19 czerwca 2024r. Po Mszy Św. kończącej rok szkolny, celebrowanej przez ks. kanonika Adama Podbierę, uczniowie klas IV–VIII udali się wraz ze swoimi wychowawcami (Maciej Biel, Joanna Cybin, Barbara Pastuszczak, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Joanna Słoboda- Bujwid) i nauczycielami (Marta Ciemińska, Lidia Grabowska, Danuta Kocoń) na edukacyjną wystawę multimedialną realizowaną pod auspicjami Muzeów Watykańskich pt. „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo.” Uczniowie odwiedzili w sali edukacyjnej świat największych mistrzów włoskiego Renesansu, zaś w sali kinowej na olbrzymim ekranie obejrzeli film dokumentalny pt. „OPOWIEŚĆ O KAPLICY SYKSTYŃSKIEJ”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03