Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.4 grudnia 2016 r. W królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. z okazji 149 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, w której wzięli udział uczniowie klas I–V SSP nr 1 i klas I–II gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami. W pocztach sztandarowych byli następujący uczniowie: Kacper Banasiak, Szymon Biela, Piotr Kozdra, Wojciech Kuczerek, Ignacy Kwaśniewski, Jan Tyrawa, Konrad Urbański, Wiktor Walczak. Kwiaty u trumny Pierwszego Marszałka Polski złożyli uczniowie klasy V. .ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03