21 maja 2016 r.
Dotarła informacja...
19 maja 2016 r.
Zakończyły się...
18 maja 2016 r.
Ogłoszono wyniki...
17 maja 2016 r.
Ogłoszono wyniki...
16 maja 2016 r.
W konkursie...
15 maja 2016 r.
W 81. rocznicę...
14 maja 2016 r.
Podczas finału...
13 maja 2016 r.
W Szkolnym...
12 maja 2016 r.
Odbyły się...
11 maja 2016 r.
Szkolny zespół...
10 maja 2016 r.
Dotarła informacja...
9 maja 2016 r.
Odbyły się ...
6 maja 2016 r.
Odbyła się...
5 maja 2016 r.
Dotarła informacja...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.24 maja 2016 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy VI. Sprawdzian odbył się w nowej formule, w której osobno punktowano wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Summa summarum wyniki szkoły z języka polskiego i matematyki były tradycyjnie wyższe niż średnia wyników w Gminie Kraków (34.7 pkt. wobec 29.5 pkt.). To drugi najlepszy wynik w historii czternastu lat sprawdzianów szóstoklasistów. Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli: I. miejsce Alicja Trelińska – 40 pkt. (maksymalna ilość punktów), II. Aleksandra Wilk 39 pkt., III. (ex aequo) Piotr Iskrzak i Jakub Jura po 38 pkt. W części drugiej z języka angielskiego uczniowie uzyskali 96.8% pkt. możliwych do zdobycia. Średnia punktów uzyskanych przez jednego ucznia wyniosła 38.7 pkt. na 40 pkt. możliwych do zdobycia. Sześciu uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów: Michalina Kalwasińska, Julia Kobiela, Leon Okoński, Elżbieta Szczygieł, Alicja Trelińska, Aleksandra Wilk.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03