15 kwietnia 2015 r.
Rozstrzygnięto Małopolski...
14 kwietnia 2015 r.
W ramach...
13 kwietnia 2015 r.
Dotarła informacja...
10 kwietnia 2015 r.
Na Festiwalu...
9 kwietnia 2015 r.
O godzinie 8.41...
30-31 marca 2015 r.
W holu...
27 marca 2015 r.
Zakończył się...
14 marca 2015 r.
Weronika Bentkowska...
5 marca 2015 r.
Nadeszła informacja...
4 marca 2015 r.
Klasa V...
3 marca 2015 r.
W Międzyszkolnym...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.16 kwietnia 2015 r. Podsumowano wyniki kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Na poziomie szkoły podstawowej finalistami zostali: Jędrzej Chmiel (matematyka), Mateusz Osmański (Konkurs Humanistyczny), Natasza Bryksy, Maja Długosz, Mateusz Osmański, Konrad Urbański i Matylda Wilam (język angielski).

Na poziomie gimnazjum laureatem został Andrzej Zoll (język niemiecki), a finalistami zostali: Katarzyna Frączek, Halina Jagielska, Maria Juszczyk i Tomasz Pycka (język angielski), Krzysztof Kurtyka (historia), Karolina Bentkowska (matematyka) i Andrzej Zoll (fizyka).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03