Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.11 sierpnia 2014 r. Nauczycielka języka hiszpańskiego Justyna Domagalska sfotografowała się pod pomnikiem Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego w Brazylii. Na tablicy widnieje napis w języku portugalskim: „W setną rocznicę urodzin Bohatera narodowego i założyciela Polski w 1918 roku marszałka Józefa Piłsudskiego 1867-1935 polska kolonia ofiarowuje miastu Rio de Janeiro”..


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03