Marta Ciemińska– nauczycielka języka angielskiego
Pracuje w SSP nr 1 w Krakowie od 2023 r.


Urodziłam się i wychowałam w Beskidzie Żywieckim, dlatego zachwyt nad pięknem gór i góralskich tradycji towarzyszy mi od najmłodszych lat. Charakterystyczny niski głos stał się moim atutem podczas muzykowania z regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Gilowianka”. Lata młodości spędzone na śpiewie, tańcu i koncertowaniu mocno ukształtowały mój charakter! Najpiękniejszym momentem z tamtych lat była prywatna audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II w milenijnym roku 2000 podczas XV Światowych Dni Młodzieży w Rzymie.

Pasja do języków obcych doprowadziła mnie do ukończenia klasy o profilu językowym w żywieckim Liceum Ogólnokształcącym, ale największym bodźcem w dążeniu do perfekcji językowej był prawie 2-letni pobyt w Henley-on-Thames i Oxfordzie. Po powrocie ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Pedagogicznym i od razu rozpoczęłam swoją nauczycielską misję. Na swojej drodze zawodowej pracowałam z grupami w każdym wieku (od 3-latków do seniorów) i na wszystkich poziomach zaawansowania językowego - jako lektor, nauczyciel i wykładowca. Studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego oraz prowadzone lektoraty na różnych kierunkach studiów rozbudziły we mnie zainteresowanie językiem angielskim specjalistycznym. Skrupulatnie zaplanowane zajęcia językowe i odpowiednio dobrane materiały autentyczne skutecznie prowadzą do podniesienia kompetencji językowych moich uczniów, zwłaszcza w zakresie umiejętności komunikowania się. Możliwość uczestniczenia w tym progresie to dla mnie ogromna satysfakcja! Aktualnie prowadzę pracę badawczą nad językiem angielskim dla potrzeb wojska i tworzę publikacje naukowe na ten temat.

Ponadto pasjonuje mnie wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych, z zapałem powiększam swoją bazę ćwiczeń interaktywnych, scenariuszy lekcji i lekcji pokazowych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnych. Poza pracą zawodową także żyję intensywnie, zgodnie z ideą „carpe diem”. Ufam, że swoim entuzjazmem i pasją do języka angielskiego „zarażę” uczniów krakowskiej Jedynki!ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03