Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.27 kwietnia 2016 Odbyła się uroczystość w rocznicę Chrztu Polski. W kościele parafialnym odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. bp. Grzegorz Ryś. Koncelebrowali ją kapucyni: o. Józef Mońko, o. Jerzy Pająk, o. Dominik Orczykowski, a także paulin z Jasnej Góry o. prof. Eustachy Rakoczy, miejscowy proboszcz ks. prałat Wacław Gubała i kapelan szkoły ks. kanonik Adam Podbiera. Po Mszy św. odbyła się dalsza część uroczystości. Adam Macedoński odsłonił tablicę pamiątkową znajdującą się na frontonie szkoły, której treść brzmi:

ANNO DOMINI 966
MESCO DUX BAPTIZATUR
W 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI
TEGO POLSKOŚCI FUNDAMENTU
KAMIEŃ TEN POŁOŻONO W ROKU 2016


Tablicę poświęcił ks. bp Grzegorz Ryś. Przemówił dyr. Jerzy Giza, a następnie wicedyrektor Lucjan Michalik jako kanclerz Kapituły Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” odznaczył osoby zasłużone dla szkoły (Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie prof. Adrienne Körmendy, Adam Macedoński, ks. prałat Wacław Gubała, proboszcz miejscowej parafii oraz Maria Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97). Ks. bp Grzegorz Ryś wręczyła dyplomy laureatom szkolnego konkursu plastycznego pn. „Chrzest Polski oczami dzieci” (I miejsce Jakub Polkowski, II miejsce Julia Walczak) oraz szkolnego konkursu fotograficznego pn. „Kościoły i kapliczki Krakowa” (I miejsce Hanna Nowacka, II miejsce Julia Stopa, a I miejsce w kategorii gimnazjalistów Weronika Morawska). Na koniec odbyła się część artystyczna, przygotowana przez Małgorzatę Bajur, Andrzeja Salawę i Małgorzatę Łabuz-Homę). Zebrani długo oklaskiwali niezwykle udany występ uczniów z różnych klas.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03