UWAGA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 1
KLIKNIJ TUTAJ !

Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.11 września 2014 r. Nadszedł z Lublina list od byłej katechetki, Magdaleny Ochal, która napisała m.in.: „...wszędzie, gdzie jestem, opowiadam z dumą o szkole, w której mogłam pracować, uczyć się patriotyzmu, szacunku dla każdego człowieka, a szczególnie uczniów, dzięki Gronu Nauczycielskiemu i Pracownikom, którzy byli tego przykładem. I za ten okres wspólnej pracy, który odbieram jako dar Opatrzności Bożej, gorąco wszystkim dziękuję!”.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03