11 kwietnia 2024r. dyr. Jerzy Giza otrzymał kartę pocztową od uczennicy Laury Kieliś z "serdecznymi pozdrowieniami z ciepłej Hiszpanii", którą wysłała na adres szkoły 9 miesięcy wcześniej w wakacje 2023 roku!

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03