BARBARA PASTUSZCZAK– anglista
Pracuje w SSP nr 1 w Krakowie od 2008 r.


Jestem nauczycielem, bo chcę i lubię nim być. Już jako mała dziewczynka upodobałam sobie zabawę w szkołę, a nawet prowadziłam dziennik lekcyjny. W starszych klasach szkoły podstawowej z pasją kupowałam popularny, młodzieżowy tygodnik o tematyce muzycznej, by zyskać teksty piosenek drukowanych w każdym numerze, w wersji polskiej i angielskiej. Jeśli trafił się utwór, który nagrałam wcześniej z radio na kasetę magnetofonową, byłam wniebowzięta. Przewijałam piosenkę w nieskończoność, wtórując wykonawcy, mimo ewidentnego braku talentu wokalnego. Tak zrodziło się moje zainteresowanie językiem angielskim i miłość do muzyki.
Wybór kierunku studiów nie wiązał się z jakimikolwiek dylematami. Filologia angielska była jedyną rozważaną drogą. W trakcie nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim moje naukowe predylekcje skierowały się w stronę językowych aspektów kultury oraz różnic międzykulturowych. Tej tematyce poświęcona była moja praca magisterska.
Ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 1 związana jestem od 2008 r. Odpowiada mi kameralny charakter szkoły, a co za tym idzie wysoki komfort i efektywność pracy w kilkuosobowych grupach. Staram się być nauczycielem wymagającym, ale jednocześnie przychylnym, liczącym się ze zdaniem uczniów, akceptującym ich autonomię. Usiłuję pokazać, że język obcy jest przede wszystkim żywym narzędziem, dzięki któremu wyrażamy swoje opinie i odczucia. Chcę, by nauka wiązała się z przyjemnością i zależy mi na pozytywnej, konstruktywnej relacji nauczyciel-uczeń.
Tak jak w moim, opisanym wyżej przypadku, muzyka nadal towarzyszy młodym pokoleniom, a jej przekaz to głos, który niejednokrotnie pozostanie w sercach, głowach i wspomnieniach. Mając to na uwadze i pamiętając o nieocenionych walorach dydaktycznych, motywujących, integrujących czy terapeutycznych muzyki, regularnie bazuję w swojej pracy na materiałach autentycznych jakimi są teksty piosenek oraz towarzyszące im nagrania. Mam cichą nadzieję, że nie tylko ja czerpię radość z tak prowadzonych zajęć.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03