28 maja 2015 r.
Miał miejsce wykład...
27 maja 2015 r.
Szkolna drużyna...
26 maja 2015 r.
W czasopiśmie...
25 maja 2015 r.
Ogłoszono wyniki...
22 maja 2015 r.
W „Gazecie Krakowskiej”...
21 maja 2015 r.
Zakończyły się...
20 maja 2015 r.
Ogłoszono, że...
18 maja 2015 r.
Ogłoszono wyniki...
17 maja 2015 r.
W 80.rocznicę...
12 maja 2015 r.
Ogłoszono wyniki...
6 maja 2015 r.
Ogłoszono wyniki...
5 maja 2015 r.
Odbył się...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.29 maja 2015 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy VI. Sprawdzian odbył się w nowej formule, w której osobno punktowano wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Summa summarum wyniki szkoły były tradycyjnie wyższe niż średnia wyników w Gminie Kraków (31.1 pkt. wobec 26.6 pkt.). Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli: I. miejsce Maja Długosz – maksymalna ilość punktów, II. miejsce (ex aequo) Julia Jodłowska, Mateusz Osmański, Jan Stępniewski, Matylda Wilam – wszyscy o jeden punkt mniej.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03