24 czerwca 2015 r.
ks. kanonik Adam ...
23 czerwca 2015 r.
W sali widowiskowej ...
22 czerwca 2015 r.
Nadeszło pismo ...
20 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja ...
19 czerwca 2015 r.
Okręgowa Komisja ...
18 czerwca 2015 r.
Odbyła się ...
17 czerwca 2015 r.
Odbyły się ...
16 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja ...
12 czerwca 2015 r.
Odbyła się ...
11 czerwca 2015 r.
Odbyły się ...
10 czerwca 2015 r.
W Filharmonii ...
8 czerwca 2015 r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2015 r.
ks. kanonik Adam...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.25-26 czerwca 2015 r. Odbyły się w trzech częściach uroczystości zakończenia roku szkolnego, kolejno dla klas IV–VI i klas I–III gimnazjum oraz dla klas I–III szkoły podstawowej.

ODWIEDŹ GALERIĘ

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03