Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie miało następujący przebieg:


1 września (czwartek)

8.50 – zbiórka uczniów na dziedzińcu przed kościołem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach (ul. S. Faustyny 3), 9.00 – Msza św. o błogosławieństwo na nowy rok szkolny,
10.00 – uroczystość w auli Jana Pawła II (powitanie nowych uczniów).

Po zakończeniu uroczystości w auli (około godziny 11.00) uczniowie będą oddani pod opiekę rodziców, a posiadający pisemne zgody na samodzielny powrót, zostaną zwolnieni spod kurateli swoich wychowawców. W tym dniu odbędą się także zebrania klasowe w szkole i gimnazjum w następujących terminach:

17.00 – zebrania dla rodziców z klasI–III,
17.30 – zebrania dla rodziców z klas gimnazjalnych,
18.00 – zebrania dla rodziców z klas IV–VI


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03