Spotkanie z Romanem Heilem
18 września 2018 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03