4 marca 2015 r.
Klasa V...
3 marca 2015 r.
W Międzyszkolnym...
2 marca 2015 r.
Do klasy...
1 marca 2015 r.
Chór Społecznej...
14 lutego 2015 r.
Rozpoczęły się...
13 lutego 2015 r.
Delegacja szkolna...
11 lutego 2015 r.
W „Dzienniku Polskim”...
8 lutego 2015 r.
Zmarł nagle...
6 lutego 2015 r.
Dotarła informacja...
5 lutego 2015 r.
Ogłoszono wyniki...
4 lutego 2015 r.
Aleksandra Kwiek...
4 lutego 2015 r.
Odbyły się...
30 stycznia 2015 r.
Miało miejsce...
29 stycznia 2015 r.
Z okazji Dnia...
28 stycznia 2015 r.
Odbyły się...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.5 marca 2015 r. Nadeszła informacja, że gimnazjalista Kacper Jasiński zdobył I nagrodę w konkursie historycznym o Żołnierzach Wyklętych, do którego przygotowała go Joanna Słoboda-Żaba.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03