Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.6 sierpnia 2014 r. Odprawiona została Msza św. w intencji dobrodzieja szkoły, śp. hr. Huberta le Hardÿ de Beaulieu (w dziewiętnastą rocznicę jego śmierci). Urodził się 25 X 1949 roku w Uccle koło Brukseli jako syn Filipa, oficera kawalerii armii belgijskiej i baronessy Denise de Tornaco. Dzieciństwo spędził w rodzinnym zamku w Château de Taviet. Był absolwentem benedyktyńskiego kolegium w opactwie Maredsous koło Namur i studiów ekonomicznych na uniwersytecie w Louvain-la-neuve. Zmarł w Dinant 6 sierpnia 1994 r. Jest upamiętniony tablicą z konterfektem w holu szkoły. Pośmiertnie odznaczony Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”..


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03