane są dwa sztandary. Nie są tam bynajmniej dla ozdoby. Nie są też pokryte kurzem zapomnienia. Nieprzewietrzane, bezużyteczne, nikomu niepotrzebne. Wprost przeciwnie! Wielokrotnie chwytają je w dłonie z ochotą i przejęciem uczniowie szkoły i gimnazjum. Z pieczołowitością przypinają sztandarowe płachty do ich drzewców. Wtedy też szkolne i gimnazjalne mundury przepasują biało-czerwonymi szarfami, upinają je, ubierają rękawiczki. Te sztandary są bowiem świętymi znakami naszej szkoły i gimnazjum. Stanowią dla kolejnych szkolnych pokoleń wyraz nietuzinkowości ich zakładów naukowych, gdzie nie tylko się uczy, ale i wychowuje. Do tradycji należy, iż przy sztandarach służbę pełnią wyłącznie chłopcy. Młodszych do tej służby przysposabiają starsi, których wcześniej wyedukowali ich poprzednicy.

Sięgając do „Sprawozdań Dyrekcji…” z przed 10 i 15 lat, znajdziemy w nich informacje na temat uroczystości poświęcenia sztandaru zarówno szkoły jak i gimnazjum. Na kartach tych sprawozdań zanotowano:

„12 maja 1995 r., w 60. rocznicę śmierci Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego, odbyły się uroczystości związane z poświęceniem i nadaniem szkole jej sztandaru. Gośćmi honorowymi byli: Ambasador Rumunii Ioan Grigorescu, Ambasador Republiki Węgierskiej Akos Engelmayer, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej Istvan Kovacs, Konsul Republiki Federalnej Niemiec Laurids Holscher, Attache Kulturalny Ambasady Łotwy Harald Seikstulis, w imieniu Konsula Generalnego Republiki Austriackiej jego małżonka Elżbieta Brix, Kurator Oświaty Jerzy Lackowski, przedstawiciele Wojewody Krakowskiego Kazimierz Bujakowski i Jerzy Tarnawski, Sekretarz Gminy Kraków Mieczysław Pierożek (…). Pobłogosławienie sztandaru miało miejsce w kościele Ojców Kapucynów. Aktu dokonał o. gwardian Józef Mońko. W auli klasztornej wbijano pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru, a podniosłą uroczystość uświetniły występy dzieci, które zaprezentowały okolicz­nościowy program artystyczny.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się przed ołtarzem koronacyjnym królów Polski w Katedrze na Wawelu, gdzie Mszę św. odprawił ks. Franciszek kard. Macharski w asyście ks. prałata Janusza Bielańskiego, o. Jerzego Pająka, o. Józefa Mońki, o. Patryka Jankiewicza i ks. Adama Podbiery.

W trakcie nabo­żeństwa Metropolita Krakowski dokonał aktu poświęcenia, a rodzice chrzestni sztandaru (Ewa Guzowska, Barbara Gurgul, Anna Koszarska, Jacek Hadryś, Andrzej Mrozek i Janusz Rząca) przekazali go dyrektorowi szkoły Jerzemu Gizie. Ten w asyście Lucjana Michalika zaprzysiągł uczniowski poczet sztandarowy, który stanowili: Artur Hadryś, Maciej Koszarski, Katarzyna Głowa i Magdalena Peszko”1.

Pięć lat później ufundowano sztandar dla gimnazjum i dokonano aktu jego poświęcenia w równie uroczysty sposób. W kolejnym sprawozdaniu znajduje się krótka relacja:

„22 października 2000 r. w królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została uroczy­sta Msza św., podczas której ks. bp Stanisław Smoleński poświęcił sztandar Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Mszę św. koncelebrowali: ks. infułat Janusz Bielański, kapucyni: o. Józef Mońko i o. Patryk Jankiewicz, paulin o. dr Eustachy Rakoczy oraz kapelan Szkoły ks. Adam Podbiera. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Halina Herbert-Żebrowska, siostra Poety, dr Istvan Kovacs, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej”2.

Oba sztandary zaprojektował znany krakowski piłsudczyk i działacz niepodległościowy, Piotr M. Boroń i oba są w niebiesko-czerwonych szkolnych barwach.

W przypadku szkoły podstawowej na awersie widnieje w koło ułożona jej pełna nazwa wyhaftowana złotymi literami. W ich środku jest Orzeł z koroną zwieńczoną krzyżykiem siedzący na marszałkowskich buławach (haft wykonany srebrną nicią). Na rewersie znajduje się w półokręgu łaciński napis, który jest dewizą szkoły: E RE PUBLICA (z pożytkiem dla Rzeczypospolitej). Centralnie umieszczony jest wizerunek Matki Bożej Loretańskiej, patronki religijnej szkoły. Pod spodem w półokręgu napis: KRAKÓW 1989 (rok założenia szkoły), a mniejszymi cyframi: 12. V 1995 (data poświęcenia sztandaru).

W przypadku gimnazjum na awersie widnieje w koło ułożona jego pełna nazwa wyhaftowana złotymi literami. W ich środku haftowany srebrną nicią Orzeł z koroną zwieńczoną krzyżykiem. Na rewersie znajduje się w okręgu łaciński napis: SANCTUS STANISLAUS KOSTKA S. J. POLONUS CRACOVIA 1999. Centralnie umieszczony jest wizerunek św. Stanisława Kostki, patrona religijnego gimnazjum. Pod spodem w półokręgu napis mniejszymi cyframi: 22. X 2000 (data poświęcenia sztandaru). Sztandary składają się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat obszyty jest frędzlami i przymocowany do drzewca. Pod głowicą wiązane są wstęgi w barwach narodowych i odznaczeń, którymi szkoła i gimnazjum zostały uhonorowane. Obecnie sztandar wieńczą szarfy odznaczeń naddanych szkole i gimnazjum przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

KATARZYNA GIZA


1. „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1994/95”, s. 17.
2. „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 2000/01”, s. 9.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03