Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.19 grudnia 2014 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. Po niej w holu szkoły odbyło się wigilijne spotkanie wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół. Składano sobie wzajemnie życzenia, dzielono się opłatkiem, kolędowano. Tradycyjnie zawitało wielu absolwentów. Świąteczny nastrój zapanował w całej szkole.

ODWIEDŹ GALERIĘ
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03