25 listopada 2019 r. Uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach przyrodniczych pt.: „Śladami dzikich mieszkańców lasu.” Zajęcia prowadził Kamil Szczepka, doktorant w Instytucie Ochrony Przyrody PAN. Program zajęć przypomniał uczniom podstawowe gatunki zwierząt charakterystycznych dla lasów strefy umiarkowanej, nauczył rozpoznawać zwierzęta leśne po tropach i odchodach, a także zapoznał z budową kości wybranych zwierząt leśnych.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03