ANNA KRZESZOWIAK – pedagog szkolny
Pracuje w SSP nr 1 w Krakowie od 2018 r.


Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia wyższe z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej i resocjalizacji. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych pn.„Profilaktyka i terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyłam też szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji ART i kurs Mediacji Rodzinnych. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe. Przez wiele lat pracowałam z młodzieżą wymagającą stosowania szczególnych metod dydaktyczno-wychowawczych. Prowadziłam zajęcia psychoedukacyjne, współtworzyłam i realizowałam zajęcia socjoterapeutyczne, aktywnie uczestniczyłam w promowaniu i wdrażaniu wśród młodzieży idei wolontariatu (realizowanego na terenie krakowskich placówek: dla dzieci niepełnosprawnych i osób starszych). Zawsze w swojej pracy staram się wspierać rozwój uczniów i wychowanków pod kątem edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznym.
Swoje zainteresowania zawodowe kieruję także w stronę współczesnej rodziny, szczególnie wpływu relacji rodzinnych, schematów międzypokoleniowych na rozwój i wybór drogi życiowej. Wierzę głęboko, ze więź pomiędzy najbliższymi jest największą siłą, najskuteczniejszą ochroną i bezpieczną przystanią dla człowieka.
Prywatnie jestem zaangażowana w działalność grupy rekonstrukcyjnej Małopolskiej Chorągwi Husarskiej i Podolskiego Regimentu Odprzodowego. Moją pasją są piesze wędrówki po górach i czytanie książek, które są dla mnie, jak dla Kartezjusza „niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi”.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03