Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.28 września 2015 r. Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół. Zorganizowali je i przeprowadzili uczniowie z klasy III gimnazjum: Igor Moskała, Katarzyna Frączek, Wojciech Stopa, Agata Wilk i Agata Mączka pod nadzorem opiekuna SU Agnieszki Sas-Miśkiewicz. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym SU na rok szkolny 2015/2016 został Jakub Kosiniak-Imiołek z klasy II gimnazjum, wiceprzewodniczącą d.s. Gimnazjum: Weronika Morawska z klasy III gimnazjum, a wiceprzewodniczącą d.s. Szkoły Podstawowej: Martyna Biskup z klasy IV.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03