PAWEŁ BROŚ – nauczyciel chemii
Pracuje w SSP nr 1 w Krakowie od 2013 r.


Jestem nauczycielem i dydaktykiem chemii z 20-letnim stażem, od 1997 r. pracownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Równolegle, przez pięć lat, byłem nauczycielem chemii między innymi w III LO w Krakowie, którego jest absolwentem.
Obecnie jestem nauczycielem w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie. Od 2007 r. jestem nauczycielem dyplomowanym. Specjalizuję się w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej i szkoły średniej oraz zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.
Uzyskałem też tytuł doktora nauk chemicznych. Zainteresowania badawcze: opracowywanie i modernizacja scenariuszy i konspektów lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, materiałów i środków dydaktycznych, nowych doświadczeń chemicznych.
Od wielu lat zajmuję się popularyzacją chemii wśród uczniów i dorosłych organizując pokazy chemiczne na Wydziale Chemii UJ, Festiwal Nauki i Sztuki na krakowskim Rynku oraz trzykrotnie uczestniczył w Pikniku Naukowym w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCH) – Sekcji Dydaktycznej.Jestem autorem lub współautorem około 30 artykułów naukowych, naukowo-dydaktycznych i rozdziałów w monografiach.
W 2018 r. zostałem wyróżniony medalem im. Zofii Matysikowej, przyznawanego przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03