Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.20 stycznia 2017 r. Miały miejsce szkolne eliminacje Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania. Jury w składzie: Andrzej Salawa, Izabela Łoboz, Małgorzata Łabuz-Homa, ustaliło, że szkołę na etapie międzyszkolnym reprezentować będą: Artur Jodłowski (klasy I-II), Maria Burliga (klasy III-IV), Maria Mycek (klasy V-VI). Nad całością przebiegu konkursu czuwała Agnieszka Miśkiewicz.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03